Doanh nghiệp tại Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG AN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200119772 - Đại diện pháp luật: LÊ VĂN AN
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NAM HỒNG

Mã số thuế: 6200115898 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam
Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200114206 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN HÒA
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN NẬM BAN

Mã số thuế: 6200112505 - Đại diện pháp luật: Lưu Tuấn Khanh
Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Nậm Ban 3, Xã Nậm Ban, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NAM DU

Mã số thuế: 6200112110 - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Du
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ VŨ

Mã số thuế: 6200111050 - Đại diện pháp luật: PHẠM HUY THÔNG
Địa chỉ: Bản Pa Kéo 1, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG Á CHÂU

Mã số thuế: 6200110554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dực
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN ĐO ĐẠC HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 6200110561 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Ngọc
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HỒNG QUÂN

Mã số thuế: 6200110466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẢI NAM

Mã số thuế: 6200107897 - Đại diện pháp luật: Lù Thị Thắm
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 6200107738 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoàng
Địa chỉ: bản Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200105995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hồng
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TÂN PHÁT

Mã số thuế: 6200105963 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Vinh
Địa chỉ: Bản Nậm Hàng, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

BQLDA QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2 NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200105635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triệu
Địa chỉ: 77, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

PHÒNG NỘI VỤ HUYÊN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200105579 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Quang
Địa chỉ: 1111, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200103973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

Mã số thuế: 6200103959 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Ruệ
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG LÊ LỢI

Mã số thuế: 6200103081 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Mạnh
Địa chỉ: Trung tâm thị trấn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẰNG GIANG

Mã số thuế: 6200102835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200101020 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200101045 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200101038 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200101013 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hạnh
Địa chỉ: Chi cục Thuế Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6200099491 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư
Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ,XÂY DỰNG,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM VIÊN

Mã số thuế: 6200099212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phòng
Địa chỉ: Bản Pá Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN LÂM HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200098392 - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Vĩ
Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200098307 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quyết
Địa chỉ: Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098138 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH XD - TM THUẬN THÀNH AN

Mã số thuế: 6200097889 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Linh Chi
Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA NGÔI SAO TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200097455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Độ
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN PHƯỚC HOÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI HƯNG NGUYÊN ĐN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ECOSTAY

CÔNG TY TNHH TRÍ ĐỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH ĐAN'S GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÁC LƯU LY

CÔNG TY TNHH VT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN - ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TAXI HOA PHƯỢNG VÀNG

CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM CÂY GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ CAO THANH HƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG TRƯỜNG PHÁT ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN LUÂN

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGUYÊN HẠO

CÔNG TY TNHH XNK HOÀNG SANG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN HIGHLAND

CÔNG TY TNHH TM DV XD PHỤNG HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TÍNH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG ANH VŨ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂM THỊNH

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT CẦU VỒNG

CÔNG TY TNHH MTV DANH PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LÊ NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV MINH PHÚC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY HOÀNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN ROSIN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN THIẾT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI THẤT TIẾN LỢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- VẬN TẢI TÂN NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI GỖ LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FURNITURE HỒNG QUÂN

CÔNG TY TNHH LỘC THIÊN PHÁT

CÔNG TY TNHH MINH NGA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ K-GROUP

CÔNG TY TNHH KIÊN LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KRN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ BƯỞI

CÔNG TY TNHH MTV LENG GUNG

CÔNG TY TNHH DNC ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH LEADER TALKS

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV 115 TOÀN TÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KINH DOANH TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐIỆN ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC PHÁT GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC ANH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG THẢO ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯƠNG - TOYOTA ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA ĐÔNG ĐĂK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI GO ĐI