Tỉnh/thành phố

Lọc theo tỉnh/thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

UBND XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 4300848197 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO RẠNG ĐÔNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300845686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giàu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TRẠM RADA 550 LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300845238 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Trinh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN ÁNH SÁNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300844587 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300843865 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Toàn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG VY

Mã số thuế: 4300841339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Mĩ
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN XANH BỀN VỮNG

Mã số thuế: 4300836610 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SÓC NÂU

Mã số thuế: 4300835649 - Đại diện pháp luật: Nguyến Tấn Hùng
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 4300834620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm My Lăng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TẤN KHÁNH

Mã số thuế: 4300834211 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Nở
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833578 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833560 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833585 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833592 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN-XÃ AN VĨNH

Mã số thuế: 4300833602 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP SONG PHÁT

Mã số thuế: 4300833289 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Phát
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH PHÚC HẬU

Mã số thuế: 4300831838 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VIETFRESH

Mã số thuế: 4300831267 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Khuê
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DATVIETTOURIST

Mã số thuế: 4300831002 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300828747 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Pha
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÙY LẮM

Mã số thuế: 4300827895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lắm
Địa chỉ: KDC Số 08, Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ SƠN XANH

Mã số thuế: 4300827599 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CP VIPAS

Mã số thuế: 4300818770 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CHÍN NGHĨA LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300815787 - Đại diện pháp luật: Nguyên Thị Triệu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH TRUNG QUẬN

Mã số thuế: 4300813701 - Đại diện pháp luật: Dương Quận
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LYSON DISCOVERY

Mã số thuế: 4300812313 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH PHẠM THỊ LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300811567 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận
Địa chỉ: Khu dân cư số 2, thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH XANH LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300805612 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Vũ
Địa chỉ: Khu dân cư số 7, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN CHÍNH GỐC LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300804827 - Đại diện pháp luật: Lê Tốt
Địa chỉ: Khu dân cư số 7, thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT SEA TOUR

Mã số thuế: 4300804739 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bê
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ THANH ĐÀO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIMLONGVINA

CÔNG TY TNHH SMART AND SIMPLE ENGINEERING

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIỂN ĐẢO VĂN LANG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG HK ARCHITECTURE

CÔNG TY TNHH XD AN PHÁT CG

CÔNG TY TNHH NGUYỄN THƠM SOLAR

CÔNG TY TNHH FOLKS GROUP

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC PHÁT

CÔNG TY TNHH KESA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG LẮP ĐẶT HOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN EDUSING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TM DV PP VƯƠNG KHANG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÉP NAM LONG

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ NHIỆT HÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LONG HUY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG AKI

CÔNG TY TNHH K2S VINA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ANH ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN VĨNH PHÚ APARTMENT

CÔNG TY TNHH PIPI YB KOREA VINA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐẠT TDC

CÔNG TY TNHH DOCA PET

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN DOTFTECH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH A&C EXPRESS

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TƯ VẤN LÁI XE GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KH2D

CÔNG TY TNHH PHỤ KIỆN NỘI THẤT SÀI GÒN DC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FD MART

CÔNG TY TNHH TM & DV TIẾN THÀNH ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OMY

CÔNG TY TNHH TÔN VINAMAT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THE CELL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VŨ HỒNG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIDAR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ NHỰA SAO VIỆT

CÔNG TY TNHH MTV GIỚI ĐỊNH TUỆ

DNTN KINH DOANH XĂNG DẦU BẠCH TUYẾT

CÔNG TY TNHH CIZ

CÔNG TY TNHH KT HƯNG PHÚ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM ANNA

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THỰC PHẨM HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH HER VOICE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGUYỄN GIA

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DỮ LIỆU TAGON

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NAHA

CÔNG TY TNHH CÂY XANH GIA VŨ ĐÀ NẴNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - GIẢI TRÍ - CHĂM SÓC - SẮC ĐẸP LÊ TÂM