Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975490 - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Anh
Địa chỉ: Số 8 đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

ĐỘI THANH TRA XÂY DỰNG ĐỘC LẬP

Mã số thuế: 0200974514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vầy
Địa chỉ: UBND huyện Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÔ HIỆU

Mã số thuế: 0200974507 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Bảo
Địa chỉ: Xã Việt Tiến - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974497 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kiên
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

ĐÀI PHÁT THANH VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974539 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quán
Địa chỉ: Số 127 Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974521 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chính
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khởi
Địa chỉ: Số 154 khu phố Tân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974546 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trữ
Địa chỉ: Số 154 tiểu khu Tân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200974578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thắng
Địa chỉ: Số 204 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NHÂN HOÀ

Mã số thuế: 0200974602 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoá
Địa chỉ: Khu dân cư ái Quốc, thôn Cựu Điện, xã Nhân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VINH QUANG

Mã số thuế: 0200974592 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Thành
Địa chỉ: Cụm 3 Thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0200974585 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Tất
Địa chỉ: Thôn Điềm Niêm, xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0200974641 - Đại diện pháp luật: Lương Cao Nghị
Địa chỉ: Thôn 4 Làng Đông Am, xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM ĐA

Mã số thuế: 0200974634 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trình
Địa chỉ: Thôn Đông, xã Tam Đa, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN AM

Mã số thuế: 0200974698 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sửu
Địa chỉ: Quốc lộ 37 xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 0200973454 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hướng
Địa chỉ: Thôn Linh Đông 3, xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÔNG HIỀN

Mã số thuế: 0200973415 - Đại diện pháp luật: Ngô Công Văn
Địa chỉ: Thôn 10 Làng Hạ Am, xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200973535 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Hằng
Địa chỉ: Khu dân cư Hoà Bình, thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Mã số thuế: 0200973503 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toán
Địa chỉ: Số 4128 Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG NHÂN

Mã số thuế: 0200973479 - Đại diện pháp luật: Ngô Công Văn
Địa chỉ: Xã Hưng Nhân - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÂN HOÀ

Mã số thuế: 0200973609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Nhân Mục, xã Nhân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH QUANG

Mã số thuế: 0200973599 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lộc
Địa chỉ: Thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0200973581 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Xuyên
Địa chỉ: Thôn Điềm Niêm xã Tân Hưng, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0200973662 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vị
Địa chỉ: Xã Tam Cường - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Tam Cường, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM ĐA

Mã số thuế: 0200973630 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hưởng
Địa chỉ: Thôn Đông, xã Tam Đa, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO MINH

Mã số thuế: 0200973711 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn 4, xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN AM

Mã số thuế: 0200973704 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Hậu Chùa, xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ AM

Mã số thuế: 0200973687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhu
Địa chỉ: Thôn 4 xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG II

Mã số thuế: 0200973743 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Bính
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HẰNG HÀ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THIỆN THÀNH

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NAM HÀ

HỢP TÁC XÃ TIN TRUE COFFEE

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI KHANG THỌ KRÔNG NÔ

CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH TÀ ĐÙNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBT DOOR

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÁT ĐĂK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH TÂY NGUYÊN TTQ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VAT WOOD

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI - CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHƯ NGHĨA

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ PHÚ AN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỆN NHÂN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV VƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ MINH TUẤN VŨ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN VŨ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TMXD NGUYÊN PHÁT

HỢP TÁC XÃ NGUYỄN VĂN TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN CƯ TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VIGREEN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ AKAY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ VY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & DV PHÚC TÂM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UNIFARM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH ĐẠT PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUANG MINH TRÍ ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - TƯ VẤN - XÂY DỰNG HẢI LÂM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN THUÂN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG HUY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ THAN TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TÂY NGUYÊN LAND

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ NEW LAND

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI MAI LAN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN PHÚC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÃ VIỆT ĐẮK NÔNG

NHÀ KHÁCH TỈNH

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THIÊN PHÚ

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ THUẬN PHÚ ĐẮK RTIH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN THANH ĐỊNH AA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM NGHI LĐ