Doanh nghiệp tại Huyện Thái Thụy, Thái Bình

CÔNG TY TNHH LIXIN BABY PRODUCTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 1001277694 - Đại diện pháp luật: Guo, Lifang
Địa chỉ: Tại nhà xưởng số NX 1 (NX A1) thuê của công ty TNHH Quốc tế Nam Tài Thái Bình, Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) (thuộc Khu kinh tế Thái Bình), Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI BIỂN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 1001277743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Báu
Địa chỉ: Số nhà 486 đường 3 tháng 2, TDP Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN T&B

Mã số thuế: 1001277662 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Duyên
Địa chỉ: Số nhà 436 đường 3 tháng 2, TDP Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TMDV PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 1001277341 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Mạnh
Địa chỉ: Nhà ông Đức, thôn Xuân Hòa, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCI KIM LONG

Mã số thuế: 1001276845 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Điệp
Địa chỉ: Thửa đất số 576, tờ bản đồ số 2, Thôn Xuân Hoà, Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG LĨNH

Mã số thuế: 1001276813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Số nhà 176, tổ dân phố Hổ Đội 4, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CHÍN NGHĨA THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001276676 - Đại diện pháp luật: Tống Duy Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Tống Duy Tùng, Thôn Cao Dương Thượng, Xã Thụy Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DẦU NHỚT DUY BÌNH

Mã số thuế: 1001276683 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Bình
Địa chỉ: Số nhà 271, TDP số 5,đường 3/2, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XD TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 1001276316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thích
Địa chỉ: Thôn Hải Linh (tại nhà ông Nguyễn Văn Thích), Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XANH DIÊM ĐIỀN

Mã số thuế: 1001275055 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hội
Địa chỉ: Số 66, Phố Nguyễn Khuyến, Tổ Dân Phố Ngoại Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG THÁI

Mã số thuế: 1001274862 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Phương
Địa chỉ: Số nhà 60, đường Cách Mạng Tháng 8, tổ dân phố Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG VỤ PHÁT

Mã số thuế: 1001274855 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Vụ
Địa chỉ: Nhà ông Vụ, thôn Hoa Quận, Xã Thụy Quỳnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI BIỂN BÌNH MINH

Mã số thuế: 1001274774 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Nhung
Địa chỉ: Số nhà 174 đường Phạm Ngũ Lão, tổ dân phố số 1, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHƯƠNG KHÁNH

Mã số thuế: 1001274083 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ban
Địa chỉ: Nhà bà Liễu, TDP Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÙI QUANG THẬN

Mã số thuế: 1001274069 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Nhân
Địa chỉ: Số 245 Đường Bùi Quang Thận, Tổ Dân Phố Số 2, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG MAY TRẦN HẢI

Mã số thuế: 1001273918 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Hanh Lạp (tại nhà Bà Trần Thị Hải), Xã Thái Thọ, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH MTV HÀ QUÂN

Mã số thuế: 1001273837 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Dự
Địa chỉ: Thửa đất số 131, Tờ bản đồ 19, Thôn Đông Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TMTH ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 1001273851 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Tùng
Địa chỉ: Nhà ông Tùng, thôn Văn Hàn Tây, Xã Thái Hưng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH VH LY DECOR

Mã số thuế: 1001273876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiền
Địa chỉ: Số 220, đường Nguyễn Công Định, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NGỌC GIA BẢO

Mã số thuế: 1001273869 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Cường
Địa chỉ: Số nhà 38, đường Đồng Miễu, Tổ dân phố Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HÀ LINH

Mã số thuế: 1001273516 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hiếu
Địa chỉ: Nhà ông Tịu, thôn Sơn Thọ 1, Xã Thái Thượng, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ XUÂN HẢI PHÁT

Mã số thuế: 1001273604 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thủy
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Thủy, Thôn Tri Chỉ Nam, Xã Thụy Trường, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÁI HÀ VINA

Mã số thuế: 1001273428 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Bính
Địa chỉ: Nhà ông Bính, thôn Bắc Thịnh, Xã Thái Thịnh, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH NGUYỄN QUANG ANH THÁI BÌNH

Mã số thuế: 1001273410 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thắng
Địa chỉ: Số nhà 284 đường Nguyễn Đức Cảnh, TDP số 5, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 1001273403 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 13, đường Bùi Quang Thận, tổ dân phố số 3, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN D&D CLUB

Mã số thuế: 1001273202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: Số 185, đường Đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN HỒNG NGUYÊN

Mã số thuế: 1001273146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 132, đường Bùi Quang Thận, tổ dân phố số 3, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO VNDC

Mã số thuế: 1001273026 - Đại diện pháp luật: Trần Khánh Nhung
Địa chỉ: Số 204, tổ dân phố số 7, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 1001272992 - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Hải
Địa chỉ: Số nhà 537, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ dân phố số 4, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN VTB QUANG MINH

Mã số thuế: 1001272819 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Toàn
Địa chỉ: Số nhà 99, đường Bùi Quang Thận, TDP số 3, Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Trước  123456 ... 49Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM