Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

CÔNG TY TNHH NAM THIỆN

Mã số thuế: 0200756266 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Nam
Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 0200752007 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Nguyện
Địa chỉ: Khu 5 (nhà ông Vũ Thành Nguyện), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0200751035 - Đại diện pháp luật: Lê Đoàn Tám
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0200747487 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Phận
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH TRỌNG

Mã số thuế: 0200746821 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Bệ
Địa chỉ: Thôn Phú cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÚ DỤ

Mã số thuế: 0200742376 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hải Hạnh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tiên Lãng, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0200726504 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hoàng
Địa chỉ: Khu 6 xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP THANH BÌNH

Mã số thuế: 0200720830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hưng
Địa chỉ: Khu IV (nhà bà Phạm Thị Miên), Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KÍCH

Mã số thuế: 0200691393 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Kích
Địa chỉ: Cầu Hoàng Lỗ, Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÌNH SON

Mã số thuế: 0200672792 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Son
Địa chỉ: Thôn Pháp xuyên, Xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH, SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0200662561 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đành
Địa chỉ: Bãi vật liệu Cầu phao Đăng, Xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH THÀNH

Mã số thuế: 0200660726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Bang
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TÂN VŨ

Mã số thuế: 0200648133 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Lan
Địa chỉ: Đội 7, thôn Chữ Khê, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG AN

Mã số thuế: 0200646295 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Thái hoà, Xã Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200639361 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nho
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG BẢO LONG

Mã số thuế: 0200632415 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Mỹ lộc, Xã Tiên Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 0200625143 - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Khoa
Địa chỉ: Thôn Tân lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0200625009 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Tiên lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIỆU THOAN

Mã số thuế: 0200607810 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Thiệu
Địa chỉ: Thôn Xuân làng, Xã Bắc Hưng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH VIỆT

Mã số thuế: 0200595499 - Đại diện pháp luật: Lương Văn An
Địa chỉ: Thôn Tân lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TIẾN NHẬT

Mã số thuế: 0200592138 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhật
Địa chỉ: Đường 25, thôn Phú Cơ, Xã Quyết Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TỔNG HỢP TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200587593 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tầm
Địa chỉ: Khu 6 Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN HẢI LONG

Mã số thuế: 0200545057 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Sắn
Địa chỉ: Khu 5 đường 354, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP QUÝ CAO

Mã số thuế: 0200429332 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Xã Đại Thắng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Đại Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200325622 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200119852 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 5 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH BIÊN THUỲ

Mã số thuế: 0200120311 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0202080417 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 427, Thôn Ninh Duy, Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN THANH ORCHID

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN ĐẮK R'LẤP

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM PHÚC ĐẮK MIL

CÔNG TY TNHH MTV KHUÊ ĐẠI PHÁT

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẾ ĐIỀN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV QUANG PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH GND ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO ABC

CÔNG TY TNHH MTV NAU GLAY

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC 1/6

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUYÊN VY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LÂM LUẬT PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI HCG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ YANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM HÀ

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ MỸ HƯNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV KHÔI NGUYÊN ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH T.O.T

CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG BG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN PHÚ NÔNG

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO CỬU LONG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 168 ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV ÂN ĐỨC ĐẮK MIL

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HỒ TIÊU HỮU CƠ NAM BÌNH

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NGUYÊN VŨ

CÔNG TY TNHH ĐIỆN HỒNG VÂN

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HẢI PHÁT

CÔNG TY TNHH XNK - THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH

CÔNG TY TNHH XD SỐ 1 ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG PHÁT 79

CÔNG TY TNHH MTV CHĂN NUÔI GIỐNG GIA CẦM THỤY AN

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO & TỔ CHỨC SỰ KIỆN DUY NGUYỄN PRO

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BÌNH MINH XANH

CÔNG TY TNHH CAO NGUYÊN M'NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI HẢI PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SINH THÁI VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÁT TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SINH THÁI MINH LONG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM AN THỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN VÕ NGHĨA BÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN VÕ GIA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀI SINH

UBND THỊ TRẤN EATLING

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & BẤT ĐỘNG SẢN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỸ NGHỆ PHÚ ĐẠI VIỆT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT