Tỉnh/thành phố

Lọc theo tỉnh/thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

UBND XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 4300848197 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Hùng
Địa chỉ: Thôn Bắc, Xã An Bình, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO RẠNG ĐÔNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300845686 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giàu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TRẠM RADA 550 LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300845238 - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Trinh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN ÁNH SÁNG LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300844587 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300843865 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Toàn
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH TƯỜNG VY

Mã số thuế: 4300841339 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Mĩ
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN XANH BỀN VỮNG

Mã số thuế: 4300836610 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SÓC NÂU

Mã số thuế: 4300835649 - Đại diện pháp luật: Nguyến Tấn Hùng
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ĐẠI KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 4300834620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm My Lăng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ DU LỊCH TẤN KHÁNH

Mã số thuế: 4300834211 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Nở
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833578 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833560 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833585 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300833592 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Đông
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT LÝ SƠN-XÃ AN VĨNH

Mã số thuế: 4300833602 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY LẮP SONG PHÁT

Mã số thuế: 4300833289 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Phát
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH PHÚC HẬU

Mã số thuế: 4300831838 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN VIETFRESH

Mã số thuế: 4300831267 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Khuê
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DATVIETTOURIST

Mã số thuế: 4300831002 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Tính
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300828747 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Pha
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÙY LẮM

Mã số thuế: 4300827895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lắm
Địa chỉ: KDC Số 08, Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÝ SƠN XANH

Mã số thuế: 4300827599 - Đại diện pháp luật: Dương Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CP VIPAS

Mã số thuế: 4300818770 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trọng
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CHÍN NGHĨA LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300815787 - Đại diện pháp luật: Nguyên Thị Triệu
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH TRUNG QUẬN

Mã số thuế: 4300813701 - Đại diện pháp luật: Dương Quận
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LYSON DISCOVERY

Mã số thuế: 4300812313 - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH PHẠM THỊ LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300811567 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuận
Địa chỉ: Khu dân cư số 2, thôn Đông, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH XANH LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300805612 - Đại diện pháp luật: Phan Đình Vũ
Địa chỉ: Khu dân cư số 7, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN CHÍNH GỐC LÝ SƠN

Mã số thuế: 4300804827 - Đại diện pháp luật: Lê Tốt
Địa chỉ: Khu dân cư số 7, thôn Tây, Xã An Hải, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HT SEA TOUR

Mã số thuế: 4300804739 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bê
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, thôn Tây, Xã An Vĩnh, Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ