Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁCH VĨNH

Mã số thuế: 1701990526 - Đại diện pháp luật: Dương Nguyễn Huyền Trân
Địa chỉ: Số 87, ấp Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÔ GIA KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701988679 - Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Sự
Địa chỉ: Số 205, ấp Vĩnh Trinh, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG SÁU NAM

Mã số thuế: 1701986833 - Đại diện pháp luật: Đặng Duy Phương
Địa chỉ: Số 180, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG PHÚ HẬU

Mã số thuế: 1701982130 - Đại diện pháp luật: Dương Thu Thúy
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Ruộng Sạ 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG MINH VĨNH PHONG

Mã số thuế: 1701980006 - Đại diện pháp luật: Phù Tín Hòa
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Cạnh Đền, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN HẢO

Mã số thuế: 1701965897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thoại
Địa chỉ: Số 155, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHÁT KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701955289 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Chọn
Địa chỉ: Số 777, tổ 43, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠ NGỌC THẢO

Mã số thuế: 1701954197 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Thảo
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH TÀI

Mã số thuế: 1701954172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trân
Địa chỉ: Số 294, tổ 3, ấp Vĩnh Phước II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI VY VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1701947792 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quận
Địa chỉ: Số 01, tổ 57, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM HIỀN THẾ

Mã số thuế: 1701944939 - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 473, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 1701935927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Số 175, tổ 4, ấp Đập Đá 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH BÌNH BẮC

Mã số thuế: 1701907743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hoa
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701907736 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tú Thắm
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHONG ĐÔNG

Mã số thuế: 1701907750 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kiều Trang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ NGỌC THỦY

Mã số thuế: 1701905947 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Tiền
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bình Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU NGHỊ VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1701903322 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VŨ BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701902618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ Em
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Bình Minh, xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂU TỶ

Mã số thuế: 1701900931 - Đại diện pháp luật: Âu Văn Tỷ
Địa chỉ: Tổ 45, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM HƯNG

Mã số thuế: 1701898986 - Đại diện pháp luật: Phù Khí Hên
Địa chỉ: Số 30, tổ 57, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN KHÁNH DƯ

Mã số thuế: 1701898714 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Dư
Địa chỉ: Số 402, ấp Ranh Hạt, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN DŨNG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701895752 - Đại diện pháp luật: Lê Dũng Em
Địa chỉ: Số 669, tổ 48, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VĂN VINH

Mã số thuế: 1701892134 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Vinh
Địa chỉ: Số 302, ấp Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM THÀNH SON

Mã số thuế: 1701892173 - Đại diện pháp luật: Lâm Thành Son
Địa chỉ: Số 1674, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH BẢY

Mã số thuế: 1701891437 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bảy
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH THÍCH

Mã số thuế: 1701888258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thích
Địa chỉ: Số 20, tổ 1, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHÂN BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701887550 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Nhân
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bời Lời B, chợ Ngã 6, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GỖ SINH VINH QUANG

Mã số thuế: 1701887254 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Tịnh
Địa chỉ: Số 146, tổ 46, ấp Vĩnh Phước 1, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THUẾ VĨNH THUẬN (MST ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 1701881703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Vĩnh Thuận, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

BAN QUẢN LÝ BẾN XE, TÀU

Mã số thuế: 1701854668 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tường Vân
Địa chỉ: Vĩnh Phước II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Trước  1... 345678 ... 11Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯƠNG - TOYOTA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA ĐÔNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI GO ĐI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XNK - ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG QUÂN

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TIẾN ĐẠT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH CON BỌ ĐẤT

CÔNG TY TNHH IN ẤN - DỊCH VỤ TỔNG HỢP - XÂY DỰNG NAM PHONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN NGỌC PHƯƠNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV QUÂN SỢI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU TRANG TIRE

CÔNG TY TNHH MTV SỮA VIỆT LIÊN NGUYỄN

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỊCH TƯỚNG

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẬN TẢI TÀ ĐÙNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIỆN NHÂN ĐN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MINH HƯNG ECO LIFE

CÔNG TY TNHH MTV KHANG THỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TÂM

CÔNG TY TNHH N&T ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẮK NÔNG TRAVEL

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HƯƠNG SEN

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HIGH WAY

CÔNG TY TNHH MTV DREAM HOUSE ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG BÉ NHÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẮK MIL

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP SONKEVILN

CÔNG TY TNHH HƯNG VƯỢNG HV

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VICTORIA TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV VĂN HUỲNH ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRẦN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN YÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÂN HIẾU ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG TUỆ AN

CÔNG TY TNHH MTV XLD ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN MINH LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG THỊNH 79

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGALINS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂM AN 79