Doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUANG BẠO

Mã số thuế: 2400482746 - Đại diện pháp luật: Tạ Quang Bạo
Địa chỉ: thôn Trung Thành, xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Mã số thuế: 2400482337 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

HUYỆN ĐOÀN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400482224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400481654 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400481622 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu V, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400481100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Trung Đồng, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400481090 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2400479655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Dinh Hương, Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400479084 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG Y TẾ HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400479045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

ĐÀI TRUYỀN THANH HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400477841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400476460 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Đồng, Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRẠM KHUYẾN NÔNG HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400476534 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400476492 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400474664 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH - HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400474657 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN HIỆP HÒA

Mã số thuế: 2400474689 - Đại diện pháp luật: Giáp Văn Vang
Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 2400474713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HIỆP HÒA

Mã số thuế: 2400474706 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 2400474696 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu II, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 2400474738 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THÔNG TIN - THỂ THAO

Mã số thuế: 2400474720 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 2400474745 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: đường Quang Trung, khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400474752 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đức Thịnh, Xã Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP HOÀ SỐ 3

Mã số thuế: 2400474833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Thành, Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP HOÀ SỐ 2

Mã số thuế: 2400474826 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bắc Lý, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP HOÀ SỐ 1

Mã số thuế: 2400474784 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Mã số thuế: 2400474865 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HIỆP HOÀ

Mã số thuế: 2400474858 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Dinh Hương, Đức Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆP HOÀ SỐ 4

Mã số thuế: 2400474840 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Cập, Hoàng An, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM CƯƠNG

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI -CÔNG NGHIỆP ĐỘNG LỰC

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP TINH HOA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TIN HỌC INFOCOM

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP GIẢI PHÓNG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỢP NHẤT

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP SÔNG HƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN GIANG

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP THÀNH ĐỒNG

HỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIỆP VIỆT

CÔNG TY TNHH VIỆT THẢO

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH NHẬT VƯỢNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÁ CỌ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THẢO NGUYÊN

CÔNG TY TNHH BÍCH THUỶ

CÔNG TY TNHH SENA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN GELEXIMCO - CÔNG TY CP

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÚ

TỔ HỢP TÁC THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH VIỆT VÂN

CÔNG TY TNHH TÂN LONG

CÔNG TY TNHH HỒNG HÀ

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐOÀN KẾT

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC HAAI

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VĨNH XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ÂU LẠC

CÔNG TY TNHH THIÊN BẢO

CÔNG TY TNHH SƠN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THẮNG LỢI

CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH HỮU NGHỊ

CÔNG TY TNHH COMPOSITE CÔNG VINH

CÔNG TY TNHH ĐÔNG Á

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH QUÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - XÍ NGHIỆP QUANG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN

CÔNG TY TNHH VIỆT THÔNG

CÔNG TY TNHH TÂN THẾ KỶ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH XE MÁY VÀ XNK PHÚ HẢI

CÔNG TY TNHH THIẾT TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

CÔNG TY TNHH MINH ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VIỆT PHÁT TRIỂN