Bảng Cân Đối Số Phát Sinh Là Gì?

Đăng bởi: Trần Phương Thảo | 22:33 - 20/08/2021

Bảng cân đối số phát sinh là một trong những loại bảng quan trọng mà nhân viên kế toán trong doanh nghiệp phải biết. Vậy cụ thể, bảng cân đối số phát sinh là gì, tác dụng và cách lập bảng số liệu này là như thế nào

Bảng cân đối số phát sinh là một loại bảng quan trọng dùng để quản lý những hoạt động về tài khoản tài sản và nguồn vốn của công ty. Nhân viên kế toán của một công ty cần phải biết rõ cách lập loại bảng báo cáo này. Vậy hãy cùng tìm hiểu bảng cân đối số phát sinh là gì cũng như là cách để lập bảng tài khoản này thông qua bài viết bên dưới nhé!

Bảng cân đối số phát sinh là gì?

Bảng cân đối số phát sinh chính là bảng báo cáo của doanh nghiệp dùng để kiểm tra và tổng hợp tất cả những tài khoản trong kỳ kế toán gồm có số dư đầu kỳ, số dư phát sinh và số dư cuối kỳ. 

Bảng cân đối số phát sinh là gì? Chính là bảng báo cáo của doanh nghiệp dùng để kiểm tra và tổng hợp tất cả những tài khoản trong kỳ

Bảng cân đối số phát sinh là gì? Chính là bảng báo cáo của doanh nghiệp dùng để kiểm tra và tổng hợp tất cả những tài khoản trong kỳ

Mục đích của doanh nghiệp khi sử dụng bảng cân đối số phát sinh là gì? Đó là dùng để kiểm tra những số liệu của doanh nghiệp và đối chiếu lại những khoản được ghi lại trong sổ sách, những từ. Ngoài ra, việc lập bảng cân đối số phát sinh sẽ giúp nhân viên kế toán tiết kiệm thời gian và dễ dàng kiểm soát những thông tin, số liệu một cách chính xác hơn. 

Việc lập bảng cân đối số phát sinh sẽ được nhân viên kế toán thực hiện trước khi làm bảng cân đối kế toán hoặc tiến hành những nghiệp vụ kế toán khác trong doanh nghiệp . Bảng cân đối số phát sinh còn có thể được gọi là bảng cân đối tài khoản.

Phân biệt bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán

Điểm chung của bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối kế toán chính là công cụ cần thiết của người quản lý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của công ty. Thông qua hai bảng báo cáo này, những nhà quản lý có thể nắm rõ được tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty trong một thời điểm cụ thể. 

Nhân viên kế toán có thể dễ dàng kiểm tra những số liệu được ghi chép và tính toán trong kỳ kế toán. Ngoài những điểm giống nhau, điểm khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và bảng cân đối số phát sinh là gì?

Ngoài những điểm giống nhau, điểm khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và bảng cân đối số phát sinh là gì?

Ngoài những điểm giống nhau, điểm khác biệt giữa bảng cân đối kế toán và bảng cân đối số phát sinh là gì?

Đầu tiên, bảng cân đối số phát sinh sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ những số dư đầu kỳ, số dư phát sinh và số dư cuối kỳ của những tài khoản tài sản và nguồn vốn của công ty trong thời điểm cụ thể. Còn đối với bảng cân đối kế toán, báo cáo chỉ cho biết tài khoản tài sản và nguồn vốn của công ty thông qua thông tin là số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ.

Cơ sở để hình thành nên bảng cân đối số phát sinh là tổng số dư của bên nợ phải bằng tổng số dư của bên có. Còn tổng số tài sản phải bằng tổng nguồn vốn là cơ sở hình thành nên bảng cân đối kế toán. 

Bảng cân đối số phát sinh sẽ được thể hiện bằng cách liệt kê không bắt buộc theo 2 phần riêng là phần tài sản và phần nguồn vốn. Báo cáo sẽ liệt kê những tài khoản kế toán mà công ty sử dụng nó để hạch toán trong kỳ. Và những tài khoản trên không được có có số dư cuối kỳ là số âm.

Xem thêm:

Sổ kế toán là gì? Quy trình ghi sổ kế toán

Báo cáo thống kê là gì? "Tổng hợp" thông tin cần biết 2021

Những tài khoản trong bảng cân đối số phát sinh không được có số dư cuối kỳ là có giá trị âm

Những tài khoản trong bảng cân đối số phát sinh không được có số dư cuối kỳ là có giá trị âm

Đối với bảng cân đối kế toán, số liệu cần phải được liệt kê và sắp theo tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp sẽ được chia làm 2 phần là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Nguồn vốn sẽ được chia làm nguồn vốn của chủ sở hữu và nguồn nợ phải trả. Bảng cân đối kế toán cho phép một số tài khoản đặc biệt được ghi giá trị âm.  

Tác dụng của bảng cân đối tài khoản là gì?

Vậy, vai trò của bảng cân đối số phát sinh là gì? Bảng cân đối tài khoản có vai trò không thể thiếu trong những nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp. Bảng này sẽ giúp cho nhân viên kế toán có thể dễ dàng kiểm tra, ghi chép và tính toán lại số liệu của công ty một cách có hệ thống hơn.

Tác dụng của bảng cân đối số phát sinh là gì? Giúp công ty có một góc nhìn tổng thể về tài sản và nguồn vốn đến có những hoạt động kinh doanh hợp lý

Tác dụng của bảng cân đối số phát sinh là gì? Giúp công ty có một góc nhìn tổng thể về tài sản và nguồn vốn đến có những hoạt động kinh doanh hợp lý

Trong bảng cân đối số phát sinh, tổng của bên tài khoản nợ và tài khoản có của các cột số dư ở đầu kỳ, cột số dư cuối kỳ và cột số dư phát sinh phải bằng nhau. Đối với từng tài khoản, số dư cuối kỳ của doanh nghiệp phải bằng tổng của số dư đầu kỳ và số dư phát sinh tổng và sau đó trừ đi số dư phát sinh giảm. 

Sau khi nhân viên kế toán tính xong mà thấy có sai lệch, thì nhân viên kế toán cần phải xem xét và kiểm tra lại những ghi chép và tính toán đã đúng chưa. Bảng cân đối số phát sinh sẽ giúp doanh nghiệp có cách nhìn tổng thể về tài sản, nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra như thế nào. 

Ngoài ra, nhân viên kế toán cần phải làm bảng cân đối tài khoản trước khi làm bảng cân đối kế toán để rà soát kỹ những số liệu. Bảng cân đối kế toán sẽ giúp cho công ty có được những tài liệu cụ thể để phân tích hoạt động kinh doanh của công ty.

Hướng dẫn cách lập bảng cân đối tài khoản

Khi bạn muốn lập bảng cân đối tài khoản, bạn cần phải chia số liệu ghi ở bảng cân đối tài khoản thành 2 phần. 

  • Phần thứ nhất sẽ là số liệu dùng để phản ánh số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của các tài khoản. 
  • Phần thứ hai sẽ là số dư phát sinh từ đầu kỳ đến cuối kỳ của các tài khoản. Ở 2 phần này, số dư bên nợ phát sinh sẽ được ghi chép vào cột nợ và số dư có phát sinh thì sẽ được ghi vào cột có.

Những hướng dẫn cơ bản để tạo lập một bảng cân đối số phát sinh là gì?

Những hướng dẫn cơ bản để tạo lập một bảng cân đối số phát sinh là gì?

Cột A và B trong bảng cân đối tài khoản sẽ là cột dùng để ghi số hiệu tài khoản và tên tài khoản mà công ty cần sử dụng

Cột 1 và cột 2 sẽ dùng để thể thể hiện số dư đầu kỳ của doanh nghiệp và đươc tính từ ngày đầu tháng của tháng đầu năm của doanh nghiệp. Số liệu thường được ghi chép ở 2 cột này thường dựa trên số dư đầu tháng của tháng đầu năm hoặc là phần số dư cuối năm của bảng cân đối năm trước.

Cột 3 và 4 sẽ phản ánh số dư phát sinh trong kỳ . Các tài khoản sẽ thể hiện tổng số phát sinh nợ và tổng số phát sinh có thông qua 2 cột này. Bạn cần phải dựa vào mục cộng phát sinh lũy kế từ đầu năm của tài khoản tương ứng để ghi chép vào cột tương ứng.

Cột 5 và 6 sẽ dùng để ghi chép số dư cuối kỳ của doanh nghiệp căn cứ vào ngày cuối cùng của năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu ở 2 cột này sẽ được dùng để tạo thành bảng cân đối số phát sinh cho năm tiếp theo. 

Người lập bảng cân đối tài khoản cần phải dựa trên số dư cuối tháng của tháng cuối năm báo cáo hoặc là tính toán những cột số dư đầu kỳ và số dư phát sinh của năm tiếp để hoàn thành 2 cột này.

Người lập bảng cân đối số phát sinh sau khi có đủ số liệu cần thiết thì phải tiến hành việc tổng cộng tạo thành bảng cân đối tài khoản.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về bảng cân đối số phát sinh cũng như là tác dụng của bảng báo cáo này. Hy vọng thông qua những hướng dẫn vừa rồi từ tncnonline.com.vn, bạn đã hiểu được bảng cân đối số phát sinh là gì và có thể tự lập một bảng cân đối tài khoản một cách hoàn chỉnh nhé!

 

Bài viết cùng chuyên mục:

Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?
Hóa Đơn Điện Tử Trong Tiếng Anh Là Gì?Hóa đơn điện tử là một dạng hóa đơn được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Hóa đơn này giúp giao dịch thuận lợi và nhanh chóng hơn. Hóa đơn điện tử trong tiếng anh là gì?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Xuất Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử là gì? Xuất hóa đơn điện tử thế nào? Xuất trong trường hợp nào? Quy trình ra sao? Nếu bạn đang thắc mắc click ngay bài viết nhé.
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?
Lưu Hóa Đơn Điện Tử Như Thế Nào?Hóa đơn điện tử đang ngày càng phổ biến hơn trong thời buổi ngày nay. Vậy lưu hóa đơn điện tử như thế nào là đúng? Bạn đã thật sự hiểu hết về hóa đơn điện tử hay chưa?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?
Đối Tượng Tập Hợp Chi Phí Là Gì?Đối tượng tập hợp chi phí là gì? Nếu bạn đang quan tâm hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau với các thông tin về đối tượng tập hợp chi phí.
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?
Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Là Gì?Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Phân loại ra sao? Kết cấu và nội dung? Phương pháp hạch toán như thế nào? Tất cả sẽ có ngay sau đây.
Kỳ Kế Toán Là Gì?
Kỳ Kế Toán Là Gì?Bạn đang muốn biết kỳ kế toán là gì? Phân loại và nguyên tắc của kỳ kế toán ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp các thắc mắc trên.
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?
Báo Cáo Thống Kê Là Gì?Báo cáo thống kê là gì? Phân loại và nội dung trong báo cáo thống kê ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc giải đáp chi tiết các nội dung trên.
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?
Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?Lưu ký chứng khoán là gì? Tại sao nên lưu ký chứng khoán? Quy định chung và quy trình lưu ký chứng khoán như thế nào? Câu trả lời có ngay sau đây.
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Phiên Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Phiên giao dịch chứng khoán là gì? Các phiên giao dịch chứng khoán? Thời gian cụ thể của từng phiên? Tất cả sẽ được giải đáp khi bạn click vào bài viết.
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Là Gì?Sở giao dịch chứng khoán là gì? Nguyên tắc hoạt động, vai trò, điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam pháp luật quy định ra sao? Cùng tncnonline tìm hiểu nhé!


Bài Viết Mới Nhất

Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Lương Bao Nhiêu Thì Phải Nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Đối tượng lao động sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân nếu mức lương đạt tới mức nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định của pháp luật thì mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân, cách tính mức đóng thuế tương ứng với thu nhập như thế nào? Hãy để TNCNonline giải đáp các thắc mắc này giúp bạn nhé.
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Đối Tượng Nào Được Giảm Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân?Các khoản giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân là rất quan trọng, đặc biệt nếu các khoản giảm trừ gia cảnh áp dụng trong kỳ tính thuế năm 2022 được điều chỉnh, vì chúng giúp đối tượng nộp thuế giảm số thuế. TNCNonline sẽ giúp đối tượng đọc giải đáp câu hỏi đối tượng nào được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân vào năm 2022.
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Mẫu Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá NhânHiện nay theo quy định có rất nhiều mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Chẳng hạn như: quyết toán thuế thu nhập cá nhân, khai thuế thu nhập cá nhân, khấu trừ thuế TNCN…Vậy bạn cần dùng mẫu tờ khai thuế nào cho phù hợp với mục đích sửa dụng? Bài viết dưới đây của TNCNonline sẽ giới thiệu những mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất cho từng trường hợp cụ thể
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá NhânMỗi người tham gia lao động và ký hợp đồng lao động có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, bạn có thể đã phải trả nhiều khoản thuế hơn bạn nên trả. Do đó, người lao động có thể yêu cầu hoàn lại tiền. Hãy theo dõi các bài viết dưới đây của TNCNonline để hiểu rõ thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022. 
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Thông Tin Biểu Thuế Thu Nhập Cá NhânCác vấn đề chung về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân thường rất phức tạp. Để bạn đọc dễ dàng tham khảo khi tính thuế thu nhập cá nhân qua mạng, admin của TNCNonline sẽ giới thiệu biểu thuế thu nhập cá nhân mới nhất (dựa trên luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi thuế thu nhập, Luật sửa đổi/bổ sung một số điều của các Luật về thuế).