Doanh nghiệp tại Huyện SƠn Hà, Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN LONG SƠN

Mã số thuế: 4300832408 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Sơn
Địa chỉ: Thôn Nước Lác, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - TT DI LĂNG, SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300832334 - Đại diện pháp luật: Võ Việt Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300832327 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY - ĐỊA BÀN SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300832292 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: TDP Hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN VÀ XÂY DỰNG SH

Mã số thuế: 4300832278 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Diệp
Địa chỉ: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG KHANG

Mã số thuế: 4300829123 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiển Vinh
Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Dầu, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300828754 - Đại diện pháp luật: Phạm Vũ
Địa chỉ: Thôn Gia Ry, Xã Sơn Trung, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC SƠN HÀ - SƠN TÂY

Mã số thuế: 4300828659 - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Anh
Địa chỉ: Thị Trấn Di Lăng, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG HIỆP PHƯƠNG

Mã số thuế: 4300827969 - Đại diện pháp luật: Ngô Hiệp
Địa chỉ: Thôn Gò Đồn, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN CAO

Mã số thuế: 4300826186 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phăng
Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN CAO

Mã số thuế: 4300824541 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phăng
Địa chỉ: Thôn Làng Trăng, Xã Sơn Cao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TRÀ KHÚC 2

Mã số thuế: 4300822960 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Anh
Địa chỉ: Ngã 3 Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

DOANH NGHIỆP TN VÀNG HIỀN LOAN

Mã số thuế: 4300820522 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hữu
Địa chỉ: Thôn Làng Rút, Xã Sơn Kỳ, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH SƠN HÀ

Mã số thuế: 4300817576 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nước Tăm, Xã Sơn Thượng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 4300817463 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Trường
Địa chỉ: Tổ dân phố Nước Rạc, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HÀ MY

Mã số thuế: 4300816438 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Lang
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH PHÚC

Mã số thuế: 4300815297 - Đại diện pháp luật: Phạm Đông Thinh
Địa chỉ: Tổ dân phố Cà Đáo, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP HOÀNG KHANG

Mã số thuế: 4300814247 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Trâm
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH SƠN HẢI

Mã số thuế: 4300809173 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố Nước Bung, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN SƠN LINH

Mã số thuế: 4300807627 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Kiên
Địa chỉ: Thôn Gò Gia, Xã Sơn Linh, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4300806976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Dũng
Địa chỉ: Thôn Gò Chu, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM MINH HÙNG

Mã số thuế: 4300805429 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Vương
Địa chỉ: Thôn Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH GIA PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 4300804418 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực
Địa chỉ: Tổ dân phố Nước Bung, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẤT KIỆT

Mã số thuế: 4300804231 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Làng Rào, Xã Sơn Thủy, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẾ ANH

Mã số thuế: 4300802812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP HOÀNG NHÂN

Mã số thuế: 4300801625 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nghĩa
Địa chỉ: Tổ dân phố Gò Dép, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG TÂM 2017

Mã số thuế: 4300800942 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố Làng Dầu, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN GIANG

Mã số thuế: 4300798683 - Đại diện pháp luật: Trường Trung Học Cơ Sở Sơn Gia
Địa chỉ: Thôn Gò đồn, Xã Sơn Giang, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG QUẢNG NGÃI

Mã số thuế: 4300796397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: Thôn Nước Rinh, Xã Sơn Bao, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THIÊN PHONG

Mã số thuế: 4300794167 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Thôn Tà Mác, Xã Sơn Hải, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

Trước  123456 ... 9Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

VIỆN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU SÀNH SỨ - THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPROSIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU GIA CẦM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU THANH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN- MÂY TRE XUẤT KHẨU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY THIẾT BỊ LẠNH LONG BIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƠ LỤA HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6

BÁO NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ QUANG TRUNG

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HOÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MÙA ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ

LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM

CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN CHẾ BIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT

LIÊN ĐOÀN QUY HOẠCH VÀ ĐIỀU TRA TÀI NGUYÊN NƯỚC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI