Doanh nghiệp tại Huyện Trạm Tấu, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200931848 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Giàng La Pán, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN MẢNH TÀU

Mã số thuế: 5200930918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ngọc
Địa chỉ: Thôn Bản Mù, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH THẮNG

Mã số thuế: 5200927344 - Đại diện pháp luật: Trần Huy Thành
Địa chỉ: Thôn Pá Hu, Xã Pá Hu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

DNTN HIỀN HÒA TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200925837 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn km14+17, Xã Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HÀ HUỆ

Mã số thuế: 5200922995 - Đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

DNTN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI PHÁT YB

Mã số thuế: 5200921367 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Điền
Địa chỉ: Số nhà 63, tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TÀ GHỀNH

Mã số thuế: 5200920229 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hà
Địa chỉ: Bản Cu Vai, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MẢNH TÀU

Mã số thuế: 5200920211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LONG KHÁNH YB

Mã số thuế: 5200916494 - Đại diện pháp luật: Vũ Chu Sách
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV A PHỀNH

Mã số thuế: 5200914560 - Đại diện pháp luật: Giàng A Phềnh
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM TỤC 1

Mã số thuế: 5200914169 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Quyền
Địa chỉ: Làng Tống, Xã Túc Đán, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200913817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

DNTN SƠN HẢI TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200913775 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TÙNG THIỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200910742 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Hồng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẤU LY

Mã số thuế: 5200909458 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huệ
Địa chỉ: Thôn Khấu Ly, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG PHỒ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC BẢN MÙ

Mã số thuế: 5200909440 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Sen
Địa chỉ: Thôn Mù Thấp, Xã Bản Mù, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ALT

Mã số thuế: 5200909183 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Mã số thuế: 5200907612 - Đại diện pháp luật: Lưu Anh Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HỘI NÔNG DÂN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200906344 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Lộc
Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XÀ HỒ

Mã số thuế: 5200904467 - Đại diện pháp luật: Lương Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Sáng Pao, Xã Xà Hồ, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP NẶM LỪU

Mã số thuế: 5200902893 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Huấn
Địa chỉ: Thôn Lừu 1, Xã Hát Lìu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200901297 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Cường
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV NAM QUANG

Mã số thuế: 5200900913 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Đăng Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 01, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

HẠT KIỂM LÂM TRẠM TẤU - NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200897763 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Huân
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200897428 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896576 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896618 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896600 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200896590 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Huệ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRẠM TẤU

Mã số thuế: 5200892525 - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn Ngọc
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu, Tỉnh Yên Bái

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM