Doanh nghiệp tại Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339636 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 14, Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ LINH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 5600339442 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY TIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600333112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM VĂN HÓA - TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600331718 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lương
Địa chỉ: Tổ dân phố số 03, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN NẬM MỨC 2

Mã số thuế: 5600331281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Việt
Địa chỉ: Nhà ông Điêu Chính Định, Bản Nậm Nèn, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẠCH SƠN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600331154 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoàn
Địa chỉ: Bản Na Pheo, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC MƯỜNG CHÀ - MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600331002 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MINH KHÔI

Mã số thuế: 5600330626 - Đại diện pháp luật: Trần Tiểu Hòa
Địa chỉ: Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Lèng, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600330175 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Thương Huyền
Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Mã số thuế: 5600328874 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Minh
Địa chỉ: Tổ dân phố số 03, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG MƯƠN

Mã số thuế: 5600325866 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tính
Địa chỉ: Bản Mường Mươn 2, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ KIÊN TRUNG

Mã số thuế: 5600324044 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: Bản Phong Châu, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI THẢO LÂM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Bản Huổi Mí, Xã Ma Thì Hồ, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600323072 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600323097 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600323058 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ - XÃ NA SANG

Mã số thuế: 5600323114 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Ơn
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600322960 - Đại diện pháp luật: Cù Ngọc Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố số 05, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀNG TẤM

Mã số thuế: 5600321815 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Tấm
Địa chỉ: Bản Huổi Cang, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 168 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600321050 - Đại diện pháp luật: Lụa Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Huổi Vang, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM GDNN-GDTX MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600320145 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRẠM THÚ Y HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600319326 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Sử
Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5600319277 - Đại diện pháp luật: Điêu Đức Cường
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5600314920 - Đại diện pháp luật: Màng Văn Niêm
Địa chỉ: Bản Phiêng Đất A, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH MƯỜNG YÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600313148 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Giáp
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ dân phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH LY MY LINH

Mã số thuế: 5600309014 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chương
Địa chỉ: Tổ dân phố 12, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN THẢO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600308934 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoàn
Địa chỉ: Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NA SANG

Mã số thuế: 5600297707 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Bản Na Sang, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÙNG VIỆT HOA

Mã số thuế: 5600297746 - Đại diện pháp luật: Phùng Việt Hoa
Địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM NÈN

Mã số thuế: 5600297665 - Đại diện pháp luật: Đỗ Chí Thích
Địa chỉ: Nậm Nèn, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MTV DU MY

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ BEACON

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO HÂN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH AN BẢO TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV BĐS ĐẮK NÔNG CAO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA FAMSTAY

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TM DV SX HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH MTV GỖ GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HÒA HIỆP

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ TUY ĐỨC ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SAO AN PHÚ LAND

CÔNG TY TNHH SAO AN THỊNH HOME

CÔNG TY TNHH THIÊN LÂM HÀ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NĂNG LƯỢNG VĨNH LONG

CÔNG TY TNHH VNU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI CÀ PHÊ TƯƠNG LAI

DNTN NHƯ Ý GIA NGHĨA

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NAM TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH LIÊN MINH NÔNG NGHIỆP SẠCH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HOÀNG TECHNOLOGY

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI L-T-X

CÔNG TY TNHH MTV 83 CAO NGUYÊN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TÂN TRỌNG SANG

CÔNG TY TNHH DV TM VÀ XÂY DỰNG PHÚ GIA

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV THIÊN VY

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒI VOI RỪNG

CÔNG TY TNHH ĐĂNG KHOA WINDOW

DNTN THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU TOẢN THƯ

CÔNG TY TNHH MINH LONG DOOR

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT 68

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ THẮNG THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH PJADE

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ ĐẤT TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ĐẠI NAM

CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HƯỚNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯNG VƯỢNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NỘI NGOẠI THẤT THANH NGHĨA DNO

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HÀ LÝ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH AN KHANG

CÔNG TY TNHH QUỲNH TRÂM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI HOA TRỨ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÔNG LAM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ 115 AN TÂM

CÔNG TY TNHH MTV ROYAL RESTAURANT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NAM Á

CÔNG TY TNHH MTV QUANG MINH LAND ĐẮK NÔNG