Doanh nghiệp tại Huyện Tràng Định, Lạng Sơn

HUYỆN UỶ

Mã số thuế: 4900387910 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ ĐỀ THÁM

Mã số thuế: 4900380640 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pò Mần, Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TRI PHƯƠNG

Mã số thuế: 4900380714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ne, Xã Tri Phương, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

HỘI NÔNG DÂN

Mã số thuế: 4900380400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRẠM KHÍ TƯỢNG

Mã số thuế: 4900379500 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900379557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ ĐÀO VIÊN

Mã số thuế: 4900373925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Việt
Địa chỉ: Đào viên, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐỒNG 2

Mã số thuế: 4900374245 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kiều
Địa chỉ: Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠI ĐỒNG 2

Mã số thuế: 4900374220 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Dũng
Địa chỉ: Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900372840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HOÀ

Mã số thuế: 4900366815 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900365233 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC KHÁNH

Mã số thuế: 4900365226 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Quốc Khánh - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Quốc Khánh, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 4900364712 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn Kết - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Đoàn Kết, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900356380 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900349545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS XÃ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4900309006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ang mò, xã Tân Tiến, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 4900309013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà Màn, xã Trung Thành, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

NGUYỄN TRỌNG HUYẾN

Mã số thuế: 4900293980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Huyuến
Địa chỉ: Khu 1 Thị trấn Thất khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HANH THẢO

Mã số thuế: 4900287095 - Đại diện pháp luật: Dương Đức Hanh
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỘC

Mã số thuế: 4900284351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khiêm
Địa chỉ: Thôn Bản Trại, Xã Kháng Chiến, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

DNTN CHÂU HẬU

Mã số thuế: 4900282636 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hậu
Địa chỉ: Khu 3 Thị trấn Thất Khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG MẦN NON NÔNG THÔN XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 4900272500 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Đồng - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS ĐẠI ĐỒNG I

Mã số thuế: 4900272490 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đại Đồng - Huyện Tràng Định - Lạng Sơn, Xã Đại Đồng, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 4900269628 - Đại diện pháp luật: Nông Văn An
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN

Mã số thuế: 4900269603 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hùng Sơn, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265454 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265447 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265479 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Luyến
Địa chỉ: Khu II - thị trấn Thất Khê, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

THI HÀNH ÁN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH

Mã số thuế: 4900265461 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Thất Khê, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO 1

BÁO GIAO THÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI CHĂN NUÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY KINH DOANH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 122 VĨNH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 240

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 248 - CIENCO 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 208

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2

TT TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( CCTDI)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

CÔNG TY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP