Doanh nghiệp tại Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5600205022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HỒNG VƯỢNG

Mã số thuế: 5600181163 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT CƯƠNG

Mã số thuế: 5600202800 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Nhiệm
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600202215 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẮC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600190658 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Biển
Địa chỉ: Tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ TRUNG THU

Mã số thuế: 5600190136 - Đại diện pháp luật: Vừ A Páo
Địa chỉ: Xã Trung Thu - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ TỦA THÀNG

Mã số thuế: 5600190168 - Đại diện pháp luật: Giàng A Dinh
Địa chỉ: Xã Tủa Thàng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ SÍNH PHÌNH

Mã số thuế: 5600190143 - Đại diện pháp luật: Giàng A Dù
Địa chỉ: Xã Sính Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Sính Phình, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ XÍN CHẢI

Mã số thuế: 5600190217 - Đại diện pháp luật: Sùng Khua Chinh
Địa chỉ: Xã Xín Chải - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Xín Chải, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ MƯỜNG ĐUN

Mã số thuế: 5600190175 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Dịch
Địa chỉ: Xã Mường Đun - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ MƯỜNG BÁNG

Mã số thuế: 5600190231 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND XÃ LAO XẢ PHÌNH

Mã số thuế: 5600190224 - Đại diện pháp luật: Giàng A Chinh
Địa chỉ: Xã Lao Xả Phình - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

UBND THỊ TRẤN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189973 - Đại diện pháp luật: Lờ A Tráng
Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189966 - Đại diện pháp luật: Lê Hoa
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600190016 - Đại diện pháp luật: Vừ A Sử
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600190009 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Phi
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã số thuế: 5600189998 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIÊN XÂM

Mã số thuế: 5600185577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Xã mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY HỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600169374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Nghị
Địa chỉ: Đội 7, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SƠN HÀ

Mã số thuế: 5600157890 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Trường
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HÀ THÀNH

Mã số thuế: 5600150084 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiến
Địa chỉ: số nhà 35 tiểu khu thắng lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH HỒ

Mã số thuế: 5600145711 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồ
Địa chỉ: Tiểu khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5600120361 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nguyệt
Địa chỉ: 36 - Tiểu khu Thống nhất - Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 5600120386 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đông
Địa chỉ: 34A - Tiểu khu Thống nhất - Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CP NAM HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI MUỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS ĐỐNG ĐA

PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUI HOẠCH RỪNG TÂY BẮC BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM PUNA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FORPRODEX

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ BÁT TRÀNG

LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BIỂN VIỆT

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN KHU VỰC PHÍA BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VITRANIMEX

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI &PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HANEL

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHIỆP 1

CÔNG TY CỔ PHẦN FORMACH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG VĂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI 2

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MỎ - LUYỆN KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN GỖ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂY HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP

VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, DỊCH VỤ VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG

CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ VÀ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

CÔNG TY HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG GIA SÚC & THỨC ĂN CHĂN NUÔI I

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 658

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN NAFORIMEX HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG