Doanh nghiệp tại Phú Thọ

UBND XÃ LÂM LỢI

Mã số thuế: 2600201054 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Nho
Địa chỉ: Xã Lâm Lợi - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HÀ LƯƠNG

Mã số thuế: 2600201047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thể
Địa chỉ: Khu 2, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐỘNG LÂM

Mã số thuế: 2600201086 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đào Thịnh
Địa chỉ: Xã Động Lâm - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THỌ VĂN

Mã số thuế: 2600201079 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Liễu
Địa chỉ: Khu 3, xã Thọ văn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ QUÂN KHÊ

Mã số thuế: 2600201135 - Đại diện pháp luật: Hà Việt Anh
Địa chỉ: Xã Quân Khê - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HIỀN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600201128 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thi
Địa chỉ: Xã Hiền Lương - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG NỘN

Mã số thuế: 2600201110 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hương nộn - Huyện Tam Nông - Phú Thọ, Xã Hương Nộn, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 2600202812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Đông Thành, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

Mã số thuế: 2600198958 - Đại diện pháp luật: Lưu Quang Huy
Địa chỉ: Xã Hy Cương - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Xã Hy Cương, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600198926 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Kính
Địa chỉ: Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Mã số thuế: 2600199133 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ân
Địa chỉ: 491 Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã số thuế: 2600199084 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đạo
Địa chỉ: Số 215, Minh Lang, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600199214 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thịnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600199239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quý
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600199334 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 1522 - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

SỞ TƯ PHÁP TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600199292 - Đại diện pháp luật: Ngô Công Quyền
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600199260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cúc
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND PHƯỜNG DỮU LÂU

Mã số thuế: 2600199542 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đẩu
Địa chỉ: Phường Dữu lâu, Phường Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

SỞ CÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 2600199486 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thi
Địa chỉ: Số nhà 337, Đường Châu Phong, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND PHƯỜNG TIÊN CÁT

Mã số thuế: 2600199895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đán
Địa chỉ: SN 1454 - Đại lộ Hùng vương - Phường Tiên cát, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND PHƯỜNG NÔNG TRANG

Mã số thuế: 2600199856 - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Ấm
Địa chỉ: Khu 1A - Phường Nông Trang, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ TU VŨ

Mã số thuế: 2600199969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tu vũ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND PHƯỜNG THANH MIẾU

Mã số thuế: 2600199944 - Đại diện pháp luật: Đào Vạn Thọ
Địa chỉ: Khu 9 - Phường Thanh miếu, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ THỤY VÂN

Mã số thuế: 2600200004 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cầm
Địa chỉ: Thôn Ngoại, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾN MAO

Mã số thuế: 2600199990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yến mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG TƯ PHÁP ( UBND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ)

Mã số thuế: 2600199983 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lệ
Địa chỉ: UBND Thành phố Việt Trì, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 2600200117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 2600200068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung nghĩa - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21

Mã số thuế: 2600203189 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bách
Địa chỉ: Khu 11, Xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 2600171547 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng xuân - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ