Doanh nghiệp tại Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CẤP TIẾN

Mã số thuế: 0200981261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vẹn
Địa chỉ: Thôn Kinh lương, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0200980437 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phổng
Địa chỉ: Xã Toàn Thắng, Xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

ĐỘI THANH TRA XÂY DỰNG ĐỘC LẬP HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200980412 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Mai
Địa chỉ: Kh 2 Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200980405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phấn
Địa chỉ: Khu 8 Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 0200980469 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Binh
Địa chỉ: Khu I thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200980451 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Công
Địa chỉ: Khu II thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

BAN QUẢN LÝ CHỢ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200980444 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Huân
Địa chỉ: Khu II thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200973165 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Hữu
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972877 - Đại diện pháp luật: Phạm Uyên
Địa chỉ: Số 7 khu 7 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972852 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Luất
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 0200972901 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trống
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972891 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy
Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972884 - Đại diện pháp luật: Đoàn Quang Phú
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG THẮNG

Mã số thuế: 0200972933 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhi
Địa chỉ: Dương áo, Hùng Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NHỮ VĂN LAN

Mã số thuế: 0200972926 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Nhân
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0200972965 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Hoàng
Địa chỉ: Đường 212 xã Toàn Thắng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972940 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Sửu
Địa chỉ: Khu 7 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Pha
Địa chỉ: Thị trấn Tiên Lãng - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRƯỜNG MẦM NON PHẠM ĐÌNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0200972972 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tảo
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200973013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoà
Địa chỉ: Khu 5 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 0200973006 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Chung
Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Mã số thuế: 0200973045 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trống
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200973038 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Hoà
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200973020 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Dùng
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN THANH

Mã số thuế: 0200972450 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Hà Đới, xã Tiên Thanh, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN TIÊN LÃNG

Mã số thuế: 0200972468 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyên
Địa chỉ: Khu 3 thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN THIẾT

Mã số thuế: 0200972482 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Học
Địa chỉ: Nam Tử, xã Kiến Thiết, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẤP TIẾN

Mã số thuế: 0200972475 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Đề
Địa chỉ: Xã Cấp Tiến - Huyện Tiên Lãng - Hải Phòng, Xã Cấp Tiến, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUANG PHỤC

Mã số thuế: 0200972531 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Suốt
Địa chỉ: Thôn Chính Nghị, xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH ĐẰNG

Mã số thuế: 0200972524 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Lập
Địa chỉ: Thôn Xuân Lai, xã Bạch Đằng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

Trước  1... 151617181920 ... 22Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - XÂY DỰNG ĐÔNG THÀNH CÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐOÀN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VBM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH PHAN AN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐH

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VẠN PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN KLM GROUP

CÔNG TY TNHH DVXD & TTNT BÍCH THẢO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THỊNH HHTT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRÚC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂY PHONG SOLAR

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VBS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HAMO SOLAR

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT CƠ KHÍ XÂY DỰNG MINH QUÂN

CÔNG TY TNHH NHÀ ĐẤT THÀNH SANG - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TNHH TM-DV-XD-VT TIẾN HÙNG HỒNG PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ - TƯ VẤN - XÂY DỰNG KHANG AN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHỞI NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN QUẢNG CÁO HOÀN MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG MINH HẢI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUANG THIỆN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỀN GIA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VINH ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ XĂNG DẦU PHAN GIA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ASANA

CÔNG TY TNHH HUY DŨNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỌC VIỆN GIÁO DỤC TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH LỘC NAM TIẾN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NAM TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI ĐỨC HOÀNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN THANH TÂM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HOÀNG CHUNG

CÔNG TY TNHH TD.LAND

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG ĐIỆN HT CAO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ TÂN THỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG VÕ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG HỒNG PHÚC

CÔNG TY TNHH IN ẤN VÀ QUẢNG CÁO ANH ĐỨC

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI NÚI LỬA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG T&C

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN LỘC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KIẾN ĐỨC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG HOÀNG PHÚC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU NHẸ THÀNH LONG

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - XÂY DỰNG ĐẠI GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI THÀNH AN