Doanh nghiệp tại Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÙNG HOÀNG

Mã số thuế: 2900556851 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hà
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ DU LỊCH THẮNG LIÊN

Mã số thuế: 2900553963 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Thắng.
Địa chỉ: Nhà ông Thắng, khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂY DƯƠNG

Mã số thuế: 2900552920 - Đại diện pháp luật: Phan Thái An
Địa chỉ: Nhà ông Phan Thái An, khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN HẢI SẢN LONG HẢI

Mã số thuế: 2900539359 - Đại diện pháp luật: Hồ Cảnh Tuấn
Địa chỉ: Nhà máy chế biến bột cá Hải Long, xóm 1, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY ĐÔ

Mã số thuế: 2900527970 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900511917 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thông
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2900511554 - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hoàng
Địa chỉ: Cầu Đông, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NGHỆ AN II

Mã số thuế: 2900509509 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Đức
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH QUANG

Mã số thuế: 2900507212 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Dũng, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP GIANG SƠN

Mã số thuế: 2900503546 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quỳnh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 2900503553 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Việt
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Hải, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIỀU THOA

Mã số thuế: 2900486844 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý
Địa chỉ: Nhà ông Thiều, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LAN

Mã số thuế: 2900483709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng, xóm 5, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI HÀ

Mã số thuế: 2900468806 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Phiếm
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÀI

Mã số thuế: 2900437237 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tài
Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Cầu Giát, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ TÍN

Mã số thuế: 2900416597 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hà
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hà, khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRỊNH MÔN

Mã số thuế: 2900329633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

HTX DỊCH VỤ TM TỔNG HỢP QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2900328936 - Đại diện pháp luật: Hồ Phi Giới
Địa chỉ: K6 - Thị trấn cầu giát- Quỳnh lưư, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ BẮC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325967 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN QUỲNH LƯU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325607 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Lạch Quèn, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT GIA NGHIA

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CT ĐẮK NÔNG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẮK GLONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG GIA ĐẮK NÔNG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẮK GLONG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT ĐẮK SONG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT ĐẮK SONG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẮK SONG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT TUY ĐỨC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT ĐẮK R'LẤP

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT GIA NGHĨA

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT GIA NGHĨA

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẮK R'LẤP

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẮK R'LẤP

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT ĐẮK R'LẤP

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KRÔNG NÔ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT KRÔNG NÔ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT KRÔNG NÔ

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT KRÔNG NÔ

CÔNG TY TNHH DANO GREEN

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ-CCT ĐĂK MIL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT ĐĂK MIL

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẮK MIL

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẮK MIL

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC NGỌC HẢI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH THƯ ĐẮK NÔNG

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH ĐẮK NÔNG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TƯỜNG LAN TRƯỜNG XUÂN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐẮK NÔNG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT TUY ĐỨC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT TUY ĐỨC

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY ĐẮK NÔNG

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TUY ĐỨC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG GIA PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH LONG HƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG ANH QUỐC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐINH GIA

CÔNG TY TNHH TM - DV - DL VIỆT NGUYÊN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH PHONG THỦY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ITDC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH HIỀN PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VĂN QUANG

HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ VÀ HỮU CƠ ĐỒNG NGUYÊN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIỀN NAM THỊNH VƯỢNG

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI NHÀ MAY MẮN

HTX THƯƠNG MẠI- NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - CÔNG NGHỆ CAO ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN THƯ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HẠNH ĐỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT CHẾ BIÊN THIỆN ÂN