Doanh nghiệp tại Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DUMBO

Mã số thuế: 0201715181 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Ánh Tuyết
Địa chỉ: Số 12/9 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ANH TRÚC PHÁT

Mã số thuế: 0201714004 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoán
Địa chỉ: Số nhà 109 đường Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH THUẬN NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 0201704246 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỵ
Địa chỉ: Số 12/33 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐẠI HỮU PHÁT

Mã số thuế: 0201651964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Địa chỉ: Số 2/34/51 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THỊNH TIẾN

Mã số thuế: 0201650706 - Đại diện pháp luật: Giang Vinh Cảnh
Địa chỉ: Số 106 đường Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI UY TÍN

Mã số thuế: 0201649877 - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Quảng
Địa chỉ: Số 32 ngõ 100 đường Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG ĐÔNG BẮC BỘ

Mã số thuế: 0201644808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuân
Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & LOGISTICS PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201642127 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Minh Hường
Địa chỉ: Số 14/2 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN THƯƠNG MẠI TÍN ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 0201637800 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Sơn
Địa chỉ: Số 5/19/107 đường Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH KHÁT VỌNG XANH

Mã số thuế: 0201636490 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Ngọc Diệp
Địa chỉ: Số 27/145 Chợ Hàng cũ, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI ANH HƯNG

Mã số thuế: 0201633034 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Lan
Địa chỉ: Số 21/20 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VEN BIỂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201625763 - Đại diện pháp luật: Lưu Thừa Vũ
Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾP VẬN LIÊN MINH

Mã số thuế: 0201625442 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Thắng
Địa chỉ: Số 61/39 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VÀ TÀU THUỶ SONG PHÁT

Mã số thuế: 0201618011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 15 lô 118 công nhân Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0201613912 - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Số 2B đường Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0201607468 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoài Phương
Địa chỉ: Số 28B Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 10

Mã số thuế: 0201598823 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Minh Trang
Địa chỉ: Số 6/86 Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG BẮC HẢI THÀNH

Mã số thuế: 0201586553 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 12A1/22 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 0201586578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Kiên
Địa chỉ: Số 8B Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0201586105 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khánh
Địa chỉ: Số 62 Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0201586112 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Bích Hường
Địa chỉ: Số 62 Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG OANH HUY

Mã số thuế: 0201581971 - Đại diện pháp luật: Đào Quang Huy
Địa chỉ: Số 18/9 đường Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TAKESHI

Mã số thuế: 0201575738 - Đại diện pháp luật: Quách Thuý Hạnh
Địa chỉ: Số 27/33 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT PHÁP

Mã số thuế: 0201564214 - Đại diện pháp luật: Vũ Việt Cường
Địa chỉ: Số 13/25/2 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN TÂN KỲ

Mã số thuế: 0201375859 - Đại diện pháp luật: Lê Phương Lan
Địa chỉ: Số 16/33 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIÊN THÀNH

Mã số thuế: 0201305770 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 20/46/19 Chùa Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI HÀ LINH

Mã số thuế: 0201302191 - Đại diện pháp luật: Đào Trọng Hiển
Địa chỉ: Số 19 ngõ 86 đường Hồ Sen, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI LONG THÀNH

Mã số thuế: 0201294818 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Bích Toàn
Địa chỉ: Số 28/11 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT THÁI

Mã số thuế: 0201293444 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Sơn
Địa chỉ: Số 149 Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH HOÁ TÂN ĐẠT

Mã số thuế: 0201292232 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Thái
Địa chỉ: Số 2 lô 92 Công nhân Dư Hàng, Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỜI TRANG W-CUSHION

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÂN

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN MẠNH HÙNG

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VĂN HÓA MINH TRÍ

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ HHL

CÔNG TY TNHH SQUARE FASHIONS LIMITED

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGUYÊN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN UNIMATE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THL

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM TIẾN LINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU CỬU LỘC TRAVEL

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIFTED FOR KIDS

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẠI PHÁT TIẾN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỲNH ANH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI TRỌNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NHA KHOA LEGIA

CÔNG TY TNHH HANI NATURAL BEAUTY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TM XD PHAN VÂN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN TÂM ĐỨC - CÀ MAU

CÔNG TY TNHH XE ÔM CÔNG NGHỆ CÀ MAU

CÔNG TY TNHH TMDV GIA KHANG CÀ MAU

CÔNG TY TNHH TMDV VERITÉ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT QUYÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VINH SÁNG

DNTN GIẢI TRÍ NGUYỄN Ý

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG PHÚC HẬU

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VIỆT BẮC

CÔNG TY TNHH TM DV GIANG AN

CÔNG TY TNHH DƯƠNG LÊ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VƯƠNG LÂM

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG DŨNG TB

CÔNG TY TNHH LÔ TÔ CA NHẠC TẤN HIỆP

CÔNG TY TNHH COFFEE NGUYÊN ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BÍCH NGÂN

CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH PHÚC HƯNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÂN KHANG

CÔNG TY TNHH UNITED FEED MILL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & DU LỊCH DUY QUANG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐẠI QUANG MINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ĐÔNG HA

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU THUẬN BÌNH YÊN BỐN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG XANH HOÀNG VŨ

CÔNG TY TNHH LỢI HIỂU

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN LUẬT HIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG KỲ HÒA

CÔNG TY TNHH GNF JAPAN

CÔNG TY TNHH BỐN MÙA VILLA