Báo Cáo Thống Kê Là Gì?

Đăng bởi: Trần Phương Thảo | 20:07 - 21/08/2021

Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.

Báo cáo thống kê đóng một vai trò rất quan trọng trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và tư nhân… Để tạo nên được một bản báo cáo thống kê hợp lý với từng lĩnh vực, thì bạn phải tìm hiểu kỹ càng về nội dung thống kê. Nhằm hình dung rõ bản chất, quy định của loại báo cáo này. Vậy báo cáo thống kê là gìHãy cùng tncnonline.com.vn khai thác các thông tin bên dưới bạn nhé.

Báo cáo thống kê là gì

Báo cáo thống kê là gì?

Báo cáo thống kê trong tiếng Anh nó được gọi là Statistical report. Đây là một trong các hình thức mà con người thu thập những loại thông tin thống kê và dùng theo chế độ báo cáo. Nhằm thống kê lại thông tin đó và nó được ban hành bởi những Cơ quan Nhà nước đang có thẩm quyền.

Vậy báo cáo thống kê là gì? Trong Khoản 1 Điều số 3, Luật Thống kê đã ban hành vào năm 2015 thì đưa ra quy định về khái niệm báo cáo thống kê. Cụ thể là: Báo cáo thống kê thuộc văn bản biểu mẫu và hướng dẫn người được phân công có trách nhiệm ghi chép rõ ràng, chi tiết các số liệu. 

Thu thập những dữ liệu và thông tin liên quan đến các đối tượng đang được đưa vào nghiên cứu. Các đối tượng này luôn cụ thể và áp dụng đúng phương pháp NCKH để nghiên cứu, tiến hành. Nhằm đưa ra được các kết quả nghiên cứu tốt nhất.

Kết quả nghiên cứu tốt nhất

Phân loại báo cáo thống kê

Vừa rồi chúng ta đã biết được báo cáo thống kê là gì? Vậy báo cáo thống kê được phân loại ra sao? Hiện nay, có hai loại mẫu báo cáo thống kê cơ bản. Nó được chia theo tính chất và những vấn đề khi nghiên cứu đó là: 

 • Báo cáo thống kê Cơ sở 
 • Báo cáo thống kê Tổng hợp.

Đối với báo cáo thống kê cơ sở

Mẫu báo cáo thống kê cơ sở được dùng bởi các cơ quan, đơn vị nằm trong cấp cơ sở. Nó tạo ra dựa trên số liệu đã được thu thập và ghi chép từ lúc đầu. Từ đó dựa vào hệ thống của biểu mẫu một cách chi tiết, thống nhất. Sau đó, những số liệu ban đầu này được tiến hành báo cáo lên cơ quan Nhà nước đang có thẩm quyền và liên quan đến thống kê thuộc Nhà nước.

Những đơn vị cơ sở: doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước đang được hạch toán theo cách độc lập. Mọi cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị nghề nghiệp, xã hội….dùng vốn của Nhà nước. Các doanh nghiệp lớn nhỏ đang có vốn đầu tư của nước ngoài.

Xem thêm:

Kỳ kế toán là gì? Những thông tin NÊN biết về kỳ kế toán [2021]

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phương pháp hạch toán [2021]

Đối với báo cáo thống kê Tổng hợp

Mẫu báo cáo thống kê tổng hợp đã được lập bởi những đơn vị liên quan đến thống kê thuộc các cấp. Mọi số liệu sẽ lấy từ số liệu tổng hợp thông qua chế độ thống kê cấp cơ sở. Các số liệu từ lần thu thập và điều tra hoặc có thể được lấy thêm từ mọi nguồn thông tin. Do  đó có thể phục vụ cho tất cả yêu cầu về tính chất và quản lý đối với cấp ngành. Cũng như là thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu thống kê.

Các đơn vị báo cáo thống kê và tổng hợp đó là: Phòng thống kê tại cấp: Quận – Huyện - Thị xã, Thành phố, cấp trực thuộc Tỉnh, Cục thống kê của thành phố/ tỉnh, Bộ thống kê, ngành và Sở,...

Mẫu báo cáo thống kê tổng hợp

Nội dung trong báo cáo thống kê

Trước khi tiến hành việc làm báo cáo thống kê là gì thì bạn phải tìm hiểu xem ở trong báo cáo thống kê có nội dung gì? Nội dung đó đang được trình bày ra sao? Dưới đây là thông tin chi tiết:

Các quy định đối với thẩm quyền và việc lập ra từng biểu mẫu thống kê. Sau đó ban hành biểu mẫu thành một báo cáo thống kê.

Quy định chung đối với biểu mẫu báo cáo thống kê là gì. Bạn cần tiến hành giải thích nội dung có trong biểu mẫu và làm rõ, giải thích chi tiết cụ thể như sau: 

 • Mục đích của việc thống kê.
 • Ý nghĩa báo cáo thống kê
 • Khái niệm vấn đề đang được thống kê
 • Nội dung thống kê
 • Phạm vi mà nhà nghiên cứu đang tiến hành.
 • Phương pháp nghiên cứu về vấn đề và danh mục chỉ tiêu.

Tất cả các quy định đối với chế độ báo cáo và đưa ra đơn vị đang áp dụng trong báo cáo thống kê. Đưa ra đơn vị sử dụng để nhận báo cáo thống kê.

Quy định với chế độ báo cáo

Cách nộp báo cáo thống kê

Tại Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg đã ban hành vào ngày 30/11, nó quy định về việc nộp đầy đủ báo cáo thống kê. Theo đó, khi đơn vị nộp báo cáo thống kê là gì thì phải nộp theo tháng, theo quý, báo cáo trong 6 tháng. Và nộp báo cáo theo năm tới Tổng cục Thống kê và đơn vị Quản lý Nhà nước.

Nộp báo cáo thống kê theo tháng

Về đối tượng

Đối tượng sau đây được quyền tiến hành nộp báo cáo thống kê là gì theo tháng:

 • Doanh nghiệp đang thuộc sự quản lý của chính Nhà nước.
 • Doanh nghiệp hoặc là dự án nằm trong lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, sản xuất, công nghiệp điện và khí đốt, lĩnh vực cấp nước, xử lý chất thải từ môi trường,... đang được đầu tư từ vốn nước ngoài.

Chỉ tiêu báo cáo

Mọi doanh nghiệp cần phải thống kê chi tiết và báo cáo về các thông tin: 

 • Doanh thu của ngành đang hoạt động, khối lượng hoặc là sản lượng/số lượng sản phẩm mà đơn vị sản xuất ra.
 • Các doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực xuất – nhập khẩu sẽ tiến hành báo cáo chỉ tiêu như: giá trị hàng hóa, số lượng sản phẩm đã xuất hoặc nhập khẩu.
 • Với doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư nước ngoài thì phải thống kê vấn đề về: vốn, nhân lực, ngân sách…

Thống kê chi tiết và báo cáo 

Cách nộp báo cáo thống kê trong 6 tháng

Về đối tượng

Những đối tượng sau đây cần tiến hành phải nộp báo cáo thống kê trong 6 tháng:

 • Tất cả doanh nghiệp nằm trong doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.
 • Báo cáo về hoạt động trong  lĩnh vực: Nông – lâm nghiệp và thủy sản.

Các chỉ tiêu báo cáo

 • Trồng trọt: Diện tích đất sử dụng để trồng trọt và diện tích đất đang trồng những loại cây lâu năm.
 • Chăn nuôi: Số lượng loài vật nuôi và sản lượng thịt sau khi sản xuất.
 • Lâm nghiệp: diện tích đất trồng và bao phủ của rừng. Về sản lượng sau khi đã khai thác gỗ rừng, những loại lâm sản.
 • Nuôi trồng thủy sản: sản lượng đã nuôi trồng và được khai thác.

Phương thức để nộp

 • Để gửi báo cáo thống kê trong 6 tháng thì bạn cần tải mẫu thuộc số 03 – CS/LĐTN. Hãy gửi báo cáo 6 tháng trong ngày 12/6 và 12/12 hàng năm. 
 • Đối với lĩnh vực về chăn nuôi thì phải gửi báo cáo thống kê ngày 12/04 hàng năm.

Báo cáo theo quý

Về đối tượng báo cáo

Tất cả những doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp đang sử dụng vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, chủ đầu tư…

Các chỉ tiêu phải báo cáo

 • Với doanh nghiệp xây dựng: về giá trị sản xuất sẽ được tính toán chi tiết theo từng hạng mục của công trình xây dựng.
 • Doanh nghiệp có dịch vụ nước ngoài: mọi chỉ tiêu về giá trị thu và chi.
 • Chủ đầu tư: vốn và khoản mục để đầu tư.

Về phương thức gửi báo cáo

Để gửi báo cáo thống kê thì doanh nghiệp hay người phụ trách phải tải mẫu số 02-CS/VĐTƯ và mẫu số  02-CS/HĐXD.

Báo cáo theo năm

Về đối tượng

Áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp đang nhận vốn đầu tư nước ngoài.

Tiêu chí báo cáo

 • Thông tin của doanh nghiệp và kết quả sản xuất về kinh doanh, phí, thuế lợi nhuận…
 • Lao động, người đang lao động, đóng góp của doanh nghiệp dành cho xã hội, kinh phí, y tế.

Áp dụng  với doanh nghiệp Nhà nước

Qua bài viết đã giúp các bạn có những thông tin hữu ích về báo cáo thống kê là gì? Hãy lựa chọn chúng tôi khi bạn cần. Nếu còn điều gì thắc mắc và băn khoăn hãy truy cập website: tncnonline.com.vn để được tư vấn miễn phí bạn nhé.

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.
Kỳ Kế Toán Là Gì?
Kỳ Kế Toán Là Gì?Bạn đang muốn biết kỳ kế toán là gì? Phân loại và nguyên tắc của kỳ kế toán ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!
Sổ Kế Toán Là Gì?
Sổ Kế Toán Là Gì?Sổ kế toán dùng để ghi chép và lưu giữ tất cả các nghiệp vụ kinh tế và tài chính liên quan tới đơn vị kế toán. Bài viết này sẽ chia sẻ rõ hơn về sổ kế toán là gì và quy trình viết sổ kế toán. 


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).