Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH VIỆT

Mã số thuế: 0200805763 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Mai
Địa chỉ: Km 42, Quốc lộ 10, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUANG HƯNG

Mã số thuế: 0200785997 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triệu
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN SƠN

Mã số thuế: 0200756322 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tân
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NAM THIỆN

Mã số thuế: 0200756266 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 0200752007 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Nguyện
Địa chỉ: Khu 5 (nhà ông Vũ Thành Nguyện), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0200751035 - Đại diện pháp luật: Lê Đoàn Tám
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0200747487 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Phận
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0200746821 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Bệ
Địa chỉ: Thôn Phú cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚ DỤ

Mã số thuế: 0200742376 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Hạnh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0200726504 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàng
Địa chỉ: Khu 6 xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP THANH BÌNH

Mã số thuế: 0200720830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hưng
Địa chỉ: Khu IV (nhà bà Phạm Thị Miên), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KÍCH

Mã số thuế: 0200691393 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kích
Địa chỉ: Cầu Hoàng Lỗ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÌNH SON

Mã số thuế: 0200672792 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Son
Địa chỉ: Thôn Pháp xuyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH, SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0200662561 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đành
Địa chỉ: Bãi vật liệu Cầu phao Đăng, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH THÀNH

Mã số thuế: 0200660726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Bang
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TÂN VŨ

Mã số thuế: 0200648133 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lan
Địa chỉ: Đội 7, thôn Chữ Khê, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG AN

Mã số thuế: 0200646295 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Thái hoà, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200639361 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nho
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BẢO LONG

Mã số thuế: 0200632415 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Mỹ lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 0200625143 - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Khoa
Địa chỉ: Thôn Tân lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0200625009 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Tiên lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIỆU THOAN

Mã số thuế: 0200607810 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Thiệu
Địa chỉ: Thôn Xuân làng, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH VIỆT

Mã số thuế: 0200595499 - Đại diện pháp luật: Lương Văn An
Địa chỉ: Thôn Tân lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN NHẬT

Mã số thuế: 0200592138 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhật
Địa chỉ: Đường 25, thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200587593 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tầm
Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HẢI LONG

Mã số thuế: 0200545057 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Sắn
Địa chỉ: Khu 5 đường 354, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP QUÝ CAO

Mã số thuế: 0200429332 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Xã Đại Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200325622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200119852 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BIÊN THUỲ

Mã số thuế: 0200120311 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CHI NHÁNH ALLENS TẠI HÀ NỘI

NGÂN HÀNG MALAYAN BANKING BERHAD - CHI NHÁNH HÀ NỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FTC - TUNG SHING

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM

BÁO THỂ THAO VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI- CTCP

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC HỒ TÂY

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 3

VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN NAFORIMEX HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ FORPRODEX

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI AUSTRALIA AND NEWZEALAND BANKING GROUP LIMITED

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN BÁO HÀ NỘI MỚI

CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ QUẢN LÝ NỢ VÀ GIAO NHẬN HÀNG VAY NỢ, VIỆN TRỢ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MỘC MỸ NGHỆ PHI MÃ

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĂN THƯ, LƯU TRỮ

BÁO THANH TRA

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TÀI CHÍNH

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

BÁO ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN XUÂN

CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO GIẢI TRÍ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH TILLEKE & GIBBINS (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT - NHẬT SỐ 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ROXY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH VIET SURE STAR

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VINAHANKOOK

CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ĐỒNG HỒ NƯỚC ZENNER-COMA

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG THĂNG LONG MÊ KÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG- COFEC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN PHẨM THÉP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÀU THỦY

CÔNG TY TNHH NCI (VIỆT NAM)