Doanh nghiệp tại Huyện Diễn Châu, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901015661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: K4, thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901015703 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Trường - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN XUÂN

Mã số thuế: 2901015774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Xuân - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN YÊN II

Mã số thuế: 2901015767 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Yên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN YÊN I

Mã số thuế: 2901015735 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Yên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ DIỄN HOA

Mã số thuế: 2901015809 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hoa - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HỒNG

Mã số thuế: 2901015799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN KỶ

Mã số thuế: 2901015781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Kỷ - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN QUẢNG

Mã số thuế: 2901015830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Quảng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU II

Mã số thuế: 2901015823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901015816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHÙNG CHÍ KIÊN

Mã số thuế: 2901015894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Yên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HOÀNG

Mã số thuế: 2901015855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hoàng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN THÁP

Mã số thuế: 2901015975 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Tháp - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HỒNG

Mã số thuế: 2901015936 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hồng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS VẠN PHONG

Mã số thuế: 2901016016 - Đại diện pháp luật: Ngô Đình Trí
Địa chỉ: Xã Diễn Vạn - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHÚ LỢI

Mã số thuế: 2901015982 - Đại diện pháp luật: Võ Trường Sơn
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LỢI

Mã số thuế: 2901016087 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Lợi - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN KIM

Mã số thuế: 2901016048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Kim - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG THCS DIỄN HẢI

Mã số thuế: 2901016023 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Hải - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN LIÊN

Mã số thuế: 2901016129 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Liên - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THÁI

Mã số thuế: 2901016111 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Thái - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THÀNH

Mã số thuế: 2901016175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Thành - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN AN

Mã số thuế: 2901016168 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn An - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN MINH

Mã số thuế: 2901016143 - Đại diện pháp luật: Hà Duy Trung
Địa chỉ: Xã Diễn Minh - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THÁP

Mã số thuế: 2901016182 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Tháp - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901016217 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Diễn Phúc - Huyện Diễn Châu - Nghệ An, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901014763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: K2, thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901014788 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901014770 - Đại diện pháp luật: Phan Lam Giang
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Trước  1... 343536373839 ... 42Sau

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐA PHÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ERESSON

CÔNG TY TNHH PHÚ HÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO SÁNG

CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XANH AN NGHIỆP

CÔNG TY TNHH THANH QUANG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO TƯỜNG

CÔNG TY TNHH HÀ PHÚ THỊNH

VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI TRẺ

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THÀNH

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HÀ VIỆT

VIỆN HOÁ HỌC

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TRUNG TÂM CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH TUẤN HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DIANA UNICHARM

CÔNG TY TNHH HOA PHƯỢNG THĂNG LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI DTJ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

CÔNG TY TNHH HOÀ BÌNH

CÔNG TY TNHH BÌNH SƠN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VIỆT TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH TẾ HỒNG HÀ

LIÊN HIỆP HTX NGÀNH GIẤY HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TÂN MỸ

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT

CÔNG TY TNHH BÁCH THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUẬN PHÁT

CÔNG TY TNHH HƯNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH SÁNG THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XANH

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC GIANG

CÔNG TY TNHH TÂY SƠN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHỤ TÙNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

CÔNG TY TNHH MINH KHAI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TIẾN BỘ

CÔNG TY TNHH VIỆT Ý