Doanh nghiệp tại Huyện Mèo Vạc, Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NIÊM SƠN

Mã số thuế: 5100293817 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Niêm Sơn - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NIÊM SƠN

Mã số thuế: 5100293831 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Niêm Sơn - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ NIÊM SƠN

Mã số thuế: 5100293824 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Niêm Đồng, xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌCCƠ SỞ XÃ SỦNG TRÀ

Mã số thuế: 5100293856 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sủng Trà - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SỦNG TRÀ

Mã số thuế: 5100293849 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sủng Trà - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Sủng Trà, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MÈO VẠC

Mã số thuế: 5100293655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Minh Khai, tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÂN CẤP GIẢM NGHÈO HUYỆN MÈO VẠC

Mã số thuế: 5100293736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

HTX THƯƠNG MẠI, VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 5100275085 - Đại diện pháp luật: Nhâm Thanh Nghị
Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Mèo Vạc, Thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON GIÀNG CHU PHÌN

Mã số thuế: 5100273828 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đề Lảy, Giàng Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LŨNG PÙ

Mã số thuế: 5100273867 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Sàng Chải A, xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PẢI LỦNG

Mã số thuế: 5100273962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Pải Lủng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ LŨNG PÙ

Mã số thuế: 5100273916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lũng Pù - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ LŨNG PÙ

Mã số thuế: 5100273899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lũng Pù - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XÍN CÁI

Mã số thuế: 5100274067 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xín Cái - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ XÍN CÁI

Mã số thuế: 5100274035 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xín Cái - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XÍN CÁI

Mã số thuế: 5100274003 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xín Cái - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Xín Cái, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PẢI LỦNG

Mã số thuế: 5100274194 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Pải Lủng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Pải Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ XÃ NIÊM TÒNG

Mã số thuế: 5100274162 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Niêm Tòng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Niêm Tòng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LŨNG CHINH

Mã số thuế: 5100274130 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Lũng Chinh - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÁT NGÀ

Mã số thuế: 5100274677 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nà trào, xã Tát Ngà, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG PÙ

Mã số thuế: 5100274726 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã lũng pù - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG CHINH

Mã số thuế: 5100274740 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lũng Chinh - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Lũng Chinh, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CÁN CHU PHÌN

Mã số thuế: 5100274846 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cán Chu Phìn - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Cán Chu Phìn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM BAN

Mã số thuế: 5100274814 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn bản ruộc, Xã Nậm Ban, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TẢ LỦNG

Mã số thuế: 5100274860 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả lủng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Tả Lủng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG PHÙNG

Mã số thuế: 5100274892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã thượng phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS THƯỢNG PHÙNG

Mã số thuế: 5100274099 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ XÃ THƯỢNG PHÙNG

Mã số thuế: 5100274109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Thượng Phùng, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN MÈO VẠC

Mã số thuế: 5100274211 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Thanhn Niên, thị trấn Mèo Vạc, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NIÊM SƠN

Mã số thuế: 5100274839 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Niêm Sơn - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang, Xã Niêm Sơn, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC NAM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ROBOKY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FLEXWARE

CÔNG TY CỔ PHẦN NHẬT MINH TÂM JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN 2NF VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Ô TÔ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VBT HOLDINGS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DOANH DIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁNH ĐỒNG VÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ LÊ PHÚ YÊN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHÍNH NGHĨA

CÔNG TY TNHH XNK TBN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN NAM PHƯƠNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN PHÁT LỘC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU AG LỘC PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MECAR SERVICE STATION

CÔNG TY TNHH CÔNG DUY KON TUM

CÔNG TY TNHH TM DV VŨ ANH

CÔNG TY TNHH JIE XING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM-DV HOÀNG LIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NEW STARS HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TRUNG TÍN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ MAI VÀNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THIÊN ĐĂNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ MINH HOÀNG PHÁT

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA MT

CÔNG TY TNHH CANTEEN AN LỘC PHÁT

CÔNG TY TNHH HẢI AN MATERIAL

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÂM NHƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH VƯỜN ƯƠM TRANG NGÂN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC KBS

CÔNG TY TNHH MỘC HY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH MỘC TÂM PHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

CÔNG TY KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HỒNG HÀ

CÔNG TY THIẾT BỊ LẠNH LONG BIÊN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP HÀ NỘI

BÁO CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC KHÔNG GIAN CỘNG

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THẾ GIỚI PHẲNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN QUANG TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HSDC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BLUESKY VIỆT NAM