Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4300879614 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SOTACO

Mã số thuế: 4300855282 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn Hà Liên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NAM TRUNG

Mã số thuế: 4300854722 - Đại diện pháp luật: Phạm Ðức Anh
Địa chỉ: Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT-ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300852404 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: Xã SơN DUNG, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300851376 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Binh
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300851312 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Thanh
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG TH&THCS SƠN TINH

Mã số thuế: 4300851175 - Đại diện pháp luật: Phạm Đìnhthư
Địa chỉ: Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300851104 - Đại diện pháp luật: Tôn Thanh Hải
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300851087 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS ĐINH THANH KHÁNG

Mã số thuế: 4300850816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Anh
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN LONG

Mã số thuế: 4300850830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hoa
Địa chỉ: Sơn Long, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300850735 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Trái
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN TÂN

Mã số thuế: 4300850728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM SẢN DƯỢC LIỆU SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300850414 - Đại diện pháp luật: Tô Hữu Thanh
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN MÀU

Mã số thuế: 4300850340 - Đại diện pháp luật: Tạ Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn Hà Lên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300849930 - Đại diện pháp luật: Trần Quý
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300849881 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP TÂM

Mã số thuế: 4300849070 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc
Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHÂN CG9

Mã số thuế: 4300848020 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Nhân
Địa chỉ: Khu dân cư Măng Lăng, thôn Ra Pân, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300847475 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN LIÊN

Mã số thuế: 4300845453 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Trầm
Địa chỉ: Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 28/8

Mã số thuế: 4300843431 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Thành
Địa chỉ: Thôn Tu La, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINH PHÁT

Mã số thuế: 4300833345 - Đại diện pháp luật: Võ Đặng Quang Cường
Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300832302 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 4300831813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOTACO

Mã số thuế: 4300827574 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Nước Min, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH

Mã số thuế: 4300826309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phú
Địa chỉ: Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300822600 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Mỹ Vân
Địa chỉ: Thôn Đăk Trên, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIỆN ĐẠT

Mã số thuế: 4300817505 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nghiệp
Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOA LAN

Mã số thuế: 4300814261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vịnh
Địa chỉ: Thôn Ka Sim, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SOHOUSING

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN MITA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐIỆN ẢNH VÀ TRUYỀN HÌNH SBCINEX

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ PNT

CÔNG TY TNHH BAO BÌ KAMI VINA

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI XANH MPT

CÔNG TY TNHH DV&TM TRƯỜNG PHÁT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀO LỚP

CÔNG TY TNHH HADAC & HD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TUYẾT HỒNG

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VINCENTRAL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN TÂM FOOD

CÔNG TY TNHH TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN TUẤN KHANG

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HIỆP LỰC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯU TÙNG

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP DNH

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG SONG MY

CÔNG TY TNHH NAIL TRANG BEAUTY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ TNP

CÔNG TY TNHH BẢO NAM TNT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FULL HOME THANH HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỒNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH FAUNUS

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THANG MÁY TIỀN PHONG

CÔNG TY TNHH NHỊP CẦU TƯƠNG LAI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SAO PHƯƠNG NAM VN

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NGOẠI THƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VINCO GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ THẠCH ĐỨC

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MAISON ONLINE

CÔNG TY TNHH SUNNY CAKE AND CLASS

CÔNG TY TNHH HÙNG RƠM

CÔNG TY TNHH RAJAH DƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC PEP

CÔNG TY TNHH TÔ CHÂU FURNITURE

CÔNG TY TNHH TM & DV TRANG TRÍ NỘI THẤT NGUYỄN ĐỨC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM - DV THÀNH LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG BBQ & BEER

CÔNG TY TNHH MTV TM MINH KIM PHÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ HOÀ NHẬP CAN THIỆP SỚM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUÀ TẶNG MAISON LUXURY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LC PHÁT LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN NORTH AURORA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LONG CHÂU BTH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI NGỮ E-TEST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI COSMET HÀ THÀNH

CÔNG TY TNHH ĐÀN HẠC