Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 0200974747 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Thủ
Địa chỉ: Thôn 3 xã Hoà Bình, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 0200974786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hưng
Địa chỉ: Thôn Bắc Tạ, xã Hùng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 0200974779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Ruỹ
Địa chỉ: Thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN HOÀ

Mã số thuế: 0200974761 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Đào
Địa chỉ: Thôn An Lãng, xã An Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẮNG THUỶ

Mã số thuế: 0200974835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thái
Địa chỉ: Thôn 4 Làng Hà Phương, xã Thắng Thuỷ, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH LONG

Mã số thuế: 0200974810 - Đại diện pháp luật: Trần Công Chinh
Địa chỉ: Làng Hà Hương, xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG LẬP

Mã số thuế: 0200974803 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dương
Địa chỉ: Thôn áng Dương, xã Trung Lập, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0200974899 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Tác
Địa chỉ: Thôn 5 xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LIÊN

Mã số thuế: 0200974867 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bể
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH AN

Mã số thuế: 0200974842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vinh
Địa chỉ: Thị tứ Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HIỀN

Mã số thuế: 0200975003 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Long
Địa chỉ: Thôn 10 Hạ Am, xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200974948 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Phẫu
Địa chỉ: Thôn 5 Làng An Bồ, xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIANG BIÊN

Mã số thuế: 0200974923 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Thiện
Địa chỉ: T3 Làng râu, xã Giang Biên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIỀN PHONG

Mã số thuế: 0200975035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vớ
Địa chỉ: Thôn Linh Đồng 3, xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG NHÂN

Mã số thuế: 0200975109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Thôn An Biên, xã Hưng Nhân, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG MINH

Mã số thuế: 0200975081 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Nhâm
Địa chỉ: Thôn Từ Lâm, xã Đồng Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH PHONG

Mã số thuế: 0200975074 - Đại diện pháp luật: Bùi Ánh Dương
Địa chỉ: Xóm 6 Thôn Quán Khái, xã Vĩnh Phong, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975236 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thuỳ
Địa chỉ: Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 0200975123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nha
Địa chỉ: Thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975317 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đức Giang
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975275 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tấn
Địa chỉ: Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 0200975250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nại
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975331 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bính
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975324 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Đường 20/08 khu phố Đông Thái, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975363 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Côn
Địa chỉ: Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 0200975388 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Duy
Địa chỉ: Đường 20/08 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HUYỆN UỶ VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975451 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đức
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975437 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Nga
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

THANH TRA HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975405 - Đại diện pháp luật: Bùi Gia Huấn
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200975557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tạo
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Trước  1... 171819202122 ... 24Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - VINATOUR

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ VĂN HÓA PHẨM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHUYÊN GIA VÀ NHÂN LỰC Y TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ HÀNG KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 122 VĨNH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 129 - BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VĂN HOÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN ÂM NHẠC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG

CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 236

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

TỔNG CÔNG TY LICOGI- CTCP

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 5

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ VẬT PHẨM VĂN HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG 8

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM - HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

BÁO THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

BÁO NHI ĐỒNG

NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU THỐNG KÊ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN TIẾN BỘ