Doanh nghiệp tại Huyện Nam Trà My, Quảng Nam

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4000676557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4000659008 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

Mã số thuế: 4000658621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG TIẾN

Mã số thuế: 4000637558 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM TRÀ MY

Mã số thuế: 4000621082 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Trà Mai - Huyện Nam Trà My - Quảng Nam, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯƠNG QUẾ

Mã số thuế: 4000532555 - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN TRÀ LINH

Mã số thuế: 4000501268 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Chiến
Địa chỉ: Nhà máy Thuỷ điện Trà Linh 3, Xã Trà Nam, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 126

Mã số thuế: 4000498713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Anh
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH PHÚC CƯỜNG

Mã số thuế: 4000483812 - Đại diện pháp luật: Trần Phước Tồn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN HẢI

Mã số thuế: 4000483837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 1, xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG KIẾN NAM

Mã số thuế: 4000474409 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Bá
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

PHÙNG THỊ CHUNG

Mã số thuế: 4000404497 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Vinh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN CỬU LONG

Mã số thuế: 0301395182 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Long
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THƯƠNG MẠI XI MĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG NHÀ

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG PHÚC THỊNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI - HAWEICCO

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 11 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 7 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 5 THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BIỂN HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯỜN THÚ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP