Kỳ Kế Toán Là Gì?

Đăng bởi: Trần Phương Thảo | 20:09 - 21/08/2021

Bạn đang muốn biết kỳ kế toán là gì? Phân loại và nguyên tắc của kỳ kế toán ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.

Đối với mỗi doanh nghiệp hiện nay đều phải cần tới bộ phận kế toán. Nhằm để tổng hợp các nội dung kế toán theo từng kỳ của doanh nghiệp. Đảm bảo doanh nghiệp đó làm đúng theo quy định mà pháp luật Việt Nam đặt ra. Vậy bạn đã nắm rõ và hiểu về kỳ kế toán là gì chưa? Hãy cùng tncnonline.com.vn chia sẻ và tìm hiểu các thông tin chi tiết trong bài viết này bạn nhé! 

Kỳ kế toán là gì 

Kỳ kế toán là gì?

Kỳ kế toán là gì nhỉ? Kỳ kế toán được hiểu là các quy định về cả chu kỳ hoạt động của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp. Thời điểm bắt đầu kỳ kế toán là khi doanh nghiệp thực hiện việc ghi sổ sách kế toán, cho tới thời điểm kết thúc hoạt động ghi sổ. Nghĩa là lúc này doanh nghiệp bạn phải khóa sổ kế toán lại để làm báo cáo về tài chính tổng hợp. 

Nếu đúng với quy định của pháp luật thì kỳ kế toán là gì sẽ phân chia làm 3 loại chính là: kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán năm. Tuy nhiên pháp luật nước ta cũng không ép buộc doanh nghiệp phải dập khuôn với các kỳ kế toán như vậy. Mà hiện nay mọi doanh nghiệp nên dựa vào đặc điểm về kinh tế và quy mô của công ty mình, để phân chia kỳ kế toán hợp lý nhất.

Phân chia về kỳ kế toán 

Phân loại kỳ kế toán

Theo quy định của pháp luật và dựa vào tính chất hoạt động của công ty thì kỳ kế toán phân chia làm 3 loại. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ dàng thực hiện và nhanh chóng hơn.

Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm là được tính tròn 1 năm, nghĩa là 12 tháng. Nó tính từ 1 tháng 1 cho hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Và ngày này thường tính bằng dương lịch chứ không được theo lịch âm của nước ta. Đơn vị kế toán sẽ tính đúng theo đặc thù riêng của tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Cần phải thông báo cho bộ phận tài chính biết.

Tuy nhiên đối với cơ sở giáo dục sẽ có thay đổi khác hơn so với doanh nghiệp. Lý do là vì hoạt động cơ sở giáo dục chuyên giảng dạy và không bắt đầu từ tháng 1 giống như doanh nghiệp. Mặc dù nó có sự khác biệt về thời gian nhưng kỳ kế toán năm của doanh nghiệp phải tròn 12 tháng. Và được tính từ 1/7 năm nay cho tới hết ngày 30/6 năm sau, để tròn 1 năm theo đúng quy định của pháp luật. Đối với cơ sở giáo dục thực hiện về kỳ kế toán phải báo cho cơ quan tài chính và đến cuối năm vẫn phải lập báo cáo.

Kỳ kế toán quý

Kỳ kế toán quý tính là 3 tháng và nó được bắt đầu từ 1 của tháng đầu quý, cho tới hết ngày cuối cùng tháng cuối quý.

Kỳ kế toán theo tháng tính là tròn một tháng, bắt đầu từ ngày đầu tiên cho tới hết ngày cuối cùng của tháng.

Xem thêm:

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phương pháp hạch toán [2021]

[Từ A-Z] Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?

Kỳ kế toán năm của doanh nghiệp tròn 12 tháng

Nguyên tắc kỳ kế toán

Trong bài viết kỳ kế toán là gì? Bạn sẽ được hiểu thêm về nguyên tắc của kỳ kế toán. Mục đích của kỳ kế toán giúp cho doanh nghiệp được thực hiện đúng với quy định của pháp luật. Vậy nên cũng có các nguyên tắc nhất định như:

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Để thực hiện đúng với nguyên tắc, bạn phải thực hiện đúng mọi nghiệp vụ tài chính, kinh tế của doanh nghiệp. Nó có liên quan tới tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ,  doanh thu,... Toàn bộ các chi phí này ở thời điểm phát sinh phải ghi vào sổ kế toán, chứ bạn không được căn cứ vào khoản thu thực tế. Mọi báo cáo tài chính lập ra trên cơ sở dồn tích, giúp phản ánh rõ cho doanh nghiệp thấy được hình ảnh của mình ở thời điểm hiện tại.

 

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Với nguyên tắc này, doanh nghiệp cần lập báo cáo tài chính trên những cơ sở giả định hoặc thực hiện việc kinh doanh như bình thường. Nghĩa là đối với doanh nghiệp sẽ không có ý định thu hẹp hay dừng hoạt động, quy mô của công ty mình.

Với nguyên tắc này bạn chỉ hiểu đơn giản là sau khi đã tính toán về kỳ kế toán xong, thì doanh nghiệp phải đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Nguyên tắc giá gốc

Đối với nguyên tắc này sẽ thực hiện khi doanh nghiệp đang làm các nghiệp vụ phát sinh và có liên quan tới vấn đề mua tài sản cố định, NVL,CCDC… Thì giá cả của chúng được dựa theo giá gốc chứ không phải giá bán hiện hành trên thị trường.

Vấn đề mua tài sản cố định

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc phù hợp là khi ghi nhận về doanh thu thì phải có một trong số các khoản chi phí hợp lý, tương đương với số tiền tạo ra nó. Mọi chi phí phải tương xứng với doanh thu bao gồm: chi phí tạo ra nguồn doanh thu, chi phí kỳ trước hoặc các chi phí phải trả, liên quan tới kỳ kế toán đó.

Nguyên tắc nhất quán

Thực hiện theo đúng nguyên tắc nhất quán, nghĩa là những phương pháp hoặc cách thức thực hiện về kỳ kế toán là gì của doanh nghiệp cần thống nhất. Từ đầu của kỳ kế toán cho tới cuối kỳ. Chứ không được phép thực hiện lộn xộn các phương pháp khác nhau. Nhưng trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi về phương pháp phải báo cáo với cấp trên. Và trong báo cáo cần ghi rõ lý do và giải thích ảnh hưởng của sự thay đổi về tài chính.

Như vậy muốn chu kỳ kế toán không thay đổi, doanh nghiệp trước khi muốn thực hiện việc làm phải nghiên cứu và lựa chọn đúng phương pháp. Sau đó thống nhất những phương pháp với nhau. Chứ bạn không được thay đổi và đó chính là đảm bảo về sự nhất quán trong nguyên tắc.

Nguyên tắc thận trọng

Đối với công việc kế toán thì phương pháp này quan trọng và có thể là nguyên tắc xuyên suốt quá trình thực hiện nhiệm kỳ kế toán của chính doanh nghiệp. Kế toán cần làm việc với các con số, chính vì vậy mà nguyên tắc này phải thực hiện nghiêm túc. Nó đòi hỏi các điều sau:

  • Thứ nhất, doanh nghiệp cần phải lập khoản dự phòng trước. Nhưng khoản dự phòng này là không được quá lớn.
  • Thứ hai, không nên đánh giá cao giá trị tài sản và khoản thu nhập của chính doanh nghiệp.
  • Thứ ba, không đánh giá thấp hơn những khoản nợ và chi phí phát sinh.
  • Thứ tư, đối với thu nhập, doanh thu chỉ ghi nhận khi có các thông tin và bằng chứng chính xác về những khả năng thu lợi ích nguồn kinh tế. Còn với chi phí phải ghi nhận khi có các thông tin chính xác phát sinh về chi phí.

Thu lợi ích nguồn kinh tế

Nguyên tắc trọng yếu

Những thông tin được coi là thiếu chính xác và trọng yếu là các tin tức trong một trường hợp nào đó nó làm sai lệch về nguồn tin. Điều đó ảnh hưởng tới báo cáo và quyết định của người đứng ra làm báo cáo tài chính. Tính trọng yếu nhỏ hay lớn, quan trọng ít hoặc nhiều sẽ được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Và tính trọng yếu của mỗi yếu tố sẽ xem xét và nhìn nhận trên phương diện định lượng.

Kỳ kế toán đầu tiên và cuối cùng của đơn vị mới thành lập

Kỳ kế toán đầu tiên đối với các doanh nghiệp mới thành lập chưa có thời gian để hoạt động dài, nhằm tính kỳ kế toán là gì theo năm hoặc theo quý. Chính vì vậy mà doanh nghiệp khi mới thành lập sẽ tính từ ngày được cấp phép chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh. Và cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán quý, tháng, năm.

Còn đối với kỳ kế toán của đơn vị khác sẽ được tính từ ngày hiệu lực ghi trên quyết định được thành lập, cho đến ngày cuối cùng của nhiệm kỳ kế toán.

Trong trường hợp kỳ kế toán đầu tiên hoặc năm cuối nếu nhỏ hơn 90 ngày, thì doanh nghiệp được phép cộng vào kỳ tiếp theo. Nhưng bạn cũng có thể cộng vào kỳ kế toán năm trước đó để cho tròn một năm. Điều kiện bắt buộc ở đây là kỳ kế toán năm đầu tiên và năm cuối cần ít hơn 15 tháng.

Cấp phép chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về kỳ kế toán là gì. Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!
Sổ Kế Toán Là Gì?
Sổ Kế Toán Là Gì?Sổ kế toán dùng để ghi chép và lưu giữ tất cả các nghiệp vụ kinh tế và tài chính liên quan tới đơn vị kế toán. Bài viết này sẽ chia sẻ rõ hơn về sổ kế toán là gì và quy trình viết sổ kế toán. 


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).