Doanh nghiệp tại Huyện Cô Tô, Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU THỦY SẢN THƯƠNG MẠI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702096132 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN VIỆT
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH XANH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702080171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Số nhà 20, phố Nguyễn Tuân, Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702059490 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Thụy
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702055055 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Trung
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702038003 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702036158 - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Sơn
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5702022733 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI KHÁNH GIA

Mã số thuế: 5702020856 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thu Trang
Địa chỉ: Thôn Trường Xuân, Xã Đồng Tiến, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702019586 - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Hưng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH ANH QN

Mã số thuế: 5702016289 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hạnh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

BAN QUẢN LÝ ĐIỂM THAM QUAN TRẠM HẢI ĐĂNG CÔ TÔ

Mã số thuế: 5702002825 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Hải Tiến, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN B-COTO ISLAND

Mã số thuế: 5702002060 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hạnh
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẢO NGỌC

Mã số thuế: 5702000338 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Dũng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH CÔ TÔ XANH

Mã số thuế: 5701992633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701973824 - Đại diện pháp luật: Lê Bảo Đức
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701972309 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701971168 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701971175 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ-CCT CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701971182 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701971217 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VŨ THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5701965213 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọ
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH QUANG 886

Mã số thuế: 5701947493 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH QUANG 668

Mã số thuế: 5701946299 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5701935434 - Đại diện pháp luật: Đồng Sỹ Nguyên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thanh Lân, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5701929039 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Nam
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ COTO BAY

Mã số thuế: 5701927458 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Bình
Địa chỉ: Khu kho gạo (cũ), thôn Hồng Hải, Xã Đồng Tiến, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 5701919714 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI KA LONG

Mã số thuế: 5701919545 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tòng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ PHÚ THÀNH CÔ TÔ

Mã số thuế: 5701916777 - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Đức
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THIÊN AN 1

Mã số thuế: 5701914272 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, Tỉnh Quảng Ninh

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ XUYÊN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SG NHẬT MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI CÁT LÂM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HAFACO

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XD VÀ TM PHÚC THỊNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGÂN HUY

CÔNG TY TNHH HUDSON TOBACCO. CO. LTD. LONDON ENGLAND

CÔNG TY TNHH MARKETING VÀ CÔNG NGHỆ ESTA

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN 108

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ VŨ HOÀNG TRAVEL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NOVASTAR

CÔNG TY TNHH HÀNH ĐỘNG YÊU THƯƠNG

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG ĂN UỐNG THÚY QUỲNH

CÔNG TY TNHH LUNA SERVICE

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHAR

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP AN GIANG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN TẢI AN BÌNH AN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG MIA

CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI NGỌC HÀ

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH ĐỨC CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÁT LAND

CÔNG TY TNHH TM SX & ĐT BẢO AN THỊNH

CÔNG TY TNHH LALA GREEN FOOD

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ THANH TÙNG

CÔNG TY TNHH SBT TÂM AN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG MAXKO DECOR

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀ LINH

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THANH BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ANCOM

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀ VY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH XUÂN OFFICIAL

CÔNG TY TNHH HG AGENCY

CÔNG TY TNHH SOLANA

CÔNG TY CỔ PHẦN ITEK

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI LOGISTICS NHẤT LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ PHƯƠNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CES ENGINEERING

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI NÔNG SẢN VBA-FOOD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO IMAX

CÔNG TY TNHH LBK BLOCKCHAIN

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN GIA LINH

CÔNG TY TNHH BẮC SƠN GLOBAL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP ANH TÙNG

CÔNG TY TNHH MẬT NGỌT ĐÀ LẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ NAM TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BHS

DNTN DỊCH VỤ CHĂM SÓC - SỬA CHỮA XE Ô TÔ HOÀNG GIANG - QUỐC HUÂN