Doanh nghiệp tại Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG BN GROUP

Mã số thuế: 2902187776 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM NGỌC LINH PUXAILAILENG N.A

Mã số thuế: 2902180139 - Đại diện pháp luật: Hoàng Nghĩa Nam
Địa chỉ: Bản Buộc mú, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH NĂM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2902161714 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Đin
Địa chỉ: Bản Ka Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MỘC NHIÊN

Mã số thuế: 2902151836 - Đại diện pháp luật: PHAN THỊ VINH
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC LAO ĐỘNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC BHP BẢO HUYỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 2902146385 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thu
Địa chỉ: Bản Cầu Tám, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG ALPHA

Mã số thuế: 2902144797 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Tuấn
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CAO SAN

Mã số thuế: 2902144437 - Đại diện pháp luật: Hà Cao San
Địa chỉ: Bản Huồi Lê, Xã Huồi Tụ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA COLLAGEN

Mã số thuế: 2902140697 - Đại diện pháp luật: Vừ Y Tô
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902139638 - Đại diện pháp luật: Lăng Thị Thúy An
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG VIỆT KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902119078 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC LIỆU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902096166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quỳnh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CHIẾN HƯỜNG

Mã số thuế: 2902057047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Chiến
Địa chỉ: Bản Sơn Thành, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CK XÂY DỰNG HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2902056815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Ðàm
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SANG TÍN

Mã số thuế: 2902054198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sang
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902042604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Minh
Địa chỉ: Bản Khe Tỳ, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902039520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiện
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2902038580 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hằng
Địa chỉ: Bản Phà Khảo, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP HỒNG CHUNG

Mã số thuế: 2902024027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Lò giết mổ - Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ YÊN THỊNH

Mã số thuế: 2902018986 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quý
Địa chỉ: Bản Xiềng Thù, Xã Chiêu Lưu, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẠI SƠN

Mã số thuế: 2902018697 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Huỳnh
Địa chỉ: bản Na Lượng 2, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902014004 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Nhung
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901995241 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Toàn
Địa chỉ: Bản Hội Bốc, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TUỆ KHÁNH MINH

Mã số thuế: 2901995315 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Toàn
Địa chỉ: Bản Hội Bốc, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901979680 - Đại diện pháp luật: Vy Thái Thuận
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN CA LÔI (MST NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901976009 - Đại diện pháp luật: Lê Thái Quang Hào
Địa chỉ: Bản Piêng Phô, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOA BAN XANH

Mã số thuế: 2901975090 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung
Địa chỉ: Nhà may Nhung Hòa, Khối 3 - TT Mường Xén, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

HỢP TÁC XÃ BẢO TỒN VÀ PHÁT TIỂN CÂY ĐÀO MƯỜNG LỐNG

Mã số thuế: 2901974971 - Đại diện pháp luật: Vang Thị Hanh
Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901969717 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Khánh
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901969724 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Khánh
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901969227 - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Khánh
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)\

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆN THUỐC LÁ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC LÁ THĂNG LONG

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THUỶ TINH HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT SƠN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM CỬU LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN - VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI - VNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI HANITSCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁ VIỆT - TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DIÊM THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM THÁI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ TRẦN HƯNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT KIM ĐÔNG XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/10

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLÔ