Doanh nghiệp tại Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN TÙNG

Mã số thuế: 2300240260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2300240278 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

XÍ NGHIỆP GIẤY ĐỨC TOẢN - DOANH NGHIỆP TN

Mã số thuế: 2300239466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Long
Địa chỉ: Thôn Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY QUỐC TOÀN

Mã số thuế: 2300239272 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bẩy
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH NHÂN ĐẠT TIẾN

Mã số thuế: 2300237934 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY MINH QUÂN

Mã số thuế: 2300237476 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Minh
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY THÀNH TÚ

Mã số thuế: 2300236835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẤY PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 2300236881 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đạt
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

HỢP TÁC CỔ PHẦN PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 2300135058 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Tiên, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY TRIỆU PHÁT

Mã số thuế: 2300236440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Triệu
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HƯNG VƯỢNG

Mã số thuế: 2300236458 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hưng
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY THẮNG LỢI BN

Mã số thuế: 2300236419 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thắng
Địa chỉ: Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP GIẤY LONG AN – (TN)

Mã số thuế: 2300236289 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đáng
Địa chỉ: Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 2300236232 - Đại diện pháp luật: Ngô Tư Cường
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY NGỌC THIỆN

Mã số thuế: 2300235711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chi
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY PHƯƠNG HÀ

Mã số thuế: 2300235503 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chính
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY HẠNH HIÊN

Mã số thuế: 2300235479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

XÍ NGHIỆP GIẤY BẢO NGỌC - (TN)

Mã số thuế: 2300235292 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Học
Địa chỉ: Khu phố Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH GIẤY ĐỨC HUỲNH

Mã số thuế: 2300233270 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Hảo
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY ĐỨC TÀI - (TNHH)

Mã số thuế: 2300219822 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY GIẤY TUẤN TIẾN (TNHH)

Mã số thuế: 2300219815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Bạc
Địa chỉ: Khu Châm Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

HỢP TÁC XÃ CỔ PHẦN THIỆN THẮNG

Mã số thuế: 2300206823 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thiện
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY VĂN NĂNG - (TNHH)

Mã số thuế: 2300205964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Chức
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CƠ SỞ SX GIẤY NGÔ THỊ LƯƠNG

Mã số thuế: 2300200405 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Lương
Địa chỉ: Dương ổ - Phong khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

UBND XÃ PHONG KHÊ

Mã số thuế: 2300136855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

XÍ NGHIỆP GIẤY TOÀN THẮNG (TN)

Mã số thuế: 2300133519 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

XÍ NGHIỆP GIẤY HIỀN HÒA

Mã số thuế: 2300133766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hân
Địa chỉ: Thôn Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY TOÀN TIẾN

Mã số thuế: 2300133935 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tiến
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

XÍ NGHIỆP GIẤY CHÍ THIẾT - (TN)

Mã số thuế: 2300133861 - Đại diện pháp luật: Quách Văn Nhất
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH GIẤY VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 2300134248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỷ
Địa chỉ: Khu Dương ổ, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO NCB

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NCB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN ÂN ĐẮKMIL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN ĐỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THÔNG XANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN SƠN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐỒI ÁNH SÁNG

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KIM SƠN THƠ

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO GIA HUY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CÔNG QUANG VINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ - SẢN XUẤT HÙNG HƯNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÌNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ VUCA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ & BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮKPA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC Á ÂU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN SƠN PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV DŨNG THÚY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG PHÚC

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT QUÂN

CÔNG TY TNHH CHÍ HẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH BOANERGES

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ NAM NINH

CÔNG TY TNHH MTV HƯỚNG DƯƠNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THÁI TUẤN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG AN NGUYÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHƯỢNG HOÀNG

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TIN HỌC CÔNG NGHỆ SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GMIG HỒ TRÚC

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC TRỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÚ GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂN SINH

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG - KẾT CẤU THÉP ĐẠI HÙNG CƯỜNG

CÔNG TY TNHH DV & TM AN PHÚC

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY - HẢI SẢN TƯƠI SỐNG VÀ ĐÔNG LẠNH HOÀNG QUÂN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐỊA ỐC TÂY NGUYÊN XANH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TAHODA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TRÚC TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV HÀ HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BAFOOD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HK

CÔNG TY TNHH TM DV NAM CÁT TIÊN

CÔNG TY TNHH ĐỨC HÒA IOT

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN ĐÁ MÂN VIỆT VIỆT NAM