Doanh nghiệp tại Huyện IaPa, Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THANH TRANG GIA LAI

Mã số thuế: 5901145955 - Đại diện pháp luật: Đoàn Minh Thái
Địa chỉ: Thôn Lê Tù, Xã Chư Răng, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC KHANG GIA LAI

Mã số thuế: 5901145472 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vĩnh Khương
Địa chỉ: Thôn Kim Năng, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRANG TRẠI CÔNG NGHỆ CAO HÒA THẮNG MỘT

Mã số thuế: 5901139888 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG

Mã số thuế: 5901135668 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Ya Ly, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO IA PA

Mã số thuế: 5901135523 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Ya Ly, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901135530 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Đkun, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG CHIẾU SÁNG

Mã số thuế: 5901135650 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Linh
Địa chỉ: Thôn Đkun, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5901131688 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD ĐỨC MINH HƯNG

Mã số thuế: 5901128029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nguyên
Địa chỉ: Thôn Ma Rin 3, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI PHÚ LỘC PHÁT

Mã số thuế: 5901124465 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHĂN NUÔI BẢO AN GIA LAI

Mã số thuế: 5901122323 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH THUẬN THIÊN PHÚC GIA LAI

Mã số thuế: 5901117323 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Kim Năng, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ HUYỀN DIỆU

Mã số thuế: 5901115894 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Xuân Huyền
Địa chỉ: Thôn H'Bel, Xã Ia Kdăm, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Mã số thuế: 5901113022 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Hưng
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5901112276 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: Thôn Đăk Chă, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC KHÁNH GIA LAI

Mã số thuế: 5901111360 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quy
Địa chỉ: Thôn Bình Trung, Xã Chư Răng, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRONG

Mã số thuế: 5901111025 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Bôn Trôk, Xã Ia Trok, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM-DV CAO NGUYÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901109562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phong
Địa chỉ: Buôn Tu, Xã Ia Broăi, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108375 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Sinh
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108368 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Sinh
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO NGHÀNH THUẾ QL - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108417 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Sinh
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT HUYỆN IA PA

Mã số thuế: 5901108350 - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Sinh
Địa chỉ: Đường KpăKơLơng, Xã Kim Tân, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

HTX NÔNG NGHIỆP-TM & DV-KLIẾC

Mã số thuế: 5901107318 - Đại diện pháp luật: Phan Quí Đức
Địa chỉ: Thôn KLiếc B, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC NHIÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901106297 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nhơn
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN PHƯƠNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901106321 - Đại diện pháp luật: Trần Bình An
Địa chỉ: Thôn Marin 2, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM PHÚ GIA LAI

Mã số thuế: 5901102655 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh Đăng
Địa chỉ: Tỉnh lộ 662, Thôn Ma Rin 3, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY TNHH LÂM HƯNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901101690 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Đắc Chắ, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP - DV TRƯỜNG XUÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901096698 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Phượng
Địa chỉ: Thôn Bình Trung, Xã Chư Răng, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG ORGANIC GIA LAI

Mã số thuế: 5901096507 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Linh
Địa chỉ: Thôn Đê Rơn, Xã Pờ Tó, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 5901093496 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huy
Địa chỉ: Thôn Hlil 2, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Iapa, Tỉnh Gia Lai

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC ANH AGRICARE

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ TIN HỌC HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯƠNG PHAN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ TM BẢO VIỆT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐỊA CHẤT BIỂN LÊ DŨNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH LTP ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ LONG VŨ TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV TM TÍN NGUYÊN

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH HẢI 79

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TÀI ĐĂK NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PHÚ ĐỊA GIA

CÔNG TY TNHH TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG ĐIỆN LẠNH TÂN NGỌC QUANG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HIỆP NHẤT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG KINGQ MEDIA

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT ĐẮK SONG

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HƯNG PHÁT DNO

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VÀ TIN HỌC ANH CƯỜNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM SƠN NINH BÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO SƠN ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG SƠN 68

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI LÊ THÀNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH TM & DV QUẢNG CÁO - MỸ THUẬT HOÀN MỸ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VY ĐẮK NÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PTNL

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐĂNG KHÔI ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GIA HOÀ HƯNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY CƯỜNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Á CHÂU ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MỘC ĐỨC 134

CÔNG TY TNHH HOÀNG AN PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT NAM LI SHI DA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT HẢI DƯƠNG

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU BẨY BẢO

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI LỘC AN PHÚ

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN DŨNG ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TẬP ĐOÀN ĐẠI BÌNH MINH - XUÂN LỘC AN VN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO DƯỢC TÂY NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC MẠNH HỒNG HÀ - TÀ ĐÙNG TOURIST

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH GROUP

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP THUẬN NÔNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV TM DV MỘC TÂY NGUYÊN

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI VƯỢNG THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU MỸ HẠNH

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GREENTECH

CÔNG TY TNHH MTV TMDV TÂN NHÂN TÀI 5

CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾU ĐĂK GLONG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚ QUANG PHÁT