Doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH BÌNH

Mã số thuế: 4700290125 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Bình
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XD MIỀN BẮC

Mã số thuế: 4700289680 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC HÀ
Địa chỉ: Thôn Khâu Tậu, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH 982 THƯƠNG MẠI HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 4700289715 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ HẠNH
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HMONG THỜI ĐẠI MỚI HOÀNG THIA

Mã số thuế: 4700289521 - Đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ THIA
Địa chỉ: Thôn Khâu Tậu, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV GIA ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700289088 - Đại diện pháp luật: Lý Văn Trưởng
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

DNTN MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700286270 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sâm
Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN LOAN BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285982 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Quyền
Địa chỉ: Thôn Pác Liền, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280487 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Thức
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 4700278632 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tuyến
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NHẤT THÀNH

Mã số thuế: 4700278625 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhất
Địa chỉ: Thôn Pác Nặm, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700278343 - Đại diện pháp luật: Dương Nguyễn Bằng
Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH TỊNH

Mã số thuế: 4700277974 - Đại diện pháp luật: Lý Thanh Tịnh
Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Bằng Thành, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VĂN THUẦN

Mã số thuế: 4700277861 - Đại diện pháp luật: Mã Văn Thuần
Địa chỉ: Thôn Cốc Lải, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 4700277170 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Thực
Địa chỉ: Thôn Nà Phẩn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HỢP NHẤT

Mã số thuế: 4700277124 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Bào
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ GIA HƯNG

Mã số thuế: 4700276258 - Đại diện pháp luật: Tào Phúc Hào
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH MTV THẢO TRINH PN

Mã số thuế: 4700276064 - Đại diện pháp luật: Sầm Ngọc Giầu
Địa chỉ: Thôn Khuổi Lè, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NAM THỊNH

Mã số thuế: 4700275984 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Nam
Địa chỉ: Bản Sáng, Xã Cổ Linh, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT KHÁNH

Mã số thuế: 4700274469 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thục
Địa chỉ: Thôn Nà Muồng, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700274317 - Đại diện pháp luật: Sằm Văn Hoạt
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700273899 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700273842 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700273874 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700273881 - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đông lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ VŨ LINH

Mã số thuế: 4700272870 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Chinh
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NHẠN MÔN

Mã số thuế: 4700272655 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Luật
Địa chỉ: Thôn Phai Khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ NÀ MỴ

Mã số thuế: 4700272510 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quân
Địa chỉ: Thôn Nà Mỵ, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

HỢP TÁC XÃ XUÂN LỘC

Mã số thuế: 4700272334 - Đại diện pháp luật: Quan Văn Hiếu
Địa chỉ: Thôn Thôm Mèo, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

BAN QLDA RAI2E HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700272077 - Đại diện pháp luật: Âu Văn Thảo
Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ T&D BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700270545 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Thắng
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Kạn

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN PHƯỚC HOÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG NGUYÊN ĐN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOSTAY

CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH ĐAN'S GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÁC LƯU LY

CÔNG TY TNHH VT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TAXI HOA PHƯỢNG VÀNG

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ CAO THANH HƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG TRƯỜNG PHÁT ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LUÂN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN HẠO

CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG SANG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HIGHLAND

CÔNG TY TNHH TM DV XD PHỤNG HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ANH VŨ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂM THỊNH

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CẦU VỒNG

CÔNG TY TNHH MTV DANH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV MINH PHÚC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ROSIN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN THIẾT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT TIẾN LỢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- VẬN TẢI TÂN NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI GỖ LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FURNITURE HỒNG QUÂN

CÔNG TY TNHH LỘC THIÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH MINH NGA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ K-GROUP

CÔNG TY TNHH KIÊN LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KRN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ BƯỞI

CÔNG TY TNHH MTV LENG GUNG

CÔNG TY TNHH DNC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH LEADER TALKS

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV 115 TOÀN TÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯƠNG - TOYOTA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA ĐÔNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI GO ĐI