Doanh nghiệp tại Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 2400482104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MẠO HỢI

Mã số thuế: 2400481118 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Phương
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Nội Hoàng, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - DẠY NGHỀ HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400480097 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400479461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HUYỆN UỶ YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400479327 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 2400479302 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 2400477591 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 2400477471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 2400477538 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400476975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG THỐNG KÊ

Mã số thuế: 2400476799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400476904 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 2400476076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

THANH TRA HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400475379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TRẠM KHUYỆN NÔNG YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400475139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400475001 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 2400474978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 2400474671 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400469209 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400469223 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HẠT KIỂM LÂM YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HUYỆN ĐOÀN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468646 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu Khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468445 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468519 - Đại diện pháp luật: Vũ Trí Quý
Địa chỉ: Thị Trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468484 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468477 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468526 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400468572 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 5, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 2400468501 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Neo - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN DŨNG

Mã số thuế: 2400467787 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU KHÔNG GIAN CEF

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ ANH

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC EI

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN DÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THANH NIÊN HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ DMC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VIỆT PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM ANH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

CÔNG TY TNHH THỦ ĐÔ II

CÔNG TY TNHH KIM QUY

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT HÀ NỘI

XÍ NGHIỆP TƯ DOANH XUÂN KIÊN

HỢP TÁC XÃ HỒNG QUANG

CÔNG TY TNHH THÚY NGA

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG 367

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI THÀNH

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÂY DỰNG

HỢP TÁC XÃ SONG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 12 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀN KIẾM

NHÀ VĂN HOÁ QUẬN HOÀN KIẾM

HỢP TÁC XÃ ĐẠI THẮNG

CÔNG TY TNHH DUY NGHĨA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CÔNG TY TNHH ĐÈN HÌNH ORION HANEL

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN-CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THƯƠNG MẠI I

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN THẮNG LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VĨNH TUY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 7

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN HÀ NỘI

NHÀ VĂN HOÁ HỌC SINH SINH VIÊN HÀ NỘI

CÔNG TY MỸ THUẬT QUẢNG CÁO HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH ANH

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG MỸ HÀ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂM PHÚC THỊNH