Doanh nghiệp tại Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

UBND XÃ BIÊN SƠN

Mã số thuế: 2400212394 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Biên Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TRÙ HỰU

Mã số thuế: 2400212387 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Trù Hựu - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ ĐỒNG CỐC

Mã số thuế: 2400212429 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đồng Cốc - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN QUANG

Mã số thuế: 2400212411 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Quang - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ MỸ AN

Mã số thuế: 2400212443 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mỹ An - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ KIÊN LAO

Mã số thuế: 2400212436 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kiên Lao - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NAM DƯƠNG

Mã số thuế: 2400212468 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam Dương - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN MỘC

Mã số thuế: 2400212450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Mộc - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHONG MINH

Mã số thuế: 2400212482 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phong Minh - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ CẤM SƠN

Mã số thuế: 2400212531 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cấm Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ XA LÝ

Mã số thuế: 2400212524 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xa Lý - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHONG VÂN

Mã số thuế: 2400212517 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phong Vân - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ HỘ ĐÁP

Mã số thuế: 2400212549 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hộ Đáp - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 2400212235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phượng Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND THỊ TRẤN CHŨ

Mã số thuế: 2400212228 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chũ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN SƠN

Mã số thuế: 2400212274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã tân Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ GIÁP SƠN

Mã số thuế: 2400212267 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Giáp Sơn - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ HỒNG GIANG

Mã số thuế: 2400212242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hồng Giang - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ BIỂN ĐỘNG

Mã số thuế: 2400212309 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Biển Động - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 2400212299 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã tân Lập - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ NGHĨA HỒ

Mã số thuế: 2400212281 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nghĩa Hồ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ TÂN HOA

Mã số thuế: 2400212316 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Hoa - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ ĐÈO GIA

Mã số thuế: 2400212330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đèo Gia - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ PHÚ NHUẬN

Mã số thuế: 2400212323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phú Nhuận - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

UBND XÃ KIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2400212362 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Kiên Thành - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TNHH ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2400209828 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quảng
Địa chỉ: Đình Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

QUĨ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHŨ

Mã số thuế: 2400148149 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuấn Ninh
Địa chỉ: Số 413 - Khu Dốc Đồn - Thị trấn Chũ, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY CP THỰC PHẨM XUẤT KHẨU BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400119596 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Xã Phượng Sơn, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY XÂY LẮP LÂM NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400121651 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồ - Huyện Lục Ngạn - Bắc Giang, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP LỤC NGẠN

Mã số thuế: 2400122165 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huân
Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH QUẢNG TÍN VN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG ĐÔNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH LONG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHỐ ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IME

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LỘC PHÚ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG MAI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DƯƠNG QUANG TRUNG

CÔNG TY TNHH ĐT & PT ÁNH KIM

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DFS

CÔNG TY TNHH MAY MẶC TOÀN QUỐC

CÔNG TY TNHH SONG VŨ NAM TIẾN PHÁT

CÔNG TY TNHH SINH HỌC HOÀN HẢO

CÔNG TY TNHH KAXIM DAKMIL

CÔNG TY TNHH MTV MAI LAN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG QUANG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV T&T ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THÁI TÂM THẮNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LINH ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NGUYÊN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ M.BEAUTY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HT - CONSTRUC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KTSX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN DƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MINH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY TNHH MTV HÀ MINH TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DSQCA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHƯ QUỲNH ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BIỂN XANH - ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV - CN NGUYÊN HOÀNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ QUYÊN ĐẮK MIL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TRƯỜNG SƠN

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG - 2

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG ĐẮK N'DRUNG ĐẮK NÔNG - 1

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH KHANG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH SÂM CHÂU

CÔNG TY TNHH VŨ THANH QUÂN

CÔNG TY TNHH VŨ NAM QUÂN - NAM N'JANG

CÔNG TY TNHH THUYÊN ANH

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG LONG QUÂN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HÙNG DIỆP

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG HÙNG VƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG LƯỢNG NHẬT DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MTV NĂNG LƯỢNG KINH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THANH HÀ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ PHI

CÔNG TY TNHH BĐS DU LỊCH TUỆ UYỂN TÀ ĐÙNG - TÀ ĐÙNG LAKE VIEW