Doanh nghiệp tại Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẮNG HOA

Mã số thuế: 0800288436 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuân
Địa chỉ: Khu 15, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 0800288186 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn
Địa chỉ: Số nhà 26B, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN DŨNG

Mã số thuế: 0800286245 - Đại diện pháp luật: Phan Lan Phương
Địa chỉ: số nhà 48, đường nguyễn hữu cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH HỮU BÌNH

Mã số thuế: 0800283445 - Đại diện pháp luật: Phan Hữu Thành
Địa chỉ: Số nhà 184, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800280483 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Số nhà 174, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ LƯƠNG

Mã số thuế: 0800273616 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Lương
Địa chỉ: Số 446 Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MAY MẶC THANH BÌNH

Mã số thuế: 0800269419 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Bình
Địa chỉ: Số 258, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUẢNG LỢI

Mã số thuế: 0800264259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Số 363, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 0800263216 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Cường
Địa chỉ: Số nhà 182, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRIỀU DƯƠNG

Mã số thuế: 0800262572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đạt
Địa chỉ: Số 186 Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG BÌNH

Mã số thuế: 0800252408 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Đào
Địa chỉ: Số 604, phố Trần Hưng Đạo, khu 5, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG THUỶ LỢI HÀ THÀNH

Mã số thuế: 0800251080 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Thành
Địa chỉ: Số nhà 7A, khu 17, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI PHÚ

Mã số thuế: 0800245915 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thọ
Địa chỉ: Số 2, đường Tống Duy Tân, khu 5, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THĂNG LONG

Mã số thuế: 0800227842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thăng
Địa chỉ: Số nhà 1A, phố Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TIỆP

Mã số thuế: 0800229462 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điều
Địa chỉ: Số nhà 168, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI THANH HÀ

Mã số thuế: 0800209402 - Đại diện pháp luật: Tiêu Văn Lượng
Địa chỉ: Số nhà 252, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 7

Mã số thuế: 0800012780 - Đại diện pháp luật: Vũ Cao Khải
Địa chỉ: Khu 9, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

HỢP TÁC XÃ THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 0800017605 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Tấn
Địa chỉ: 109 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

HTX VẬN TẢI THUỶ QUANG TIẾN

Mã số thuế: 0800017789 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Thuỷ
Địa chỉ: Xóm Thuyền Buồm, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0800006307 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tỉnh
Địa chỉ: Số nhà 592, đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG HOÀNG HUY (DNTN)

Mã số thuế: 0800012075 - Đại diện pháp luật: Đinh Bá Tĩnh
Địa chỉ: Km 53+800, quốc lộ 5A, khu 1, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY TROPICAL WAVE CORPORATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0800006427 - Đại diện pháp luật: Daniel Lehmann
Địa chỉ: Số 23, phố Nguyễn Văn Thịnh, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0800004204 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Vương
Địa chỉ: Khu 10, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

HTX VẬN TẢI THUỶ NGỌC THẮNG

Mã số thuế: 0800016898 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khánh
Địa chỉ: Khu 16-Ngọc Châu - TPHD, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 230

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ MEDINSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 228

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHUYÊN GIA VÀ KỸ THUẬT VỚI NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TINH DẦU VÀ CHẤT THƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG Y TẾ

CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 246

CÔNG TY CỔ PHẦN X20

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 872

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ

CÔNG TY CP KHOA HỌC SẢN XUẤT QUANG HỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 810

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY HOÁ SINH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - LÀO

LIÊN HIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT VẬT LIỆU KỸ THUẬT CAO

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SÔNG SỐ 6

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA KHU VỰC II

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC LOD

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ ĐẦU TƯ 120

BÁO XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY -VINAWACO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ GIẢNG VÕ

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG NGHE NHÌN HÀ NỘI

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

BÁO AN NINH THỦ ĐÔ

BÁO TIỀN PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 19 - 12 HÀ NỘI

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM