Doanh nghiệp tại Huyện Võ Nhai, Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON DÂN TIẾN II

Mã số thuế: 4601087683 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THU NGỌC THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4601076579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc
Địa chỉ: Xóm Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601031874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÕ NHAI

Mã số thuế: 4601023087 - Đại diện pháp luật: Đường Đại Lượng
Địa chỉ: Phố Thái Long, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SẢNG MỘC

Mã số thuế: 4601002538 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: UBND xã Sảng Mộc, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯƠNG GIAO

Mã số thuế: 4600973840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phương Giao, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÂU THƯỢNG

Mã số thuế: 4600973833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600972533 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THẢO HỆ

Mã số thuế: 4600965173 - Đại diện pháp luật: Đinh Thế Hệ
Địa chỉ: Xóm Cây Bòng, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HANH HẠNH

Mã số thuế: 4600945949 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hanh
Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 4600939649 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: Xóm Hùng Sơn, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600858534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG I

Mã số thuế: 4600837407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 4600826885 - Đại diện pháp luật: Tô Việt Bắc
Địa chỉ: Xóm Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4600818362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Chịp, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600793911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Tiền Phong, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ĐÁ XÂY DỰNG TIẾN THUÝ

Mã số thuế: 4600772446 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tiến
Địa chỉ: xóm Làng Chiềng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUÝ THÁI

Mã số thuế: 4600767326 - Đại diện pháp luật: Mã Kế Cao (Ma. Ji Gao)
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trúc Mai, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẦN SA

Mã số thuế: 4600760592 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thần Sa, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UBND XÃ TRÀNG XÁ

Mã số thuế: 4600757021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tràng Xá, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG MẦM NON THẦN SA

Mã số thuế: 4600750964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thần Sa, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 4600750957 - Đại diện pháp luật: Phan Sinh Điệp
Địa chỉ: Chịp - Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600746598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Đồng Chăn - xã Lâu Thượng, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600732796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Làng Lường - TT. Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN VÕ NHAI

Mã số thuế: 4600732789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

HỘI NÔNG DÂN

Mã số thuế: 4600732806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, Thị trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC LA HIÊN

Mã số thuế: 4600731961 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã La Hiên, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UBND XÃ PHÚ THƯỢNG

Mã số thuế: 4600730252 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG NUNG

Mã số thuế: 4600730245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xóm Trung Thành - Thượng Nung, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LONG II

Mã số thuế: 4600730284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỎ

XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN PHÚ VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO QUẢN LÂM SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN KHU VỰC 1

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ TÂY

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ THỦY

CÔNG TY CP MAY NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM

LIÊN ĐOÀN INTERGEO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 68

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỬA HÀNG KINH DOANH LƯƠNG THỰC 60 NGÔ THÌ NHẬM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN - XÂY DỰNG VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÁ CHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 5

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TRUNG TÂM TƯ VẤN DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 7

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ HÒA BÌNH

TRƯỜNG TRUNG CẤP GTVT THĂNG LONG

VĂN PHÒNG CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG SẢN

TẠP CHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 15 - CIENCO1

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 8

VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 238

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CÔNG TY CP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 4 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO1