Doanh nghiệp tại Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200268465 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Cử
Địa chỉ: Thị trấn ái tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRIỆU ĐẠI

Mã số thuế: 3200268472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuần
Địa chỉ: Triệu đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIÊN PHONG QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200263668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cẩn
Địa chỉ: thôn Xuân Dương, Xã Triệu Trung, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĨNH ĐỊNH

Mã số thuế: 3200263555 - Đại diện pháp luật: Phạm Chí Tam
Địa chỉ: Triệu Trung, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUANG THẠNH

Mã số thuế: 3200263548 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Thạnh
Địa chỉ: Thôn Tân Đức, Xã Triệu Thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC TÙNG

Mã số thuế: 3200259975 - Đại diện pháp luật: Lê Mậu Hà
Địa chỉ: Thôn Bích La Đông, Xã Triệu Đông, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN AN

Mã số thuế: 3200239658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thống
Địa chỉ: Km768+400, Quốc Lộ 1A, Xã Triệu Thượng, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY NÔNG

Mã số thuế: 3200235043 - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Quyến
Địa chỉ: Thôn Đâu kênh, Xã Triệu Long, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH TRIỀU

Mã số thuế: 3200224789 - Đại diện pháp luật: Đặng Thơ
Địa chỉ: Đường Quốc lộ 1A, Tiểu khu 4, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV HƯNG THUẬN PHONG

Mã số thuế: 3200222767 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Đủ
Địa chỉ: Thôn Dương Lệ Đông, Xã Triệu Thuận, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ QUANG HUY

Mã số thuế: 3200216516 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chí
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH TUẤN

Mã số thuế: 3200197253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khương Trạm
Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6

Mã số thuế: 3200197101 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Trình
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN LÂN

Mã số thuế: 3200178860 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Nguyên
Địa chỉ: Nại Cửu, Triệu Đông, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HỒNG ĐƯƠNG

Mã số thuế: 3200174714 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đương
Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc, Xã Triệu Hòa, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ NGUYÊN PHONG

Mã số thuế: 3200148256 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưởng
Địa chỉ: Thôn ái Tử, Xã Triệu Ái, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN 1

Mã số thuế: 3200133933 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiếu
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HOÀNG DUY

Mã số thuế: 3200133940 - Đại diện pháp luật: Lê Mậu Ga
Địa chỉ: Thôn Bích La Đông, Xã Triệu Đông, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

QŨY TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRIỆU ĐẠI

Mã số thuế: 3200115010 - Đại diện pháp luật: Hàn Minh Ánh
Địa chỉ: Triệu đại, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT MINH

Mã số thuế: 3200114994 - Đại diện pháp luật: Phạm Nhật Minh
Địa chỉ: Triệu thành, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRIỆU TRUNG

Mã số thuế: 3200115081 - Đại diện pháp luật: Đoàn Ngọc Minh
Địa chỉ: Triệu trung, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

TRUNG TÂM MÁY VĂN PHÒNG HOA HỒNG

Mã số thuế: 3200105291 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Vân
Địa chỉ: TK3 - Thị Trấn ái Tử, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

UBND XÃ TRIỆU LĂNG

Mã số thuế: 3200098083 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Xã Triệu Lăng, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

UBND THỊ TRẤN ÁI TỬ

Mã số thuế: 3200098076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200098118 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG TƯ PHÁP TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200098171 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200098157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trình
Địa chỉ: TT ái Tử, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200098213 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

PHÒNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP

Mã số thuế: 3200098206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

CÔNG AN HUYỆN TRIỆU PHONG

Mã số thuế: 3200097682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị, Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1673/1998/QĐ/BTM NG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN PHÙNG HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ MINH KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THANH

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY - THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI COMA 25

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG SỐ 4

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 12

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 19

CÔNG TY KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ 15

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - CTCP

CÔNG TY ĐÔNG ĐÔ

QUỸ VĂN HOÁ HÀ NỘI

CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT

NHÀ KHÁCH BỘ TÀI CHÍNH

TUẦN BÁO THỂ THAO NGÀY NAY

CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 246

CÔNG TY TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

TẠP CHÍ GIÁO VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG

CÔNG TY 28/10

CÔNG TY XÂY DỰNG CƠ BẢN

TẠP CHÍ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ

BÁO THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VINEXAD

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HÀNG KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRUNG TÂM KỸ THUẬT THÔNG TẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN VÀ THƯƠNG MẠI THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - VINADATAXA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN QUÂN ĐỘI 1

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ THÔNG TẤN - TTXVN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỰC THĂNG MIỀN BẮC

CỤC ĐỐI NGOẠI BỘ QUỐC PHÒNG

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI