Doanh nghiệp tại Phú Thọ

UBND XÃ HANH CÙ

Mã số thuế: 2600202900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Hanh Cù, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VŨ YỂN

Mã số thuế: 2600203012 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Vũ Yển, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ NĂNG YÊN

Mã số thuế: 2600202996 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Năng Yên, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ NINH DÂN

Mã số thuế: 2600202971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khang
Địa chỉ: Khu 3 Xã Ninh Dân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HOÀNG CƯƠNG

Mã số thuế: 2600203090 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Hoàng Cương, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐỒNG XUÂN

Mã số thuế: 2600203051 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Đồng Xuân, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BA

Mã số thuế: 2600203157 - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hạ
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ THANH HÀ

Mã số thuế: 2600203132 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ MẠN LẠN

Mã số thuế: 2600203118 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND Xã Mạn Lạn, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

BỆNH VIỆN KHU VỰC CHÈ SÔNG LÔ

Mã số thuế: 2600203164 - Đại diện pháp luật: Vi Quốc Hương
Địa chỉ: Bệnh Viện Khu vực Chè Sông Lô, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600200029 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phượng mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHỤ KHÁNH

Mã số thuế: 2600200163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hùng
Địa chỉ: Xã Phụ Khánh - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG XÁ

Mã số thuế: 2600200149 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoàng xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ LỆNH KHANH

Mã số thuế: 2600200131 - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Vĩnh
Địa chỉ: Xã Lệnh Khanh - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ Y SƠN

Mã số thuế: 2600200195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Y Sơn - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2600200170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sơn thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ẤM HẠ

Mã số thuế: 2600200251 - Đại diện pháp luật: Trần Quỳnh Lan
Địa chỉ: Khu 5, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600200237 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐẠI PHẠM

Mã số thuế: 2600200212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600200290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bảo Yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HƯƠNG XẠ

Mã số thuế: 2600200276 - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Hải
Địa chỉ: Xã Hương Xạ - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOAN HẠ

Mã số thuế: 2600200269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CÁO ĐIỀN

Mã số thuế: 2600200332 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hưng
Địa chỉ: Xã Cáo Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LA PHÙ

Mã số thuế: 2600200300 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La phù, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600200406 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Toan
Địa chỉ: Xã Gia Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ YÊN KỲ

Mã số thuế: 2600200389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Xã Yên Kỳ - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHƯƠNG VIÊN

Mã số thuế: 2600200364 - Đại diện pháp luật: Phùng Quyết Tiến
Địa chỉ: Xã Phương Viên - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VĨNH CHÂN

Mã số thuế: 2600200452 - Đại diện pháp luật: Cù Thị Hoan
Địa chỉ: Khu 6 xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ YÊN LUẬT

Mã số thuế: 2600200484 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nên
Địa chỉ: Khu 7 Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CHÍNH CÔNG

Mã số thuế: 2600200477 - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Thung
Địa chỉ: Xã Chính Công - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ÂU LÂU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG PHAN BỘI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN PHÚ

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH TÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC

VĂN PHÒNG HĐND-UBND THÀNH PHỐ YÊN BÁI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÕ THỊ SÁU

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ THƯỜNG KIỆT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ HỒNG PHONG

BAN QUẢN LÝ CHỢ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG TÂM

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ YÊN BÁI

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HUỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG THCS MINH KHAI

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH BẢO

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG HÀ

TRẠM THÚ Y THÀNH PHỐ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM CƯỜNG

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THỊNH

TRƯỜNG THCS TUY LỘC

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN NINH

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH YÊN BÁI

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH YÊN BÁI

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ CHU VĂN AN

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÓC TIÊN

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ MỸ

UBND PHƯỜNG HẮC DỊCH

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HẢI

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC HOÀ

TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

UBND PHƯỜNG PHƯỚC HÒA

TRƯỜNG THCS HẮC DỊCH

TRƯỜNG MẪU GIÁO HẮC DỊCH

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN THÀNH

UBND PHƯỜNG PHÚ MỸ

VĂN PHÒNG UBND THỊ XÃ PHÚ MỸ

UBND XÃ CHÂU PHA

UBND XÃ SÔNG XOÀI

UBND PHƯỜNG MỸ XUÂN

PHÒNG TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG HUYỆN TÂN THÀNH