Doanh nghiệp tại Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐA HƯNG

Mã số thuế: 0108428344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đa Hưng
Địa chỉ: 12 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TH TECHCO

Mã số thuế: 0108237685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Số 52 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH THÚY TÙNG

Mã số thuế: 0108119025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Số 20 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC THẢO TỐT

Mã số thuế: 0108048631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Số 105, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG A&E

Mã số thuế: 0107955556 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Trí
Địa chỉ: Số 107 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH TÂM

Mã số thuế: 0107954376 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bình
Địa chỉ: Số 13, phố Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÁI MÂM

Mã số thuế: 0107840280 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Số 7 Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HPT

Mã số thuế: 0107799177 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Trí
Địa chỉ: Số 34 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KẾT NHUNG

Mã số thuế: 0107762586 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kết
Địa chỉ: Số 74 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 0107710210 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Hải
Địa chỉ: Số 24 Hàng Cân, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THANH BÌNH

Mã số thuế: 0107683366 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Thanh
Địa chỉ: Số 77, phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0107678447 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hòa Bình
Địa chỉ: Số 77, phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MGOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107671177 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Quang
Địa chỉ: Số 12 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHUỒN CHUỒN ĐỎ

Mã số thuế: 0107652047 - Đại diện pháp luật: Yu Wei Chun
Địa chỉ: Số 09, phố Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ

Mã số thuế: 0107606241 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 63 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & QUẢNG CÁO HALO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107589797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Số 9 Chả Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ SONG THÀNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107585961 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Phong
Địa chỉ: Số 54 - 56 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 0107580699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 11, phố Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VMEDITOS

Mã số thuế: 0107515932 - Đại diện pháp luật: Lê Diễm Anh
Địa chỉ: Số 9 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU TÍN PHÚ

Mã số thuế: 0107448549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lâm
Địa chỉ: Số 8 phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG QUANG

Mã số thuế: 0107399556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Đông
Địa chỉ: Số 45, phố Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG VIET LIFE

Mã số thuế: 0107306142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thanh
Địa chỉ: Số 98 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ NGÔI SAO

Mã số thuế: 0107253998 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Long
Địa chỉ: Số 28 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 0107189005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Vinh
Địa chỉ: Số 61, phố Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TM STAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106993090 - Đại diện pháp luật: Lưu Thành Anh
Địa chỉ: Số 6, phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TSH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106929708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hà
Địa chỉ: Số 7, phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ANH TÚ

Mã số thuế: 0106904213 - Đại diện pháp luật: Đỗ Kim Loan
Địa chỉ: Số 41 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI TÂN ĐẠT

Mã số thuế: 0106882922 - Đại diện pháp luật: Đinh Phú Hưng
Địa chỉ: Số 4, phố Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN LÝ MÃ

Mã số thuế: 0106873332 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Châu Giang
Địa chỉ: Số 31 Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0106856672 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 75 Hàng Đường, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH VIỆT THƯƠNG HT

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG TỔNG HỢP NINH CHÂU

CÔNG TY TNHH MTV XÔNG HƠI MASSAGE HOA HỒNG ĐỎ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MẠNH HÙNG PNV

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGHI ĐÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DỪA VY NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CAO CHUNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG ANH GIA LAI

CÔNG TY TNHH B'VERVE VIỆT NAM

DNTN NAIL PHƯƠNG HẰNG

CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ TIN HỌC ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV NHUNG THIÊN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT

CÔNG TY TNHH JANEZON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT TÚ SƠN

CÔNG TY TNHH HALOX VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT TSK

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHỐNG THẤM AJ

CÔNG TY TNHH TM & DV HMS FULL HOUSE

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU TÂN BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH A LƯỚI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬA CHỮA Ô TÔ ĐỨC NHUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT SÀN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PRO CNL

CÔNG TY TNHH SẨN XUẤT THƯƠNG MẠI THHX

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NCC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ UNI-TECH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TOÀN THẮNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẢNG CÁO HOÀNG HÀ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ MASSAGE HOÀNG MINH

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TẤN TỶ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIẾU TRUNG

CÔNG TY TNHH CÓI QUÊ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC SKY REAL

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÀNH PHÁT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG THÀNH SƠN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT ĐỨC HẠ LONG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH CÔNG QN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOTA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GTG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM SƠN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI AN ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PETRO AN THỊNH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI NHẬT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN THÔNG MINH QUANG MINH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHỰA TỔNG HỢP RECYCLE