Doanh nghiệp tại Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LÂN

Mã số thuế: 1100209977 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà thờ, Xã Tân Lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC TUY

Mã số thuế: 1100210002 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Tuy, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC ĐÔNG

Mã số thuế: 1100209991 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ LỆ

Mã số thuế: 1100209984 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Rạch Đào, Xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210041 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khóm 5 thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG ĐỊNH

Mã số thuế: 1100210034 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG SƠN

Mã số thuế: 1100210027 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 5, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210073 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG TRẠCH

Mã số thuế: 1100210066 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HỰU TÂY

Mã số thuế: 1100210059 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tây, Xã Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN & ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210098 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210080 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

PHÒNG KINH TẾ HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210108 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRẠCH 1

Mã số thuế: 1100210147 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210122 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1 B Thị trấn Cần đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRẠM QUẢN LÝ NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210115 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khóm 1A, Thị trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LÂN 1

Mã số thuế: 1100210179 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Nhà thờ - Tân lân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG MẦM NON LONG HÒA

Mã số thuế: 1100210161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 5 - chợ cũ xã Long hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ TÂN CHÁNH

Mã số thuế: 1100210154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân chánh, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG ĐỊNH

Mã số thuế: 1100210193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC VÂN

Mã số thuế: 1100210186 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2 Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG RẠCH KIẾN

Mã số thuế: 1100210228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 5 - Long hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC VÂN

Mã số thuế: 1100210210 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2 - Phước Vân, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHU VĂN AN

Mã số thuế: 1100210203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1B Thị trấn Cần đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn Cần đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4Thị trấn Cần đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG CẤP 2 THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC

Mã số thuế: 1100210235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Cần đước, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TIỂU HỌC (MẪU GIÁO) LONG HỰU TÂY

Mã số thuế: 1100210299 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tây - Long Hựu Tây, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG SƠN

Mã số thuế: 1100210281 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Khuyên
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Long Sơn, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG HOÀ

Mã số thuế: 1100210274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 5, Xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ MAĐRẮK

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN MAĐRẮK

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN MAĐRẮK

PHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH MAĐRẮK

THANH TRA HUYỆN MAĐRẮK

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐTXDCT MAĐRẮK

TRẠM KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

TRƯỜNG MẦM NON EA BUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM TRUNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA TRUÔL

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ĐÀO

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN MAĐRẮK

HUYỆN ỦY MAĐRẮK-ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ MAĐRẮK

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÙI THỊ XUÂN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MAĐRẮK

TRƯỜNG THCS CHƯ ÊWI

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÔNG SEN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ GIA TỰ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CƯ KUIN

HUYỆN ỦY KRÔNG BÚK

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THỂ THAO QUẦN CHÚNG

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG THUỶ LỢI 8

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KRÔNG NĂNG

HUYỆN UỶ KRÔNG NĂNG

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN KRÔNG NĂNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DRAY BHĂNG

TRƯỜNG MẦM NON IA JLƠI

PHÒNG Y TẾ HUYỆN MAĐRẮK

TRƯỜNG PT DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS PHAN BỘI CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MAĐRẮK

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EA SÚP

TRƯỜNG MẦM NON CƯ KBANG

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

TRẠM THÚ Y

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

TRƯỜNG TIỂU HỌC EA RỐC