Doanh nghiệp tại Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV DUY LONG

Mã số thuế: 5300798420 - Đại diện pháp luật: CƯ A VÀNG
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Phìn (Km 8 Si Ma Cai - Sín Chéng), Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH HAI HN

Mã số thuế: 5300797699 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hải
Địa chỉ: Thôn Mù Chèng Phìn, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƠ ĐÔ

Mã số thuế: 5300779019 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Đô
Địa chỉ: Thôn Lao Chải, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẢN MẾ

Mã số thuế: 5300776988 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sỹ
Địa chỉ: Na Pá, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ SÁN CHẢI

Mã số thuế: 5300776762 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hải
Địa chỉ: Thôn Seo Khai Hóa, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS XÃ MẢN THẨN

Mã số thuế: 5300776787 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Chu Liền Chài, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ THÀO CHƯ PHÌN

Mã số thuế: 5300776716 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Hải
Địa chỉ: Thôn Thào Chư Phìn, Xã Thào Chư Phìn, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NÀN SÁN

Mã số thuế: 5300776579 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Thôn Đội 3, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ QUAN THẦN SÁB

Mã số thuế: 5300776466 - Đại diện pháp luật: Vũ Vinh Lợi
Địa chỉ: Thôn Lao Chải, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG-LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP SI MA CAI

Mã số thuế: 5300767172 - Đại diện pháp luật: Lèng Văn Sường
Địa chỉ: Thôn Sín Chải, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI SÍN CHÉNG-SI MA CAI

Mã số thuế: 5300766073 - Đại diện pháp luật: Giàng Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Mào Sáo Phìn, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5300763428 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CÁN CẤU

Mã số thuế: 5300760226 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nhung
Địa chỉ: Cán Chư Sử, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUAN THẦN SÁN

Mã số thuế: 5300760258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: Lao Chải, Xã Quan Thần Sán, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LÙNG SUI

Mã số thuế: 5300760265 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Hoài Vân
Địa chỉ: Nà Mổ Cái, Xã Lùng Sui, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5300759485 - Đại diện pháp luật: Tẩn Seo Dìn
Địa chỉ: Nhà bà Cù Thị Ngân, Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO-TRUYỀN THÔNG HUYỆN SI MA CAI

Mã số thuế: 5300758241 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Thiêm
Địa chỉ: Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG THUẬN

Mã số thuế: 5300756935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Sảng Chải, Xã Lử Thẩn, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NÀN SÍN

Mã số thuế: 5300756893 - Đại diện pháp luật: Vàng Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Nàn Sín, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SÍN CHÉNG

Mã số thuế: 5300756491 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy Linh
Địa chỉ: Thôn Mào Sao Phìn, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH & THCS XÃ NÀN SÍN

Mã số thuế: 5300756325 - Đại diện pháp luật: Ngô Thùy Dương
Địa chỉ: Thôn Nàn Sín, Xã Nàn Sín, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI SI MA CAI

Mã số thuế: 5300755353 - Đại diện pháp luật: Vương Diệu Linh
Địa chỉ: Thôn Đội III, xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Xã Nàn Sán, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SI MA CAI

Mã số thuế: 5300753099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sơn
Địa chỉ: Thôn Lao Tỷ Phùng, Xã Sán Chải, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ MẢN THẨN

Mã số thuế: 5300752867 - Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Hải
Địa chỉ: Sỉn Chù, Xã Mản Thẩn, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢN MẾ

Mã số thuế: 5300749455 - Đại diện pháp luật: Hoàng Seo Chẩn
Địa chỉ: Cốc nghê, Xã Bản Mế, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS XÃ CÁN HỒ

Mã số thuế: 5300748814 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Nhung
Địa chỉ: Pù Chừ Ván, Xã Cán Hồ, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV SÙNG DƠ

Mã số thuế: 5300745651 - Đại diện pháp luật: Sùng A Dơ
Địa chỉ: Nhà ông Sùng A Dơ, thôn Phố Mới, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MTV QUANG KÍNH

Mã số thuế: 5300745644 - Đại diện pháp luật: Lù Quang Kính
Địa chỉ: Thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

HỢP TÁC XÃ MINH CHÂU

Mã số thuế: 5300744175 - Đại diện pháp luật: Tráng Văn Trưởng
Địa chỉ: Cán Chư Sử, Xã Cán Cấu, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHẮC ĐỈNH

Mã số thuế: 5300735011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Đỉnh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Khắc Đỉnh, thôn Phố Cũ, Xã Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, Tỉnh Lào Cai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ