Doanh nghiệp tại Huyện Diễn Châu, Nghệ An

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ II

Mã số thuế: 2900577509 - Đại diện pháp luật: Bùi Thái Thọ
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 1-7

Mã số thuế: 2900574730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Đạt.
Địa chỉ: Km số 3+ 30 QL 48, xóm 14, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÂU THỨC

Mã số thuế: 2900556837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Châu
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Châu, khối Nam Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH XNK NÔNG LÂM THỦY SẢN SỸ THẮNG

Mã số thuế: 2900548064 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thắng.
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 2900544655 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Tỵ
Địa chỉ: Nhà bà Tỵ, đội 2, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM GIỐNG THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900539969 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LONG

Mã số thuế: 2900531977 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẢI VÂN

Mã số thuế: 2900531670 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Vân
Địa chỉ: Nhà ông Vân, xóm Hồng Yên, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 2900523567 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Lanh
Địa chỉ: Nhà ông Lanh, Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM HOA

Mã số thuế: 2900523574 - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Nhà bà Hồ Thị Hoa, khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2900516866 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Duy
Địa chỉ: Nhà ông Nhu, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN HÙNG

Mã số thuế: 2900515076 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm 5, xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2900515090 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trung
Địa chỉ: Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN CÁT

Mã số thuế: 2900515083 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thoa
Địa chỉ: Xã Diễn Cát - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

QUỸ TDND XÃ DIỄN THỊNH

Mã số thuế: 2900510649 - Đại diện pháp luật: Cao Như Trì
Địa chỉ: Xã Diễn Thịnh - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT TIẾN

Mã số thuế: 2900502831 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu
Địa chỉ: Nhà bà Thu-Chính, Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ MẠNH

Mã số thuế: 2900502824 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Khuyên
Địa chỉ: Nhà ông Tạo Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG NAM AN

Mã số thuế: 2900490664 - Đại diện pháp luật: Lưu Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP MINH PHÚ

Mã số thuế: 2900488337 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tam
Địa chỉ: Nhà ông Tam, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5

Mã số thuế: 2900474824 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900482399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN VẠN PHẦN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900475352 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Ngọc Văn, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT HẢI

Mã số thuế: 2900468316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Nhà ông Dũng, xóm 9, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN

Mã số thuế: 2900454835 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Tiến, đội 6, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 2900454842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tám
Địa chỉ: Nhà ông Tám, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỲ PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900434740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: Nhà ông Kỳ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 2900413620 - Đại diện pháp luật: Lương Văn Thành.
Địa chỉ: Quốc lộ số 7, Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH NGŨ

Mã số thuế: 2900401142 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngũ
Địa chỉ: Nhà ông Ngũ, xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SÁU HẰNG

Mã số thuế: 2900397383 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sáu
Địa chỉ: Xóm Ngọc Tân, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY TNHH 999 HẢI AN PHÁT

Mã số thuế: 2900329672 - Đại diện pháp luật: Lê Mai Tú
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu 999 Hải An Phát, xóm 13, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ BẮC NAM

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG BẮC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỆU LINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MAI ANH

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY HOÀNG MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT THẮNG

CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH

CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - HỆ THỐNG QUY

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐẠT

CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VIỄN ĐÔNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐÔNG PHƯƠNG D.U.O

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGỌC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TSI

CÔNG TY TNHH VI-AN

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG Á ĐÔNG

TỔ HỢP TÁC NHÂN ĐẠO

TỔ HỢP TÁC CƠ NĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD TÂM MINH

CÔNG TY TNHH VINH QUANG

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LAN

CÔNG TY TNHH SÔNG THƯƠNG

CÔNG TY TNHH ĐẠI LỘC

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

TỔ HỢP TÁC CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ LÂM CƯỜNG

CÔNG TY TNHH SƠN HÀ

CÔNG TY TNHH VNT

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH THÀNH VIỆT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG

CÔNG TY TNHH THANG MÁY MASPERO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ

CÔNG TY TNHH VŨ MINH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH VIỆT THẮNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT HÓA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUANG ĐIỆN TỬ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ BẢO VỆ VÀ ĐIỆN TỬ TIN HỌC VIỆT ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ĐÔNG DƯƠNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẮC SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ PHÍCH CẮM TRẦN PHÚ

CÔNG TY TNHH TÂN Á