Doanh nghiệp tại Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN NẬM PÔ 3

Mã số thuế: 5600342029 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thể
Địa chỉ: Bản Nà Khuyết, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HIỆP TÂM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341956 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Hiệp
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 2, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA MINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600340247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vỹ
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600330802 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Long
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600330344 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Mạnh
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600330288 - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Trường
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600329998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lương
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHUA

Mã số thuế: 5600324975 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hằng
Địa chỉ: Bản Nậm Chua 4, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH QUẢNG ĐẠI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH PVM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323805 - Đại diện pháp luật: Pòong Văn Minh
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN CHÀ CANG

Mã số thuế: 5600323749 - Đại diện pháp luật: Poòng Văn Phong
Địa chỉ: Bản mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322946 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322939 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322914 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600322382 - Đại diện pháp luật: Tao Văn Vin
Địa chỉ: Bản pa có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC CHÀ TỞ

Mã số thuế: 5600321981 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600321974 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khương
Địa chỉ: Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600321741 - Đại diện pháp luật: Vừ Thị Xuân
Địa chỉ: Trung tâm Huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM TIN

Mã số thuế: 5600321660 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hường
Địa chỉ: Nậm Tin, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600321621 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tập
Địa chỉ: Xã nà hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600314712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ: Nà Hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312056 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Pan
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ĐÁN

Mã số thuế: 5600312049 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Khoa
Địa chỉ: xã Vàng Đán, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600311976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH VÀNG THẮNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600309328 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn Ún
Địa chỉ: Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH AN MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600297520 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296615 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Minh
Địa chỉ: Bản Nậm chua, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TIẾN THƠ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296252 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đình Tiến
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600295393 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Huỳnh
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ