Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH TRUNG TÍN HẢO

Mã số thuế: 1701965897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thoại
Địa chỉ: Số 155, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH PHÁT KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701955289 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Chọn
Địa chỉ: Số 777, tổ 43, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠ NGỌC THẢO

Mã số thuế: 1701954197 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Thảo
Địa chỉ: Tổ 19, ấp Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH TÀI

Mã số thuế: 1701954172 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trân
Địa chỉ: Số 294, tổ 3, ấp Vĩnh Phước II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MAI VY VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1701947792 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quận
Địa chỉ: Số 01, tổ 57, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM HIỀN THẾ

Mã số thuế: 1701944939 - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 473, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÙNG PHÁT LỘC

Mã số thuế: 1701935927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Số 175, tổ 4, ấp Đập Đá 1, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH BÌNH BẮC

Mã số thuế: 1701907743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hoa
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701907736 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tú Thắm
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO PHONG ĐÔNG

Mã số thuế: 1701907750 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kiều Trang
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, Xã Phong Đông, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ NGỌC THỦY

Mã số thuế: 1701905947 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Tiền
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bình Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU NGHỊ VĨNH THUẬN

Mã số thuế: 1701903322 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bờ Xáng, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VŨ BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701902618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vũ Em
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Bình Minh, xã Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÂU TỶ

Mã số thuế: 1701900931 - Đại diện pháp luật: Âu Văn Tỷ
Địa chỉ: Tổ 45, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM HƯNG

Mã số thuế: 1701898986 - Đại diện pháp luật: Phù Khí Hên
Địa chỉ: Số 30, tổ 57, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN KHÁNH DƯ

Mã số thuế: 1701898714 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Dư
Địa chỉ: Số 402, ấp Ranh Hạt, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ VĂN DŨNG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1701895752 - Đại diện pháp luật: Lê Dũng Em
Địa chỉ: Số 669, tổ 48, ấp Hiệp Hòa, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯƠNG VĂN VINH

Mã số thuế: 1701892134 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Vinh
Địa chỉ: Số 302, ấp Vĩnh Đông 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM THÀNH SON

Mã số thuế: 1701892173 - Đại diện pháp luật: Lâm Thành Son
Địa chỉ: Số 1674, ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH BẢY

Mã số thuế: 1701891437 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bảy
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bời Lời B, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN MINH THÍCH

Mã số thuế: 1701888258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thích
Địa chỉ: Số 20, tổ 1, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHÂN BÌNH MINH

Mã số thuế: 1701887550 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Nhân
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Bời Lời B, chợ Ngã 6, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GỖ SINH VINH QUANG

Mã số thuế: 1701887254 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Tịnh
Địa chỉ: Số 146, tổ 46, ấp Vĩnh Phước 1, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THUẾ VĨNH THUẬN (MST ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 1701881703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Vĩnh Thuận, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

BAN QUẢN LÝ BẾN XE, TÀU

Mã số thuế: 1701854668 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tường Vân
Địa chỉ: Vĩnh Phước II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN TUẤN KHANH

Mã số thuế: 1701841108 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Út
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Cạnh Đền, Xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA TRIỀU

Mã số thuế: 1701715294 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Kiều
Địa chỉ: Tổ 93, ấp Nước Chảy, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÍ NĂM VIỆT

Mã số thuế: 1701654475 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Việt
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bình Minh, Xã Bình Minh, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN THANH THIỆT

Mã số thuế: 1701647887 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Thiệt
Địa chỉ: Số 116 ấp Vĩnh Phước 2, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Mã số thuế: 1701616046 - Đại diện pháp luật: Lưu Việt Khoa
Địa chỉ: ấp Vĩnh Đông II, Thị trấn Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

Trước  1... 345678 ... 11Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH TM & DV MTV THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UNI DREAM

CÔNG TY TNHH VIỆT PHÁT ĐÔNG TRIỀU 668

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG DOUJI VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐÔNG BẮC QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PUTIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT HỌC LIỆU

CÔNG TY TNHH TM DV VINASTEEL

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VIỆT MEDIA

CÔNG TY TNHH MTV VIETKINGS THOMAS MARIA

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI GIA PHÚC

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY Á ĐÔNG

CÔNG TY TNHH PASSKEY

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 115 VÙNG CAO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ TUẤN KIỆT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KHUÔN CHÍNH HÃNG ( VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG PHÁT TÀI

CÔNG TY TNHH MỘC HỒNG SƯƠNG

CÔNG TY TNHH LÊ DUY DIGITAL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG HẢI 18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN NHÀ ĐẤT THIÊN KIM PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CHANG LIM

CÔNG TY TNHH SPARK RACING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN PHÚ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI ANH ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ MẶT TRỜI SSH

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT LỮ HÀNH TIA ÁNH SÁNG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CHẾ BIẾN ICATA

CÔNG TY TNHH TM XNK BÌNH AN

CÔNG TY TNHH MTV SAN SANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IN QUẢNG CÁO PHÚC THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN CĂN HỘ TRUNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ĐẠT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT TTC

CÔNG TY TNHH MAI PHÁT LONG XUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THỊNH PHONG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT AB LAND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOKOSU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÙNG TIẾN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG PHI LÊ

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN DAXA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA CHÂU SƠN

CÔNG TY TNHH MẠNH TIẾN DIGITAL

CÔNG TY TNHH TM LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TROLYFOOD SÀI GÒN

CÔNG TY TNHH KIM KHÍ HƯNG NGỌC PHÁT

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÚC TÀI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẮC PHÚC KIÊN GIANG

CÔNG TY TNHH PETRO ĐẠI LÂM