Doanh nghiệp tại Huyện HIệp Đức, Quảng Nam

HTX NNTTCN VÀ DỆT CHIẾU SÔNG TRÀ NGA SƠN - SÁU - OANH

Mã số thuế: 4000689404 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn 3- Sông Trà, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Mã số thuế: 4000688898 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

UỶ BAN MẶT TRẬN TQVN HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000688369 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế: 4000685449 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lộc An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG Y TẾ HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000681839 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối Phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000682455 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HTX NÔNG NGHIỆP XÃ QUẾ THỌ

Mã số thuế: 4000681652 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Quý
Địa chỉ: Thôn Hoá Trung- Xã Quế Thọ, Xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THUẬN

Mã số thuế: 4000630665 - Đại diện pháp luật: Mai Tấn Phi
Địa chỉ: Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 4000611704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quế Lưu, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000611694 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRẠM KHUYẾN NÔNG- KHUYẾN LÂM HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000611655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000611609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000611616 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Mã số thuế: 4000611711 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 3, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRỒNG RỪNG HIỆP ĐỨC.

Mã số thuế: 4000611630 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN BỬU

Mã số thuế: 4000562158 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bửu
Địa chỉ: Tổ 7, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000559821 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Đông, thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000548146 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

CÔNG TY TNHH SƯƠNG HÂN

Mã số thuế: 4000527058 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Sương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quế Bình, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

Mã số thuế: 4000521881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Bình Sơn, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN CHU TRINH

Mã số thuế: 4000521899 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000522081 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000522109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Trung, thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Mã số thuế: 4000521786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, xã Sông Trà, Xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

HUYỆN UỶ HIỆP ĐỨC

Mã số thuế: 4000521803 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Nam, thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Mã số thuế: 4000521810 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KP An Đông, thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

Mã số thuế: 4000521842 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cẩm Tú, xã Quế Thọ, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG MẪU GIÁO HỌA MY

Mã số thuế: 4000521835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh
Địa chỉ: Thôn 5, xã Sông Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS TRẦN CAO VÂN

Mã số thuế: 4000521828 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Thăng Phước, Xã Thăng Phước, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Mã số thuế: 4000521909 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, xã Phước Trà, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ BÊ TÔNG VĨNH TUY

CÔNG TY CP XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT ĐO ĐẠC HCGC HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI "CHUYỂN ĐỔI (CPH) DNNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1924/Q

CÔNG TY CP TƯ VẤN - THIẾT KẾ -XÂY DỰNG -KINH DOANH NHÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI ĐÔNG ĐÔ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1- HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BÊ TÔNG THỊNH LIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC ĐIỂM ĐỖ XE HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 8 THĂNG LONG.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

VĂN PHÒNG BỘ XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THÍ NGHIỆM VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CDCC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÓNG TÀU HÀ NỘI

VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG LONG