Doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH LONG

Mã số thuế: 0200981649 - Đại diện pháp luật: Trần Công Nguyên
Địa chỉ: Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200981631 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thấm
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH AN

Mã số thuế: 0200981688 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Đềm
Địa chỉ: Thôn An Cầu, xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÝ HỌC

Mã số thuế: 0200981670 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Quyến
Địa chỉ: Thôn Trung Am, xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN AM

Mã số thuế: 0200981663 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Quy
Địa chỉ: Quốc lộ 37, xã Liên Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LONG

Mã số thuế: 0200981712 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phước
Địa chỉ: Thôn Hà Hương, xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐỒNG MINH

Mã số thuế: 0200981705 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng
Địa chỉ: Đồng Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DŨNG TIẾN

Mã số thuế: 0200981695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phương
Địa chỉ: Thôn 2 Làng Xuân Bồ, xã Dũng Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 0200981737 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mến
Địa chỉ: Thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0200981744 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Dũng
Địa chỉ: Thôn 2 xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH AN

Mã số thuế: 0200981776 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Kim Thanh
Địa chỉ: Thị tứ Chợ Cầu, xã Vĩnh An, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ HỌC

Mã số thuế: 0200981769 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vân
Địa chỉ: Xã Lý Học - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng, Xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 0200981751 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn 5, xã Hoà Bình, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200981818 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Định
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỘNG HIỀN

Mã số thuế: 0200981790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuỳ
Địa chỉ: Xóm 10, Thôn Hạ Am, xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LIÊN

Mã số thuế: 0200981783 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Khánh
Địa chỉ: Thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HOÀ

Mã số thuế: 0200980564 - Đại diện pháp luật: Tô Văn Hoài
Địa chỉ: Thôn Tạ Ngoai xã An Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200980483 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toán
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 0200980476 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200980518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 10 đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 0200980500 - Đại diện pháp luật: Lê Huy Phú
Địa chỉ: Khu Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG Y TẾ HUYỆN VĨNH BẢO

Mã số thuế: 0200980490 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Phụ
Địa chỉ: Đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0200980532 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Tiến
Địa chỉ: Thôn 4 xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH LƯƠNG

Mã số thuế: 0200980525 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Nguyên
Địa chỉ: Thanh Khê, Thanh Lương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH ĐIỆN NƯỚC XÃ VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 0200977970 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoàn
Địa chỉ: Khu Trung tâm UBND Xã Việt Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ NHÂN HOÀ

Mã số thuế: 0200977258 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Nhân mục, Xã Nhân Hoà, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TIẾN

Mã số thuế: 0200974673 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thuỳ
Địa chỉ: Thôn 2 xã Vĩnh Tiến, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ AM

Mã số thuế: 0200974659 - Đại diện pháp luật: Đào Nguyên Cự
Địa chỉ: Thôn 2, xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CAO MINH

Mã số thuế: 0200974715 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Cường
Địa chỉ: Thôn 7, Làng Tây Am, xã Cao Minh, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÝ HỌC

Mã số thuế: 0200974708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Trung Am, xã Lý Học, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Trước  1... 161718192021 ... 24Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER-COMA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH VIET SURE STAR

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỖN HỢP VIỆT-NHẬT SỐ 1

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀU THUỶ

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI HÀNG CÔNG NGHỆ CAO

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DEHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN SABRE VIỆT NAM

CÔNG TY HỮU HẠN CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP VÀ GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM (VMEP)

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

CÔNG TY TNHH BIOMIN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI ORION HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO CỘT THÉP ĐÔNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I

CÔNG TY TNHH VKX

CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG DÂY SUMI-HANEL

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG DELTA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NỘI BÀI

CÔNG TY SGS VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HẢI HÀ- KOTOBUKI

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM

CÔNG TY TNHH HECNY TRANSPORTATION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BIOSEED VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

CÔNG TY TNHH KHUÔN ĐÚC TSUKUBA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI CHÂU

CÔNG TY TNHH GENERAL MOTORS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANG MÁY OTIS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HBP PROJECT MANAGEMENT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y

CÔNG TY LIÊN DOANH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HINO MOTORS VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CTCP

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC

CÔNG TY TNHH KURIHARA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SƠN DƯƠNG VÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÊU REN HÀNG TƠ TẰM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ABB

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN DU

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LÀNG HOA THỤY KHUÊ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SX HÀNG DỆT MAY 19/5 HÀ NỘI

BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ

VIỆN PHIM VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ

TẠP CHÍ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT