Doanh nghiệp tại Huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY LINH

Mã số thuế: 2600275137 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

PHÒNG ĐỊA CHÍNH

Mã số thuế: 2600253260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Thuỷ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THIỀU

Mã số thuế: 2600248599 - Đại diện pháp luật: Thiều Khắc Điệp
Địa chỉ: Khu 6, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ANH CHUNG

Mã số thuế: 2600229966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoà
Địa chỉ: Khu 8, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG MAO

Mã số thuế: 2600200029 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phượng mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Phượng Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG XÁ

Mã số thuế: 2600200149 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hoàng xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Hoàng Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN THUỶ

Mã số thuế: 2600200170 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sơn thuỷ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Sơn Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG LUẬN

Mã số thuế: 2600200237 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đồng luận - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đồng Luận, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO YÊN

Mã số thuế: 2600200290 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bảo Yên - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Bảo Yên, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐOAN HẠ

Mã số thuế: 2600200269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoan hạ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đoan Hạ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH ĐỒNG

Mã số thuế: 2600200685 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thạch đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Thạch Đồng, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600200653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân phương - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC

Mã số thuế: 2600200702 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân lộc - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Xuân Lộc, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐÀO XÁ

Mã số thuế: 2600200766 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đào xá - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Đào Xá, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UBND XÃ TU VŨ

Mã số thuế: 2600199969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tu vũ - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Tu Vũ, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YẾN MAO

Mã số thuế: 2600199990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yến mao - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Yến Mao, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG THỊNH

Mã số thuế: 2600200117 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung thịnh - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Trung Thịnh, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 2600200068 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trung nghĩa - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ, Xã Trung Nghĩa, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600111964 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: Khu 6, Xã Tân Phương, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ

TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG (VOV AMS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI Ô TÔ HÀNG KHÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN TỬ SAO MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRUNG TÂM ẢNH THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH

BÁO SỨC KHOẺ VÀ ĐỜI SỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GP9 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

TỔNG CÔNG TY THÀNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AIC.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ MỚI

CÔNG TY XÂY DỰNG CƠ BẢN

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHUYÊN GIA VÀ NHÂN LỰC Y TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 829

TẠP CHÍ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CÔNG TY 28/10

XÍ NGHIỆP IN - NHÀ MÁY Z176

CÔNG TY CỔ PHẦN 26

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN 873 - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VINAMOTOR

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 8

VIỆN TỰ ĐỘNG HOÁ - KTQS

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ - KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAO THÔNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I

TẠP CHÍ GIÁO VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I - PHARBACO

NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 842