Doanh nghiệp tại Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600200029 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phượng mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHỤ KHÁNH

Mã số thuế: 2600200163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hùng
Địa chỉ: Xã Phụ Khánh - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG XÁ

Mã số thuế: 2600200149 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoàng xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ LỆNH KHANH

Mã số thuế: 2600200131 - Đại diện pháp luật: Tạ Hữu Vĩnh
Địa chỉ: Xã Lệnh Khanh - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ Y SƠN

Mã số thuế: 2600200195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Y Sơn - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2600200170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sơn thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ẤM HẠ

Mã số thuế: 2600200251 - Đại diện pháp luật: Trần Quỳnh Lan
Địa chỉ: Khu 5, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600200237 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐẠI PHẠM

Mã số thuế: 2600200212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600200290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bảo Yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ HƯƠNG XẠ

Mã số thuế: 2600200276 - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Hải
Địa chỉ: Xã Hương Xạ - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOAN HẠ

Mã số thuế: 2600200269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CÁO ĐIỀN

Mã số thuế: 2600200332 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hưng
Địa chỉ: Xã Cáo Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LA PHÙ

Mã số thuế: 2600200300 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La phù, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ GIA ĐIỀN

Mã số thuế: 2600200406 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Toan
Địa chỉ: Xã Gia Điền - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ YÊN KỲ

Mã số thuế: 2600200389 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh
Địa chỉ: Xã Yên Kỳ - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHƯƠNG VIÊN

Mã số thuế: 2600200364 - Đại diện pháp luật: Phùng Quyết Tiến
Địa chỉ: Xã Phương Viên - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VĨNH CHÂN

Mã số thuế: 2600200452 - Đại diện pháp luật: Cù Thị Hoan
Địa chỉ: Khu 6 xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ YÊN LUẬT

Mã số thuế: 2600200484 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nên
Địa chỉ: Khu 7 Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CHÍNH CÔNG

Mã số thuế: 2600200477 - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Thung
Địa chỉ: Xã Chính Công - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ LANG SƠN

Mã số thuế: 2600200501 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Oanh
Địa chỉ: Xã Lang Sơn - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VỤ CẦU

Mã số thuế: 2600200491 - Đại diện pháp luật: Sái Anh Đoài
Địa chỉ: Xã Vụ Cầu - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ MINH CÔI

Mã số thuế: 2600200533 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Thụ
Địa chỉ: Xã Minh Côi - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VÔ TRANH

Mã số thuế: 2600200526 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Oanh
Địa chỉ: Xã Vô Tranh - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CHUẾ LƯU

Mã số thuế: 2600200519 - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Ngọc
Địa chỉ: Xã Chuế Lưu - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ BẰNG GIÃ

Mã số thuế: 2600200565 - Đại diện pháp luật: Phùng Tiến Long
Địa chỉ: Xã Bằng Giã - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VĂN LANG

Mã số thuế: 2600200540 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Dũng
Địa chỉ: Xã Văn Lang - Huyện Hạ Hoà - Phú Thọ, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH ĐỒNG

Mã số thuế: 2600200685 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thạch đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600200653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND THỊ TRẤN HẠ HOÀ

Mã số thuế: 2600200727 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Dương
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HANEL

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BẰNG HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN VICCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ XÂY DỰNG DANKO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG ANH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH CLASSY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AST

CÔNG TY TNHH HOA NGỌC HÀ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI TOÀN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI PHÚC AN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LTN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM Á

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NỘI BÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC-KPI

VPĐD BUMA CE, LTD TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỆT ANH

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG Á VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM EVS HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIA VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH VÀNG - BẠC - ĐÁ QUÝ HUY THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẠI HẢI PHÁT

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 6 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ DỰ ÁN DREES & SOMMER VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MTS

C.TY CP HH VIỄN THÔNG TRUNG HƯNG-TỔNG THẦU DA HTTT TH BA TUYẾN ĐS& KHU ĐẦU MỐI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TO KI VIỆT NAM

VPĐD CỦA TỔ CHỨC BIRDLIFE INTERNATIONAL

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC MÊKÔNG

CÔNG TY TNHH IN HOÀNG HƯNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÍN PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG LAM SƠN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MINH HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TAM HẢI

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ NAM HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ INPLY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THẠCH BÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG THƯƠNG

CÔNG TY TNHH STM LOGISTICS

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VIỆT