Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG KHÁNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300893094 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 4300879614 - Đại diện pháp luật: Trương Thanh Đúng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SOTACO

Mã số thuế: 4300855282 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn Hà Liên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP NAM TRUNG

Mã số thuế: 4300854722 - Đại diện pháp luật: Phạm Ðức Anh
Địa chỉ: Thôn Mang Trẩy, Xã Sơn Lập, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT-ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300852404 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: Xã SơN DUNG, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300851376 - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Binh
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SƠN DUNG

Mã số thuế: 4300851312 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Thanh
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG TH&THCS SƠN TINH

Mã số thuế: 4300851175 - Đại diện pháp luật: Phạm Đìnhthư
Địa chỉ: Xà Ruông, Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

VĂN PHÒNG HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300851104 - Đại diện pháp luật: Tôn Thanh Hải
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300851087 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS ĐINH THANH KHÁNG

Mã số thuế: 4300850816 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Anh
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN LONG

Mã số thuế: 4300850830 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hoa
Địa chỉ: Sơn Long, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300850735 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Trái
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN TÂN

Mã số thuế: 4300850728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Ra Nhua, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG LÂM SẢN DƯỢC LIỆU SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300850414 - Đại diện pháp luật: Tô Hữu Thanh
Địa chỉ: Thôn Bãi Màu, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TH&THCS SƠN MÀU

Mã số thuế: 4300850340 - Đại diện pháp luật: Tạ Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn Hà Lên, Xã Sơn Màu, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300849930 - Đại diện pháp luật: Trần Quý
Địa chỉ: Sơn Mùa, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300849881 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Hải
Địa chỉ: Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP TÂM

Mã số thuế: 4300849070 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc
Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG NHÂN CG9

Mã số thuế: 4300848020 - Đại diện pháp luật: Trần Bá Nhân
Địa chỉ: Khu dân cư Măng Lăng, thôn Ra Pân, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300847475 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: xã Sơn Dung, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN LIÊN

Mã số thuế: 4300845453 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Trầm
Địa chỉ: Thôn Nước Vương, Xã Sơn Liên, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 28/8

Mã số thuế: 4300843431 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Thành
Địa chỉ: Thôn Tu La, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINH PHÁT

Mã số thuế: 4300833345 - Đại diện pháp luật: Võ Đặng Quang Cường
Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300832302 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN DƯƠNG PHÁT

Mã số thuế: 4300831813 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOTACO

Mã số thuế: 4300827574 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Nước Min, Xã Sơn Mùa, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐAKĐRINH

Mã số thuế: 4300826309 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Phú
Địa chỉ: Sơn Tân, Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI VÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 4300822600 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Mỹ Vân
Địa chỉ: Thôn Đăk Trên, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THIỆN ĐẠT

Mã số thuế: 4300817505 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Nghiệp
Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH BẠCH NGỌC 39

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TLK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP DL

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TÂY SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LEGEND HOLDINGS

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG G&P

CÔNG TY TNHH PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT VẠN NIÊN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BỒI DƯỠNG VĂN HÓA DELTA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KIM THỦY

CÔNG TY TNHH NHẬT MINH HỒNG

CÔNG TY TNHH BANA CAFE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ỚT ĐẮK LẮK

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT TÂM PHÚC LỘC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ANFA

CÔNG TY TNHH TM DV QUẦN ÁO THỜI TRANG LAN KHÁNH

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN ÂN PT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN VINH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LTV

CÔNG TY TNHH MTV LÂM TRANG TRÀ VINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGỌC LONG

CÔNG TY TNHH ROOFI

CÔNG TY TNHH BAEK JE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠT NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG GIANG BAN MÊ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẤN PHƯỚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SIN10

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HEARLIFE

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THIẾT KÊ XÂY DỰNG HIỆP HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÊ GIA

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG TƯ TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN HÀO QUANG TOURS

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN PHONG THUỶ NHẤT NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV MAY BÍCH VÂN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ ACI

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN KHOÁNG SẢN VINACONEX HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV HIỀN PHÚC LINH

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TÂM ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT XÂY DỰNG KHÔNG GIAN MỞ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VSTAR LAND

CÔNG TY TNHH KIẾN THẠNH LỘC

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP BMC

CÔNG TY TNHH SIÊU THỊ TIẾN ĐẠT

CÔNG TY TNHH LA DONNA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN DƯỠNG HOMIE

CÔNG TY TNHH TM - DV NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN THUẬN PHÁT

CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA TÀU BIỂN GIA CÔNG CƠ KHÍ HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN NI&NI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ RUBY