Doanh nghiệp tại Phú Thọ

UBND XÃ HIỀN ĐA

Mã số thuế: 2600228779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Xã Hiền Đa, Xã Hiền Đa, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ THANH NGA

Mã số thuế: 2600228828 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đoàn
Địa chỉ: Xã Thanh Nga - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Thanh Nga, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐỒNG LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228810 - Đại diện pháp luật: Điêu Kim Sáu
Địa chỉ: Xã Đồng Lương, Xã Đồng Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND THỊ TRẤN SÔNG THAO

Mã số thuế: 2600228803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sông Thao - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CÁT TRÙ

Mã số thuế: 2600228835 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Mão
Địa chỉ: Xã Cát Trù, Xã Cát Trù, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHÚ KHÊ

Mã số thuế: 2600228842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Xã Phú Khê - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phú Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ YÊN DƯỠNG

Mã số thuế: 2600228881 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nhật
Địa chỉ: Xã Yên Dưỡng, Xã Yên Dưỡng, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG XÁ

Mã số thuế: 2600228874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Long
Địa chỉ: Xã Phương Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Phương Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ VĂN KHÚC

Mã số thuế: 2600228867 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Mỹ
Địa chỉ: Xã Văn Khúc, Xã Văn Khúc, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐỒNG CAM

Mã số thuế: 2600228916 - Đại diện pháp luật: Vi Xuân Biểu
Địa chỉ: Xã Đồng Cam - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Đồng Cam, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ ĐIÊU LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228909 - Đại diện pháp luật: Hoàng Cao Long
Địa chỉ: Xã Điêu Lương, Xã Điêu Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ THUỴ LIỄU

Mã số thuế: 2600228899 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Thu
Địa chỉ: Xã Thuỵ Liễu - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Thụy Liễu, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ XƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 2600228948 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: Xã Xượng Thịnh - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Xương Thịnh, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ TUY LỘC

Mã số thuế: 2600228930 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hà
Địa chỉ: Xã Tuy Lộc - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Tuy Lộc, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ SƠN TÌNH

Mã số thuế: 2600228923 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mạch
Địa chỉ: Xã Sơn Tình - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Sơn Tình, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ TÙNG KHÊ

Mã số thuế: 2600228962 - Đại diện pháp luật: Hoàng Vĩnh Viễn
Địa chỉ: Xã Tùng Khê, Xã Tùng Khê, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ TIÊN LƯƠNG

Mã số thuế: 2600228955 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Chính
Địa chỉ: Xã Tiên Lương - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Tiên Lương, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ PHÚ LẠC

Mã số thuế: 2600229003 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Tuyết
Địa chỉ: Xã Phú Lạc, Xã Phú Lạc, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ CẤP DẪN

Mã số thuế: 2600228994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Xã Cấp Dẫn - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Cấp Dẫn, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DẪN XÃ NGÔ XÁ

Mã số thuế: 2600228987 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Toàn
Địa chỉ: Xã Ngô Xá - Huyện Cẩm Khê - Phú Thọ, Xã Ngô Xá, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 2600228627 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tùng Anh
Địa chỉ: khu 4, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VẠN THÀNH

Mã số thuế: 2600227630 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Đằng
Địa chỉ: Khu 1, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH VIỆT THÁI

Mã số thuế: 2600227574 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hậu
Địa chỉ: Mỏ đá Gò Thanh, Xã Chí Đám, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

XÍ NGHIỆP TN XÂY DỰNG VÂN HÙNG

Mã số thuế: 2600227648 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích Khanh
Địa chỉ: Khu Phú Gia, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN PHÚ - THỊ TRẤN YÊN LẬP- HUYỆN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600227221 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dư
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

Mã số thuế: 2600227158 - Đại diện pháp luật: Bùi Minh Lực
Địa chỉ: số nhà 2287 đại lộ Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG THỊ TRẤN YÊN LẬP

Mã số thuế: 2600227239 - Đại diện pháp luật: Phạm Khoa
Địa chỉ: Tân an 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ XUÂN ĐÀI

Mã số thuế: 2600226362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm mu Xã Xuân đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN THANH SƠN

Mã số thuế: 2600226147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh sơn - Huyện Thanh Sơn - Phú Thọ, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VÂN

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG RẠCH KIẾN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC VÂN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐỊNH

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ TÂN CHÁNH

TRƯỜNG MẦM NON LONG HÒA

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÂN 1

TRẠM QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CẦN ĐƯỚC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN ĐƯỚC

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRẠCH 1

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN CẦN ĐƯỚC

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN CẦN ĐƯỚC

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HỰU TÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG TRẠCH

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN CẦN ĐƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ LỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TUY

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC VÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN ÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG KHÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HỰU ĐÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN TRẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG CANG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG

UBND XÃ HƯƠNG HOÁ

UBND XÃ TIẾN HOÁ

UBND XÃ ĐỒNG HOÁ

UBND XÃ ĐỨC HOÁ

TRƯỜNG TRUNG HỌC LÊ TRỰC

UBND XÃ THANH HOÁ

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TUYÊN HOÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN HÓA

UBND PHƯỜNG MỸ BÌNH

UBND PHƯỜNG BÌNH ĐỨC

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ PHƯỚC

UBND XÃ MỸ HOÀ

UBND XÃ MỸ KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ HOÀ HƯNG

UBND XÃ MỸ THẠNH

BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

PHÒNG CÔNG NGHIỆP TXLX