Doanh nghiệp tại Huyện Diễn Châu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG TÚ

Mã số thuế: 2900577146 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Lương.
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Lương, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ II

Mã số thuế: 2900577509 - Đại diện pháp luật: Bùi Thái Thọ
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1-7

Mã số thuế: 2900574730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đạt.
Địa chỉ: Km số 3+ 30 QL 48, xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÂU THỨC

Mã số thuế: 2900556837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Châu, khối Nam Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG LÂM THỦY SẢN SỸ THẮNG

Mã số thuế: 2900548064 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thắng.
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2900544655 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Tỵ
Địa chỉ: Nhà bà Tỵ, đội 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM GIỐNG THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900539969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LONG

Mã số thuế: 2900531977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900531670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Vân
Địa chỉ: Nhà ông Vân, xóm Hồng Yên, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2900523567 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Lanh
Địa chỉ: Nhà ông Lanh, Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM HOA

Mã số thuế: 2900523574 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hoa, khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2900516866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Duy
Địa chỉ: Nhà ông Nhu, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2900515076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 5, xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900515090 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN CÁT

Mã số thuế: 2900515083 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thoa
Địa chỉ: Xã Diễn Cát - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2900510649 - Đại diện pháp luật: Cao Như Trì
Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2900502831 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu
Địa chỉ: Nhà bà Thu-Chính, Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ MẠNH

Mã số thuế: 2900502824 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyên
Địa chỉ: Nhà ông Tạo Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG NAM AN

Mã số thuế: 2900490664 - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP MINH PHÚ

Mã số thuế: 2900488337 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tam
Địa chỉ: Nhà ông Tam, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế: 2900474824 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900482399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900475352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI

Mã số thuế: 2900468316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Dũng, xóm 9, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2900454835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Tiến, đội 6, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2900454842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Nhà ông Tám, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900434740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: Nhà ông Kỳ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 2900413620 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thành.
Địa chỉ: Quốc lộ số 7, Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH NGŨ

Mã số thuế: 2900401142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngũ
Địa chỉ: Nhà ông Ngũ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU HẰNG

Mã số thuế: 2900397383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sáu
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẠC ĐĨNH CHI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG DINH ĐẠI LỢI

CÔNG TY CỔ PHẦN BITFOOD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CHÂU BÌNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRÍ TUỆ POWER

CÔNG TY TNHH ANNAM SOFTWARE

CÔNG TY TNHH 2DT TECH

CÔNG TY TNHH SAM MARKET

CÔNG TY TNHH TMDV THI CÔNG CƠ ĐIỆN KIẾN AN

CÔNG TY TNHH TRINH VƯU BEAUTY & CLINIC

CÔNG TY TNHH SX & TM THÀNH NGUYÊN

CÔNG TY TNHH MTV QUỐC VẠN

CÔNG TY TNHH BÁNH BAO THANH TIẾN

CÔNG TY TNHH STARLINK GLOBAL LTD

CÔNG TY TNHH TM DV PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NIỀM TIN VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIET GOLDEN TOURISM

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN NT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ TM TÂN VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI NHA KHOA ZENA

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DỊCH VỤ THOA TRẦN

CÔNG TY TNHH NHA KHOA SÀI GÒN 0393.939.939

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ DINH DƯỠNG AN PHÁT

DNTN HÒA AN BÀ RỊA

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NẮNG MỚI

CÔNG TY TNHH ASSURANCE VINA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ THẠCH ANH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRIỀU THÁI NGUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH HANVIET

CÔNG TY TNHH HÂN YẾN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÕ NGỌC THIỆN

DNTN SẢN XUẤT NẾN HẢI LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN HÀNH CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TABAO

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLF THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PESTCLEAN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 29DETA

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐĂNG BÌNH

CÔNG TY TNHH XNK NHÂN TÂM PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG ANH PHÁT

CÔNG TY TNHH VŨ ĐINH THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH LIGHT HOME VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CẢNH PHAN SƠN LA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC DC

CÔNG TY TNHH BÚN ĐẬU VÀNG

CÔNG TY TNHH SAFETECH ENGINEERING

CÔNG TY TNHH SX TM DV KHÔI PHÁT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI LINH GIANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC VẠN LIÊN