Doanh nghiệp tại Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯỚC THỌ

Mã số thuế: 1700339784 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Phước
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700033789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 81 ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

VŨ THẾ THANH

Mã số thuế: 1700015571 - Đại diện pháp luật: Vũ Thế Thanh
Địa chỉ: 179 ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI

Mã số thuế: 1700006383 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

HTXDVTM XÃ TÂN HIỆP A

Mã số thuế: 1700003738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Quới, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG THẾ HOÀN

Mã số thuế: 1700002928 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thế Hoàn
Địa chỉ: Số 289, ấp Đông Lộc, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ VĂN HÒA

Mã số thuế: 1700002004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phải
Địa chỉ: Số 125, ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DNTN HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 1700000494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 193 ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ TÂN HIỆP A

Mã số thuế: 1700308296 - Đại diện pháp luật: Hà Trường Giang
Địa chỉ: ấp Tân Quới, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ THẠNH ĐÔNG A

Mã số thuế: 1700282312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ TÂN HIỆP B

Mã số thuế: 1700282143 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: ấp Tân An, Xã Tân Hiệp B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ TÂN HỘI

Mã số thuế: 1700282489 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đập Đá, Xã Tân Hội, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ THẠNH ĐÔNG B

Mã số thuế: 1700282390 - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Giang
Địa chỉ: ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ THẠNH ĐÔNG

Mã số thuế: 1700282665 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ THẠNH TRỊ

Mã số thuế: 1700282778 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Đông Thọ B- Xã Thạnh Trị, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700283203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố Đông Hưng - QL80 - Thị trấn Tân Hiệp, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ HUYỆN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700283877 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp - Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700284172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Kinh 9, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIAO THÔNG - XÂY DỰNG - CÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700283997 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp - Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700284260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân Hiệp - Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700282922 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu phố B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯNG LỢI

Mã số thuế: 1700106765 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Hóa
Địa chỉ: Số 167, tổ 9, ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DNTN LÊ TƯ

Mã số thuế: 1700107631 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Phương
Địa chỉ: Số 134, ấp Đông Thọ A, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

VÕ VĂN MUỜI MỘT

Mã số thuế: 1700123866 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Mười Một
Địa chỉ: 146 ấp Đông Tiến, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1700108554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phi Yến
Địa chỉ: Số 53, Khu phố Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ NGUYÊN HƯNG

Mã số thuế: 1700108593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nuôi
Địa chỉ: Số 490, Khu phố Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THẠNH AN

Mã số thuế: 1700109029 - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Huy
Địa chỉ: 209 - QL 80, ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THU VÂN

Mã số thuế: 1700109822 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Vân
Địa chỉ: Số 115, ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1700110306 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Oanh
Địa chỉ: Đội 1, ấp Tân Thạnh, Xã Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN TÂN HIỆP

Mã số thuế: 1700105306 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lệ Hoa
Địa chỉ: Số 47, khóm B, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 240

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 5 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ MÁ PHANH VIGLACERA "CHUYỂN ĐỔI (CPH) TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO QUYẾT Đ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI 22

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT

BÁO DU LỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MỸ NGHỆ THĂNG LONG

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ VÀ HÀNG XUẤT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG ĐẠI MỖ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM

CÔNG TY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SOFIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VIGLACERA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ CƠ KHÍ