Doanh nghiệp tại Huyện Hoà Bình, Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM LÂM BÔNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900659365 - Đại diện pháp luật: Sơn Thị Manh
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÚ TRINH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900659397 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thắng
Địa chỉ: ấp Thị Trấn B1, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIÀU

Mã số thuế: 1900659005 - Đại diện pháp luật: Võ Văn Giàu
Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU THỊ HUỲNH NGA

Mã số thuế: 1900658890 - Đại diện pháp luật: Châu Thị Huỳnh Nga
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ TRỌ HIỆP Ý

Mã số thuế: 1900658883 - Đại diện pháp luật: Bùi Lệ Thu
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÁNH TRÁNG BÒ BÍA NGỌC ANH

Mã số thuế: 1900658474 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đấu
Địa chỉ: ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHAN ĐỨC NHUẬN

Mã số thuế: 1900658442 - Đại diện pháp luật: Phan Đức Nhuận
Địa chỉ: ấp Nam Hưng, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAN LẤP NĂM THẮNG

Mã số thuế: 1900658428 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tạo
Địa chỉ: ấp 15A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN PHÒNG PHẨM TIỂU PHỤNG

Mã số thuế: 1900658185 - Đại diện pháp luật: Lâm Tiểu Phụng
Địa chỉ: ấp Do Thới, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN TRƯƠNG THÀNH TÀI

Mã số thuế: 1900658234 - Đại diện pháp luật: Trương Thành Tài
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÂM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lâm
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ NGHĨ HOÀNG KHANG

Mã số thuế: 1900658121 - Đại diện pháp luật: Tô Thị Thiểu
Địa chỉ: ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TUẤN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 1900658146 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Tuấn
Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP NGỌC TRANG

Mã số thuế: 1900658139 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Cường
Địa chỉ: Số 312/2, ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Mã số thuế: 1900658072 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HOÀNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900658097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàng
Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VĂN MẾN

Mã số thuế: 1900657921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: ấp Ninh Lợi, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN LÂM HOÀNG VŨ

Mã số thuế: 1900657914 - Đại diện pháp luật: Lâm Hoàng Vũ
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI NGỌC BÌNH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900657752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Bình
Địa chỉ: ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔN AN KHANG

Mã số thuế: 1900657819 - Đại diện pháp luật: Hứa Thanh Tùng
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP TẤN KIỆT

Mã số thuế: 1900657826 - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Kiệt
Địa chỉ: ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC DIỄN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900657777 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Diễn
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN TÔ PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 1900657784 - Đại diện pháp luật: Tô Hoài Nhớ
Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XAY XÁT THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 1900657907 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Chiến
Địa chỉ: ấp Tràm 1, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN MINH BẢY

Mã số thuế: 1900657833 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bảy
Địa chỉ: ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM TRÚC PHƯỢNG

Mã số thuế: 1900657858 - Đại diện pháp luật: Ngô Trúc Phượng
Địa chỉ: ấp Thị Trấn B, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BÀO EM

Mã số thuế: 1900657840 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bào Em
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG NGHI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900657897 - Đại diện pháp luật: Trần Thu Hương
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÍ TÀI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900657865 - Đại diện pháp luật: Kỹ Chí Tài
Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY SẢN ANH THƯ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1900657872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tốt
Địa chỉ: ấp Chùa Phật, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

Trước  1... 345678 ... 17Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - CIENCO 1

BÁO GIAO THÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO THÀNH ĐẠT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG THĂNG LONG

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4

TỔNG CÔNG TY VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP - CÔNG TY CỔ PHẦN

XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI CHĂN NUÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI.

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY KINH DOANH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC HÀ NỘI

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐƯỜNG BỘ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY CP CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 122 VĨNH THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 134

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ 240

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VÀ THƯƠNG MẠI GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI XÂY LẮP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 248 - CIENCO 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG 121 - CIENCO1

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU NAM THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ CƠ KHÍ CẦU ĐƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG 208

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 2

TT TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI ( CCTDI)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34

CÔNG TY CP TƯ VẤN & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG - CTCP