Tài khoản 331 là gì?

Đăng bởi: Trần Phương Thảo | 22:15 - 20/08/2021

Bạn đang muốn biết tài khoản 331 là gì? Quy định và nội dung phản ánh của tài khoản 331 ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp giúp bạn đọc thắc mắc trên.

Tài khoản 311 có một vai trò quan trọng trong chuyên ngành kế toán của doanh nghiệp. Qua tài khoản này, các bạn có thể biết được rất nhiều thông tin. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng  tìm hiểu về tài khoản 311 là gì  cách hạch toán trả cho người bán. Những chuyên viên của tncnonline.com.vn sẽ cung cấp kinh nghiệm hữu ích để giúp bạn làm việc một cách hiệu quả hơn đấy.

Tài khoản 311 là gì

Tài khoản 311 là gì 

Tài khoản 331 là gì?

Vậy tài khoản 331 là gì? Tài khoản 331 là một tài khoản mà người dùng phải trả cho người bán. Nó giúp phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp, công ty đối với bên kinh doanh hàng hoá, vật tư hay dịch vụ. Các hợp đồng đã được ký kết với doanh nghiệp.

Nhưng trong thực tế, tài khoản này dễ dàng giúp phản ánh tình hình thanh toán những khoản nợ phải trả dành cho bên nhận thầu lắp, xây. Thông thường, tài khoản 331 không được phản ánh vào những nghiệp vụ mua trả tiền ngay.

Một số quy định khi hạch toán tài khoản 331

Tài khoản 331 là gì sẽ sử dụng để phản ánh cho tình hình thanh toán về những khoản nợ cần phải trả của doanh nghiệp dành cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp dịch vụ, TSCĐ, BĐSĐT, khoản đầu tư tài chính theo đúng hợp đồng kinh tế đã được ký kết. 

Tài khoản này còn được sử dụng để phản ánh rõ tình hình thanh toán về những khoản nợ phải trả cho bên nhận thầu xây lắp phụ, chính. Không được phản ánh vào tài khoản này những nghiệp vụ mua trả tiền ngay.

Xem thêm:

Bảng cân đối số phát sinh là gì? "Hướng dẫn" cách lập bảng

Sổ kế toán là gì? Quy trình ghi sổ kế toán

Phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ

Phản ánh tình hình việc thanh toán các khoản nợ

Nợ phải trả dành cho người cung cấp, người bán, người nhận thầu lắp xây cần hạch toán cụ thể cho từng đối tượng được trả. Trong chi tiết mà từng đối tượng phải trả, tài khoản 331 phản ánh tổng số tiền đã ứng trước của người bán, cung cấp, người nhận thầu lắp, xây. Nhưng chưa nhận được hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, khối lượng, lắp xây hoàn thành bàn giao.

Bên giao nhập khẩu ủy thác phần ghi nhận trên tài khoản này là số tiền phải trả dành người bán về hàng nhập khẩu. Phải thông qua bên nhận nhập được khẩu ủy thác như khoản cần trả người bán thông thường.

Các hàng hóa, vật tư, dịch vụ đã nhập, nhận kho nhưng tới cuối kỳ vẫn chưa in hóa đơn thì sẽ dùng giá tạm tính để ghi vào sổ. Cần điều chỉnh về giá thực tế khi mua và nhận hóa đơn. Hoặc thông báo giá cả chính thức của người bán.

Khi hạch toán chi tiết những khoản này, kế toán cần hạch toán rành mạch, rõ ràng các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá của người bán. Người cung cấp nếu chưa phản ánh ở trong hóa đơn mua hàng.

Rõ ràng các khoản chiết khấu

Rõ ràng các khoản chiết khấu 

Nội dung phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Bên Nợ

Trong bài viết tài khoản 331 là gì sẽ cho biết bên nợ phản ánh số tiền đã phải trả cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp về dịch vụ, nhận thầu xây lắp.

Số tiền ứng trước tiền hàng dành cho người bán, nhà thầu xây lắp, nhà cung cấp nhưng chưa được nhận vật tư, dịch vụ, khối lượng, hàng hóa sản phẩm xây lắp và hoàn thành bàn giao.

Số tiền người bán khi chấp thuận giảm giá cho hàng hóa và dịch vụ đã giao theo đúng hợp đồng.

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán được người bán chấp thuận dành cho doanh nghiệp, cần trừ vào khoản nợ bắt buộc phải trả cho người bán.

Giá trị hàng hoá, vật tư thiếu hụt, kém khi kiểm tra và trả lại cho người bán.

Điều chỉnh số chênh lệch giữa bên giá tạm tính phải lớn hơn giá thực tế của vật tư, dịch vụ, hàng hoá đã nhận. Khi có thông báo hoặc hóa đơn về giá chính thức.

Đánh giá những khoản phải trả cho người bán là một khoản mục tiền có gốc ngoại tệ.

Bên Có

Số tiền cần trả cho người bán hàng hóa, vật tư, người cung cấp về dịch vụ và nhà thầu xây lắp.

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính phải bé hơn giá thực tế của tổng số vật tư, hàng hoá và dịch vụ đã được nhận. Khi bạn có báo giá hoặc hoá đơn chính thức.

Đánh giá lại những khoản phải trả dành cho người bán là một khoản mục ngoại tệ có phần gốc ngoại tệ.

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính

Điều chỉnh chênh lệch giá tạm tính 

Cách hạch toán phải trả người bán TK 331 chính xác nhất

Trong thông tư 133, cách hạch toán tài khoản 331 là gì đã được quy định rất rõ ràng. Dưới đây có các trường hợp cụ thể:

 1. Khi doanh nghiệp mua hàng hoá, vật tư mà chưa trả tiền người bán và nhập kho. Trong trường hợp này hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai thường xuyên.
 2. Cách hạch toán cần phải trả người bán TK 331: Nếu như mua hàng nội địa, thực hiện ghi như sau:

Nếu có  thuế giá trị gia tăng và được khấu trừ:

 • Nợ những tài khoản 152, 153, 157, 156, 221 tính khi chưa có phần trăm về thuế giá trị gia tăng. Nợ tài khoản 331 – nợ bắt buộc phải trả cho người bán và tổng giá thanh toán.
 • Với trường hợp có thuế giá trị gia tăng nhưng không được khấu trừ thì thực hiện ghi giá trị cho hàng hoá với giá thuế vào sổ sách. Toàn bộ khi ghi đều phải bao gồm thuế giá trị gia tăng.
 1. Cách hạch toán cần trả người bán TK 331: Nếu như nhập khẩu hàng hoá

Lúc này, bạn cần phản ánh về giá trị hàng hóa nhập khẩu cẩn thận nhất. Trong đó bao gồm tổng thể thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất khẩu. Ghi cụ thể như sau:

 • Nợ TK 331 là tài khoản cần trả cho người bán.
 • Có tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Tài khoản 333 là thuế xuất nhập khẩu và cần được ghi chi tiết.
 • Với tài khoản 33381 là tài khoản dành cho thuế bảo vệ môi trường.

Hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai

Hạch toán hàng tồn kho dưới dạng kê khai 

 1. Mua vật tư hàng hóa nhưng khách hàng chưa trả tiền người bán và cần phải nhập kho trong những trường hợp hạch toán theo phương pháp kiểm kê thường xuyên.
 2. Cách hạch toán cần trả người bán TK 331: trong trường hợp mua hàng hóa nội địa. Thuế GTGT đầu vào thực hiện khấu trừ ghi như sau:
 • Tài khoản 611 là bạn nợ mua hàng với một mức giá chưa có tiền thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ tài khoản 133 là khoản thuế GTGT và chưa được thực hiện khấu trừ.
 • Tài khoản 331 là tiền phải trả cho người bán. Nghĩa là tổng giá tiền thanh toán cuối cùng.
 • Nếu thuế GTGT đầu vào không bị khấu trừ và giá vật tư hàng hoá bao gồm luôn thuế giá trị gia tăng mà bên hàng hóa phải chịu.
 1. Cách hạch toán cần trả người cho bán TK 331: Nếu như hàng hóa phải nhập khẩu. Lúc này, phản ánh giá trị hàng nhập khẩu ở trong tài khoản nợ. Nó bao gồm thuế thu nhập, bảo vệ môi trường và xuất nhập khẩu.
 • Nợ tài khoản 611:  nợ khi mua hàng.
 • Có tài khoản 331: Số tiền bạn phải trả cho người bán.
 • Tài khoản 3332: nói về thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho hàng hóa.
 • Tài khoản 33381: là khoản tiền thuế về bảo vệ môi trường.

Trong trường hợp thuế đã được khấu trừ và ghi rõ như sau:

 • Nợ tài khoản 133 là thuế giá trị gia tăng đầu vào và được khấu trừ.
 • Có nợ tài khoản 3331: là khoản thuế giá trị gia tăng cần phải nộp với hàng hóa đã mua. 
 1. Đối với hàng hóa nhập khi đơn vị đầu theo giao thầu hoặc phương thức tương tự. Nếu thuế giá trị gia tăng cho đầu vào đã được khấu trừ và hồ sơ hạch toán ghi như sau:
 • Nợ tài khoản 241: dở dang về giá và chưa có thuế giá trị gia tăng.
 • Nợ tài khoản 133: về thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ.
 • Có tài khoản 331: Số tiền cần trả cho người bán và tổng giá thanh toán dành cho hàng hoá, công trình và dịch vụ.

Trong trường hợp có thuế giá trị gia tăng đầu vào mà không được khấu trừ, thì giá trị đầu sẽ bao gồm tổng số thuế giá trị gia tăng và giá thanh toán.

Thuế giá trị gia tăng cần phải nộp

Thuế giá trị gia tăng cần phải nộp

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về tài khoản 331 là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.Bài viết cùng chuyên mục:

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.
Kỳ Kế Toán Là Gì?
Kỳ Kế Toán Là Gì?Bạn đang muốn biết kỳ kế toán là gì? Phân loại và nguyên tắc của kỳ kế toán ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).